ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2023 16:47

Πραγματοποιήσεως Συνεδρίου γιά τήν προστασία χώρων Λατρείας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας - Ἑλληνικοῦ - Βούλας - Βουλιαγμένης καί Βάρης στά πλαίσια τοῦ συγχρηματοδοτουμένου ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωση Προγράμματος SPIRIT

(Synergies To Protect Places Of Worship And Religious Gatherings)  διωργάνωσε τήν 2α Συνεδρία Μελέτης Τρωτότητος Χώρων Λατρείας στό Κέντρο Ἐνοριακῆς Διακονίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης, στίς 15 καί 16 Ἰουνίου τρ. ἔ. Ὑπεύθυνος ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἶναι ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἀθανάσιος Μπαλῆς.

Στόχος τοῦ Προγράμματος εἶναι ἡ ἐνίσχυσις τῆς ἑτοιμότητος ἀντιμετωπίσεως κακοβούλων ἐνεργειῶν καί τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων εἰς βάρος Ἱ. Ναῶν καί προστασίας τῶν πιστῶν, ἄν ἡ προσβολή πραγματοποιηθῆ κατά τήν διάρκεια λατρευτικῆς συνάξεως.

Στό Πρόγραμμα συμμετέχουν 12 φορεῖς ἀπό 8 Χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως. Συντονιστής τοῦ ἔργου στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία.

Ἡ διημερίδα ἐπραγματοποιήθη στά Ἀγγλικά μέ ταυτόχρονη διερμηνεία στά Ἑλληνικά.

Τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ συνεδρίου, Πέμπτη, 15 Ἰουνίου τρ. ἔ., τεχνικοί φωτογράφισαν καί βιντεοσκόπησαν τόν Ἱερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, χρησιμοποιώντας εἰδικό ἐξοπλισμό (μεταξύ ἄλλων καί drone), μέ σκοπό νά συγκεντρωθῆ ὑλικό, πού θά χρησιμοποιηθῆ σέ προσομοίωση ἐπιθέσεως καί ἀντιμετωπίσεως τρομοκρατικῆς ἐνεργείας στόν ἐν λόγῳ Ἱ. Ναό. Ἐν συνεχείᾳ ἐπραγματοποιήθη Ἀνάλυσις Ἐπικινδυνότητος (Risk Analysis) καί Μελέτη Τρωτότητος (Vulnerability Assessment) ἐπί τῇ βάσει τριῶν ὑποθέσεων ἐπιθέσεως κατά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

 

Τήν δευτέρα ἡμέρα τοῦ συνεδρίου, Παρασκευή, 16 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Ἀντώνιος ἀπηύθυνε θερμό χαιρετισμό στά τακτικά μέλη τοῦ συνεδρίου καί σέ πολλούς τοπικούς φορεῖς καί ἐκπροσώπους τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως πού παρευρέθησαν. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε τήν ἀνάγκη ἑτοιμότητος τῶν Ἱερῶν Ναῶν σέ ἕνα διαρκῶς μεταβαλλόμενο κόσμο, ὅπου πληθαίνουν ὁ φανατισμός καί ἡ μισαλλοδοξία εἴτε ἀπό θρησκευτικά φανατισμένους, εἴτε ἀπό ψυχαναγκαστικά ἰδεολόγους ἀθέους, εἴτε ἀπό σατανολάτρες. Τέλος συνεχάρη τούς διοργανωτές τοῦ SPIRIT γιά τήν πρωτοβουλία τοῦ συνεδρίου.

Στήν συνέχεια τόν λόγο ἔλαβε ὁ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς
κ. Γεώργιος Πατούλης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τούς διοργανωτές τοῦ Προγράμματος, ἀνεφέρθη στήν αὔξηση τῶν περιστατικῶν βίας καί ἐπιθέσεως ἐναντίον χώρων λατρείας σέ ὅλο τόν κόσμο καί ἐτόνισε, ὅτι εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη ἀντιμετωπίσεώς τους μέ συγκροτημένο τρόπο. Ἀνέφερε ὅμως, ὅτι στήν Χώρα μας, εὐτυχῶς, τέτοια περιστατικά εἶναι ἐλάχιστα καί μικρᾶς ἐντάσεως, κάτι πού ὀφείλεται καί στήν φιλόξενη ἰδιοσυγκρασία τοῦ λαοῦ μας. Ὠστόσο, ἐσημείωσε, ὅτι ἀπαιτοῦνται συνεχής ἐπαγρύπνησις καί ἑτοιμότης.

Ἡ συνεδρία ἔληξε μέ συζήτηση σχετικά μέ τούς τρόπους δράσεως σέ περίπτωση τυχόν ἐπιθέσεως κατά Χώρων Λατρείας καί τήν σημασία τῆς διαδραστικῆς συνεργασίας ὅλων τῶν τοπικῶν Φορέων γιά τήν ἀντιμετώπισή της. Τά ἀποτελέσματα θά δημοσιευθοῦν μετά τό πέρας τῶν ὑπολοίπων Μελετῶν Τρωτότητος.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2023 16:53

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση