ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2023 14:28

Ἀπονομή στόν Σεβ. Μητροπολίτη μας τιμητικῆς διακρίσεως ἀπό τήν Ρ.Ε.Σ.

Τήν Κυριακή, 2 Ἰουλίου, κατά τῆς Θ. Λειτουργίας

στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης Γλυφάδας,

ὁ Πρόεδρος τοῦ Πολυμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, καθηγητής κ. Παν. Τσακίρης, σέ μία σεμνή τελετή, ἀπένειμε στόν
Σεβ. Μητροπολίτη μας τήν ἀνωτάτη διάκριση τῆς Σχολῆς,

τό μετάλλιο ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 χρόνων ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἁγ. Νεκταρίου (1922 - 2022). Ἐν συνεχείᾳ τό Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ρ.Ε.Σ. ἀκαδημαϊκός κ. Χριστοφόρος Χαραλαμπάκης ἀπένειμε στόν Σεβασμιώτατο τό παράσημο μέ τήν μορφή τοῦ ἁγ. Νεκταρίου. 

Στήν προσφώνηση του ὁ κ. Πρόεδρος ἀνέφερε:

Τό Πολυμελές Συμβούλιο τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς (Ρ.Ε.Σ.), ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ, διατελέσαντος Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κατά τά ἔτη 1894-1908 καί ἐγκαινιάσαντος τό ἔτος 1898 τόν ὑφιστάμενο Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου (παλαιά κτήρια) Ριζαρείου, ἀπεφάσισε νά ἐπιδώση στήν Ὑμετέρα Σεβασμιότητα τό μετάλλιο καί τό παράσημο τῆς ἐν λόγῳ ἐπετείου γιά τά ἔργα εὐποιΐας πού ἐπιτελεῖτε, ἀνταποκρινόμενος καί στό πνεῦμα τῶν μεγάλων Εὐεργετῶν τοῦ Ἔθνους Μάνθου καί Γεωργίου Ριζάρη. Ἡ ἀπονομή αὐτή ἀποτελεῖ ἀναγνώριση τῆς Ρ.Ε.Σ. πρός Ὑμᾶς, ἕνα Ἱεράρχη, κράτιστο θεολόγο καί λόγιο ἄνδρα, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου τιμᾶ τήν Ἱεραρχία τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”.

Ἀντιφωνῶν ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε:

Ἀξιότιμε Πρόεδρε τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς

Καθηγητά κ. Παν. Τσακίρη,

Εἰλικρινά, δέν αἰσθάνομαι ὅτι κάνω κάτι πού νά ἀξίζῃ τῆς τιμῆς πού μοῦ ἀποδίδετε. Ὡς ἀχρεῖος δοῦλος τοῦ Χριστοῦ πράττω ἐκεῖνο πού ὀφείλω νά πράξω καί ἴσως καί πολύ ὀλιγότερα.

Ἀποδέχομαι, ὅμως, τήν τιμητική διάκριση πού μοῦ κάνετε, ὡς τιμή καί σεβασμό πρός τά τίμια πρόσωπα ὅλων τῶν εὐλογημένων συνεργατῶν μου, τῶν συμπρεσβυτέρων μου καί τῶν διακόνων καί τῶν λαϊκῶν, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, διότι χωρίς αὐτούς τίποτε δέν θά εἶχα τήν δυνατότητα νά ἐπιτελέσω. Σέ αὐτούς στηρίζομαι γιά τό λειτουργικό, ποιμαντικό, κατηχητικό καί φιλανθρωπικό ἔργο, τόσο κεντρικά ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, ὅσο καί σέ κάθε ἐνορία.

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν πρόταση πού ἐκάμετε εἰς τό Πολυμελές Διοικ. Συμβούλιο τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς νά μοῦ ἀποδοθῇ τό μετάλλιο καί τό παράσημο ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 χρόνων ἀπό τῆς μακαρίας ἐν Κυρίῳ κοιμήσεως τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου ἦταν πραγματικό ὁρόσημο γιά τήν Ριζάρειο Σχολή. 

Εὐχαριστῶ ἐπίσης ὅλα τά Σεβαστά Μέλη τοῦ Συμβουλίου πού ἀπεδέχθησαν τήν πρότασή Σας, ὅπως καί τόν ἀγαπητό Ἀδελφό Αἰδεσ. Πρωτ. π. Νικόλαο Λαδᾶ, ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου τῆς παλαιᾶς Ριζαρείου Σχολῆς.

Καί εὔχομαι ὁλόψυχα, ὁ Κύριος, διά πρεσβειῶν τοῦ
Ἁγ. Νεκταρίου, νά φωτίζη ὅλους στό ἔργο Σας γιά τήν προαγωγή τῆς Σχολῆς.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2023 18:44

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση