ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023 17:19

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

   γαπητοί μου δελφοί,

Κατά τό τελευταῖο χρονικό διάστημα γευθήκαμε τήν πικρία τῆς καταστροφικῆς μανίας τῶν πυρκαϊῶν σχεδόν σέ ὅλα τά μέρη τῆς Χώρας μας καί τῶν πλημμυρῶν στήν Θεσσαλία, πού ἄφησαν δυστυχῶς πίσω τους νεκρούς ἀνθρώπους καί ζῶα, καταστροφή  καλλιεργήσιμης γῆς, σπιτιῶν, καί χωριῶν ὁλοκλήρων καί θά ἐπιρρεάσουν ὁλόκληρη τήν Πατρίδα μας σέ πολλά ἐπίπεδα.

Τά φαινόμενα αὐτά, μᾶς ἐξαναγκάζουν νά συνειδητοποιήσουμε πόσο μικροί καί ἀδύναμοι εἴμεθα. Δυστυχῶς, ἐμεῖς, κυρίως ἀπό τόν μεσοπόλεμο καί μετά, μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας ἀπεκτήσαμε τήν ψευδαίσθηση, ὅτι εἴμεθα παντοδύναμοι καί δέν ἔχομε ἀνάγκη τόν Θεό. Κατά πόσον, ὃμως, μποροῦμε νά ζήσουμε χωρίς Θεό, στηριζόμενοι ἀποκλειστικά στίς δικές μας  δυνάμεις καί δυνατότητες, τό βιώνουμε σήμερα τραγικά, βλέποντας μέ ὀδύνη ὃσα ὑπέστημεν.

Ετικέτες
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 14:26

Μήνυμα Ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς

 Κάθε νέα σχολική χρονιά,

 Ἀγαπητά μου παιδιά ,

 Εἶναι χρονιά ἐλπίδας καί προσδοκίας γιά καλύτερη καί περισσότερη γνώση. Αὐτός ἄλλωστε εἶναι ὁ σκοπός τῆς ὑπάρξεως καί λειτουργίας τοῦ σχολείου. Νά προσφέρει τήν  γνώση ἐκείνη πού εἶναι ἀναγκαία γιά τήν ἐπαγγελματική σας ἀποκατάσταση καί τήν ἔνταξη σας στήν κοινωνία.

Ετικέτες
Σάββατο, 22 Ιουλίου 2023 21:23

Ὁμιλία π. Σπυρίδωνος Βασιλάκου γιά τόν Προφήτη Ἠλία κατά τά Θεσβίτεια 2023

 

Ετικέτες
Σάββατο, 22 Ιουλίου 2023 20:48

Ὁμιλία π. Εὐαγγέλου Παπανικολάου γιά τόν Προφήτη Ἠλία κατά τά Θεσβίτεια 2023

 

Ετικέτες

Copyright © 2023 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση