Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η «ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ». ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κ. Γ. Καρακατσάνης, Καθηγητής Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., 2. Ι. Κουντουρᾶς, Καθηγητής Ιατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., 3. Χρ. Γήτας, Καθηγητής Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., 4. Δημ. Τσαντήλας, Καθηγητής Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., 5. Νικ. Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Ἰατρός Ε.Σ.Υ.