Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
THE MISSIONARY ORIGINS OF MODERN ECUMENISM - MILESTONES LEADING UP TO 1920

Among many Orthodox Christians today it is generally accepted that the contemporary Ecumenical Movement began with the Patriarchal Encyclical of 1920 “Unto the Churches of Christ Everywhere”. Furthermore, it is generally believed that the movement for Christian unity arose out of a search for “unity in truth” and doctrinal agreement. It will, thus, come as a surprise to many to discover that the historical record disproves both of these assertions beyond a shadow of a doubt.