Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
ИСПОВЕДЬ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Перед нами действительно очень важная и очень деликатная тема, которую мы должны рассмотреть с полнейшей серьезностью, потому что сравнение психотерапии и исповеди, которое необходимо, чтобы раскрыть эту тему, может привести к смешению и к ненужному противопоставлению этих двух понятий. Поскольку эта тема очень обширна, за то небольшое время, которое имеется в моем распоряжении, я постараюсь обрисовать ее очень кратко и ясно. Я представлю вашему вниманию очень сложные понятия простыми словами и постараюсь дать вам некую основу, некоторый уровень знаний в этой области, чтобы встретившись с анализом такого рода, вы могли понять его немного лучше...[протоиерея Константина Стратигопулоса]