Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ

Подготавливаемый Святой и Великий Собор, который, как ожидается, будет созван в 2016 году, был охарактеризован как «Всеправославный», но некоторые исследователи утверждают, что он должен быть охарактеризован как «Вселенский». Обходя это существенное различие в богословском аспекте, мы хотели бы задать несколько вопросов. Первый важный вопрос: насколько целесообразен и необходим сегодня созыв такого собора?...[Источник: Святая Православная Митрополия Глифады]