Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δύσκολα μπορεῖ κανείς στήν πατρίδα μας νά ἑρμηνεύσει πῶς αἰφνιδίως προέκυψε τό πρόβλημα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀπό τό 1914 εἶχε ξεκινήσει στή Γερμανία ἕνας πόλεμος ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης... To 1933 πού ἀνέβηκε ὁ Χίτλερ, ἀρχίζει ἕνας σιωπηλός, ἀλλά καί ἐμφανής πόλεμος ἐναντίον τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης... Τό φαινόμενο αὐτό, τό ὁποῖο ξεκίνησε ἀπό καθαρά ρατσιστικά κίνητρα, εἰσβάλλει σήμερα στή χώρα μας στήν ὁποία ποτέ δέν εἶχε εἰσαχθεῖ ὁ ρατσισμός... [τοῦ καθηγητῆ Νικολάου Μπρατσιώτη]