Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΒΡΥΪΚΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

τοῦ κ. Ἐμμανουήλ Παναγόπουλου, Ἀμ. Ἐπ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Διευθυντοῦ Χειρουργικῆς ΕΣΥ