Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
Η ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕΚΤΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η Martine Maurer, στο έργο της με τίτλο Comment choisir son psychothérapeute, attention risque de pratiques déviantes (Πώς να επιλέξεις τον ψυχοθεραπευτή σου, προσοχή κίνδυνος αποκλινουσών πρακτικών), που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο 2001 από τις εκδόσεις Hommes et Perspectives/Martin Media, παρατηρεί ότι η ψυχοθεραπεία, υπό την έννοια της ψυχικής φροντίδας, συνιστά μια σταθερά στην ανθρώπινη εξέλιξη. Ο πόνος, η τρέλα και οι αποκλίνουσες συμπεριφορές επί μακρόν αντιμετωπίζονταν με θρησκευτικές πρακτικές και μάλιστα μαγικές.