Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

...Οἱ παθήσεις τῶν ἀνθρώπων, κατά τόν Hahnemann, δέν βασίζονται σέ ὑλικό ἐρέθισμα, δηλαδή σέ νοσογόνο ὕλη, ἀλλά εἶναι μόνο πνευματοειδείς (δυναμικές) διαταραχές τῆς πνευματοειδοῦς δύναμης πού ζωογονεῖ τό σῶμα τοῦ ανθρώπου... Ἡ ψώρα εἶναι ἡ γενεσιουργός βασική αἰτία σχεδόν ὅλων τῶν ἄλλων συχνῶν, ἀσφαλῶς ἀμέτρητων μορφῶν ἀσθενείας...[τοῦ κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη]