Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
POPULAR ALTERNATIVE THERAPIES THAT ARE NONSENSE

There᾿s no detoxifiying or healing property that comes with sitting in a salt cave, despite a number of Russian studies that say there is. Russia is home to a number of natural salt caves, and it᾿s only right that the creators of this therapy would defend their work in scientific journals. Sadly for the salt caves of Russia, these studies aren᾿t randomized and have never been published in a legitimate, English-language journal. They᾿ve also never been repeated, a vital element of a good scientific study. In fact, there᾿s some evidence that salt caves might be harmful to those with asthma...