Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  2020

 

||
 
  Εὐχή διά βαρβαρικάς προσβολάς
Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν, Σοῦ δεόμεθα καί Σέ παρακαλοῦμεν οἱ ἁμαρτωλοί καί ἀνάξιοι δοῦλοί Σου, ὅπως ἐπιβλέψῃς ἐπί τήν δέησιν ἡμῶν τῶν ἀχρείων οἰκετῶν Σου καί ἐλεήσῃς ἡμᾶς.
 
 
 

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας