Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

Βιοηθική - 1η Σελίδα

 |  | 
 
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Τό κύριο θέμα πού θά προσπαθήσω ἐν συντομίᾳ νά ἀναπτύξω εἶναι τό «τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος κατά τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Δευτερευόντως, θά ἀναφερθῶ στό τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος κατά τήν Ἐπιστήμη καί θά προσπαθήσω νά κάνω μία σύγκρισι μεταξύ τῶν δύο προτύπων τοῦ ἀνθρώπου, ἐκείνου τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκείνου τῆς Ἐπιστήμης...[τοῦ Ἁγιορείτη Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ]

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ» ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ο νόμος 3984/2011 περί μεταμοσχεύσεων εισήγαγε την έννοια της εικαζόμενης συναίνεσης που διατυπώνεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2. Η τροποποίηση έγινε με το άρθρο 55, παράγραφος 4 του Νόμου 4075/2012, με την προσθήκη στην αρχική διατύπωση της επίμαχης διάταξης, της περιοριστικής πρότασης «και κατόπιν συναίνεσης της οικογενείας του». Τόσο όμως η αρχική όσο και η τροποποιημένη διάταξη βασικά αντιστρατεύονται το αυτεξούσιο του ανθρώπου και την αυτονομία του, αφού για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα της ζωής του, άλλοι καλούνται να αποφασίσουν γι᾽ αυτόν, εικάζοντες τη βούλησή του ή συναινούντες ερήμην αυτού. [του κ. Εμμανουήλ Παναγόπουλου]

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ» ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΒΡΥΑ
Ως ορόσημο στη βιολογία και την αναγεννητική ιατρική, διεθνώς, χαρακτηρίστηκε η ανακάλυψη από Ιάπωνες επιστήμονες μίας νέας επαναστατικής τεχνικής, η οποία επιτρέπει σε μηδαμινό χρόνο τη δημιουργία «εμβρυικών» βλαστοκυττάρων χωρίς τη χρησιμοποίηση – δηλαδή την ανήθικη καταστροφή – πραγματικών εμβρύων. Το επίτευγμα ανοίγει τον δρόμο...

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
ὅταν προσβάλλωνται κάποιες ἐξ ἀποκαλύψεως θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖες σαφῶς καί ἀνελύθησαν καί περιχαρακώθησαν, στεγανῷ τῷ τρόπῳ, ἀπό τούς Ἁγίους καί θεοφόρους Πατέρας, τότε ἔχομε πρώτιστο ἱερό χρέος καί καθῆκον νά ὀρθώνωμε Ὀρθόδοξο στεγανό ἀδιαπέραστο πατερικό τεῖχος ἐναντίον κάθε ὀρθολογιστικῆς, σοφιστικῆς, ἐπιστημονίζουσας, αἱρετικῆς τελικά, καμουφλαρισμένης διδασκαλίας. Διότι, ὅταν προσβάλλεται τό δόγμα, προσβάλλεται, ταυτόχρονα, καί ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν κάποιες Ὀρθόδοξες θέσεις, μπορεῖ μέν νά μην εἶναι ἐπίσημη ἀπόφασις οἰκουμενικῆς συνόδου, διότι ἁπλούστατα κάποιος αἱρετικός στό πέρασμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας δέν βρέθηκε νά τίς ἀμφισβητήση, ὁπότε δέν ἐκρίθη ἀνάγκη συγκλίσεως ἐπ᾽ αὐτοῦ οἰκουμενικῆς συνόδου, ὅμως, πέραν πάσης διαχρονικῆς ἀντιλογίας, αὐτές οἱ συγκεκριμένες ὀρθοδοξώτατες θέσεις πού ἔχουν κυκλοφορήσει καί παγιωθῆ ἀνεξίτηλα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπέχουν οὐσιαστικά θέσι δόγματος, τά ὁποῖα δόγματα, ἐπιτραπείτω μου ἡ ἔκφρασις, εἶχαν τό προνόμιο νά μή τύχουν καμμίας σατανοκανοναρχούμενης προσπαθείας ἀλλοιώσεώς των... [τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Ἀρσενίου Κατερέλου]

ΠΕΡΙ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ», «ΔΩΡΕΑΣ» ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Μέ τό παρόν ἄρθρο δέν θά ἀσχοληθῶ... μέ τό αἴολο καί ἀσαφές τῆς ἔννοιας τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», οὔτε μέ τά κριτήρια πού συνεχῶς ἀλλάζουν, οὔτε γιά τή νέκρωση τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους, οὔτε μέ τό ἐγκληματικό τῶν δοκιμασιῶν ἄπνοιας, οὔτε μέ τίς περιπτώσεις ἀνανήψεως ἀσθενῶν... [ἀλλά] σέ κάθε περίπτωση ὅμως δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε (τουλάχιστον ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι) ὅτι τά ὅρια ἀκόμα καί τῆς πιό ἔντιμης ἐπιστήμης εἶναι πεπερασμένα... Ἐπείγομαι καί θέλω νά ἀπευθυνθῶ στούς ὀρθόδοξους πιστούς τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά προσπαθήσω ὅσο μπορῶ νά διασαφηνίσω ὁρισμένα σημεῖα ἀναφορικά μέ τά ὁποῖα εἶμαι σίγουρος ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν πιστῶν τελεῖ ἐν πλήρη ἀγνοία ἤ τουλάχιστον ἐν συγχύσει... [τοῦ κ. Ἰωάννου Κων. Νεονάκη MD, MSc, PhD]

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ; ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟ 1968
Το 1968, μια ειδικά συσταθείσα επιτροπή καθηγητών του Χάρβαρντ ("ad hoc committee of Harvard"), επαναπροσδιόρισε δημοσίως την έννοια του θανάτου ως «εγκεφαλικό θάνατο». Ποια συμφέροντα και ποια ζητήματα έκαναν επιτακτική την επαναδιατύπωση του ορισμού του θανάτου και διαμόρφωσαν το «πνεύμα» αυτής της πολιτικής η οποία έθεσε προηγούμενο για το μέλλον; Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια ιστορική μελέτη των αρχείων της ειδικής επιτροπής του Χάρβαρντ και των πεπραγμένων μιας διεθνούς διάσκεψης περί θεμάτων ηθικής τάξης σχετικά με τη μεταμόσχευση οργάνων, καθώς και μια ανασκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης κατά τις δεκαετίες που προηγήθηκαν του επαναπροσδιορισμού του θανάτου. Αυτή η ανάλυση των τεχνολογικών και επαγγελματικών φορέων που συμμετείχαν στον επαναπροσδιορισμό του θανάτου το 1968 θέτει υπό αμφισβήτηση δύο γενικά αποδεκτές θέσεις: ότι η τεχνολογική «πρόοδος», κυρίως στους τομείς της τεχνητής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, κυριολεκτικά δημιούργησε εγκεφαλικά νεκρά σώματα και υπαγόρευσε (αντιστοίχως) τα ειδοποιά χαρακτηριστικά τους, καθώς και ότι ο ορισμός του εγκεφαλικού θανάτου από την επιτροπή του Χάρβαρντ αποτέλεσε καθαρή απώλεια της αυτονομίας της ιατρικής επιστήμης. Η αλήθεια είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 ερευνητές της ιατρικής έθεταν υπό αμφισβήτηση και συζητούσαν πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συνδρόμου εγκεφαλικού θανάτου, ενώ συμφέροντα συνδεόμενα με τις μεταμοσχεύσεις έπαιξαν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών κριτηρίων που ετέθησαν από το Χάρβαρντ το 1968...

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, πού ἔγινε στά πλαίσια τῶν κατηχητικῶν ἀναλύσεων τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου, στό χωρίο Κεφάλαιο 10, στίχοι 17-18, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δικηγορικῶν Γλυφάδας, τήν Πέμπτη 28-02-2002.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟΝ) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2819
Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα περί Εγκυκλίου της Εκκλησίας σχετικά με τη δωρεά οργάνων, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πιστούς Χριστιανούς, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη για τα εξής...

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: ΔΩΡΕΑ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ;»
Ὁ ἀναγκαστικός Νόμος 3984/11 περί εἰκαζόμενης συναίνεσης πού ψηφίσθηκε μέ καταφανή καταπάτηση τοῦ κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς, ἀπό ἐλαχίστους βουλευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί μάλιστα σέ περίοδο δεινῆς οἰκονομικῆς καί γενικότερης σαρωτικῆς κρίσεως ἔφερε τὴν εἰκαζόμενη συναίνεση στὴν πιὸ σκληρὴ μορφή της, ἀφοῦ κάθε ἄνθρωπος θεωρεῖται πλέον δωρητὴς ὀργάνων ἂν δὲν ἔχει προβεῖ νωρίτερα σὲ ἔγγραφη ἄρνηση...

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
Τεχνητά ανθρώπινα όργανα, από μύτες και αυτιά μέχρι τραχείες και τμήματα της καρδιάς, που είναι απολύτως λειτουργικά, αναπτύσσονται στη Βρετανία από ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι έχουν αρχίσει ήδη να τα μεταμοσχεύουν με επιτυχία σε ασθενείς!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
Ερευνητές του Πολυτεχνείου της Βιέννης κατάφεραν να συνθέσουν στο εργαστήριο ουσίες οι οποίες ελέγχουν τη διαδικασία διαφοροποίησης των κυττάρων. Επέτυχαν μάλιστα με τη μέθοδό τους να μετατρέψουν πρόδρομα κύτταρα σε καρδιακά τα οποία άρχισαν να πάλλονται στο τρυβλίο!

ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΝΘΕΤΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση στους αστέρες του Hollywood, απόκτησης παιδιών είτε με φυσιολογικές εγκυμοσύνες είτε με υιοθεσία, είτε με τη χρησιμοποίηση παρένθετης μητέρας, δηλαδή γυναίκας που δανείζει τη μήτρα της για την κυοφορία ενός ξένου εμβρύου. Μάλιστα, η παρένθετη μητέρα...

«ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ» - ΠΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΦΑΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Εἰσήγησις πρεσβ. Στεφάνου Στεφοπούλου στήν Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδος σχετικά μέ τόν «Ἐγκεφαλικό θάνατο», τήν Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 (Β΄ Νηστειῶν)

ΔΙΑΣΩΖΕΤΑΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ;
Εισήγησις του κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ FACS, Αμ. Επ. Καθηγητή Χειρ/κής, τ. Συν/τή Δ/ντή Χειρ/κής Κλινικής - Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», στην ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, την 11-3-2012

Η ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ, ΑΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Εισήγησις του κ. Κωνσταντίνου Γ. Καρακατσάνη, Καθηγητού Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., στην ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, την 11-3-2012.

Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ;
Εἰσήγησις τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἀβραμίδη, Καρδιολόγου Καθηγητοῦ Παθολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,στὴν διοργανωθεῖσα ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας Ἡμερίδα τὴν 11.03.2012.

«ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΤΗΣ» Ο ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ NATURE!
Προσφάτως, το Συμβούλιο επί της Βιοηθικής του Προέδρου των Η.Π.Α., στην «Λευκή Βίβλο» (“White Paper”), την οποίαν υπέβαλε προς τον τ. Πρόεδρο των Η.Π.Α., τον Δεκέμβριο του έτους 2008, εχαρακτήρισε την ταύτιση του «θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους» με τον θάνατο του «εγκεφαλικώς νεκρού» ασθενούς ως «εννοιολογικώς ύποπτη και κλινικώς επικίνδυνη» (Controversies in the Determination of Death, A. White Paper by the President¶s Council on Bioethics, December 2008, Washington, DC, p. 66).

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 3984/2011 ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μέ τόν Νόμο 3984/27.6.2011 πού ἐψηφίσθη ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων ρυθμίζεται, μέ ἀρχές πού ἀπάδουν στήν ἰδιοπροσωπεία τοῦ Γένους μας καί τήν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τό πολυσήμαντο θέμα τῆς δωρεᾶς καί μεταμοσχεύσεως τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων.

 
 

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας