Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

Γαλλικά - Français


QUESTIONS INDICATIVES ET NOTES AU SUJET DU PROCHAIN SAINT ET GRAND CONCILE
Le futur Saint et Grand Concile, qui devrait être convoqué en 2016, a été identifié comme «Panorthodoxe», mais certains chercheurs affirment qu΄il devrait être caractérisé comme «Oecuménique». Tout en contournant des différences existantes sous l᾿aspect théologique, nous voudrions poser quelques questions à ce sujet. La première question clé: à quel degré la convocation d᾿un tel Concile est-elle aujourd᾿hui appropriée et nécessaire? [la Sainte Métropole Orthodoxe de Glyfada]
 
BELGIQUE / LA SOCIÉTÉ HERBALIFE CONDAMNÉE
Le 23 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bruxelles a donné raison à l᾽organisation de défense des consommateurs, Test-Achats, qui estimait que le système de vente d᾽Herbalife était « illégal ».
 
LEXIQUE ORTHODOXE
(Source: Pages orthodoxes)
 
LE DEVOIEMENT DES PRATIQUES PSYCHOTHERAPEUTIQUES A DES FINS SECTAIRES
Martine Maurer dans son ouvrage intitulé Comment choisir son psychothérapeute, attention risque de pratiques déviantes paru en octobre 2001 chez Hommes et Perspectives/Martin Media, observe que la psychothérapie, au sens du soin psychique, est une constante dans l΄évolution humaine. La souffrance, la folie et les comportements déviants ont longtemps été traités par des pratiques religieuses voire magiques.
 
 
LES DÉRIVES PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES: LE CAS DES FAUX SOUVENIRS INDUITS
Rapport au Premier ministre 2007 de Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
 
 
 

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας