Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
 
Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

Αφιερώματα - 1η Σελίδα

 |  | 
 
ΔΕΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δέησις πρός πνευματικήν ἐνίσχυσιν καί φωτισμόν τῶν παιδιῶν μας, εἰς τάς ἐπικειμένας Πανελληνίους Ἐξετάσεις.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΑΝΑΛΟΓΙῼ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ»
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, (...) ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά ὡς κάτωθι ἀφορῶντα εἰς τήν χρῆσιν ἠλεκτρονικῶν μέσων ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ, κατά τήν Θείαν Λατρείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας...

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ»
Όσες κι αν είναι οι πραγματικές ασθένειες, όσοι κι αν είναι οι πραγματικοί γιατροί που εργάζονται για την καταπολέμησή τους και οι πραγματικοί ερευνητές που αναπτύσσουν πραγματικές θεραπείες γι᾿ αυτές, η ιατρική αγυρτεία πάντα θα υπάρχει. Φαίνεται ότι η εναλλακτική ιατρική είναι η πιο πρόσφατη εκδήλωση αυτής της τάσης, με πλήθος «θεραπείες» και «καθαρισμούς» του συρμού, που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους χρήστες μια γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην ολική ευεξία και το τέλειο «τσι». Το μόνο πρόβλημα; Αυτές οι μυθικές συνταγές υγείας έχουν ελάχιστη επιστημονική βάση. Ποιες εναλλακτικές θεραπείες είναι απλές ανοησίες; [Του Mike Rothschild]

ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ
Είναι δυστυχώς γεγονός ότι η βυζαντινή τέχνη έχει παραγνωριστεί σε μεγάλο βαθμό, κυρίως για λόγους ιστορικούς και εκπαιδευτικούς. Οι ιστορικοί λόγοι εδράζονται στο υφιστάμενο «μένος» της δυτικής «Εκκλησίας» προς την ανατολική Εκκλησία, που την ωθεί να υποβαθμίζει και να απαξιώνει, αν όχι να απορρίπτει συλλήβδην, ό,τι σχετίζεται με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι εκπαιδευτικοί λόγοι οφείλονται στη μειωμένη και μονομερή δυτική παιδεία του σύγχρονου ανθρώπου, που δεν του επιτρέπει να αντιληφθεί το μεγαλείο της βυζαντινής τέχνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απογοήτευση που γεννάται στα μάτια του σύγχρονου επισκέπτη από την θέαση ενός μικρού περίτεχνου βυζαντινού ναού, δουλεμένου με φτωχά υλικά, επενδυμένου με αντίστοιχης αξίας διακόσμηση, με παραμελημένη την ακρίβεια της εφαρμογής και της γεωμετρικής κανονικότητας των μορφών. Δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί εσωτερικά την μοναδική ομορφιά ενός τέτοιου μνημείου...[Πηγή: www.byzantineathens.com]

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟ
Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα ότι πρόκειται να αφιερώσετε ειδικό τεύχος για τον αείμνηστο Πρωτοπρεσβύτερο π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, ο οποίος εβάστασε στους δυνατούς και ασθενικούς του ώμους, πολλές φορές μόνος του, όλον τον καύσω­να της ημέρας, αυτήν την περίοδο κατά την οποία πλησιάζουμε προς το τέλος της δεύτερης χιλιετίας.[του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου]

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΑΤΙΝΟΙ
«Ὅσοι μελετοῦν τὰ αἴτια τοῦ σχίσματος, βλέπουν τὸν Μ. Φώτιον ὡς πρωταγωνιστήν, ὡς δογματικὸν διδάσκαλον, ἀντιτεθέντα εἰς τὰς καινοτομίας τῆς Ρώμης. Καὶ πολλοὶ μένουν μὲ τὴν ἐντύπωσιν ὅτι, ἐπειδὴ ὁ παπισμὸς παρουσιάζει τάσεις καταδυναστείας ἐφ᾽ ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰσῆγε νέαν διδασκαλίαν ἐπὶ τῆς κυρίως Θεολογίας τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Μ. Φώτιος, κατὰ ἕνα τρόπον ἐντελῶς δογματικόν, ἀντέδρασε προετοιμάσας τὸ σχίσμα, τὸ ὁποῖον τόσον ἐταλαιπώρησε τὴν Ἐκκλησίαν...[τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου]

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
Η ορθόδοξη υμνολογία των Χριστουγέννων αναγγέλλει θριαμβευτικά αλλά και διαγράφει θεολογικά το μεγάλο μυστήριο της θείας ενανθρωπήσεως. Το προπατορικό αμάρτημα είχε ως αποτέλεσμα την υποταγή του ανθρώπινου γένους σε τρεις αμείλικτους εχθρούς: «Πριν την παρουσία του Χριστού», λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «τη φύση μας την εξουσίαζαν ο διάβολος, η αμαρτία και ο θάνατος... Ο διάβολος απατούσε, η αμαρτία έσφαζε και ο θάνατος έθαβε»...[ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
...Οἱ παθήσεις τῶν ἀνθρώπων, κατά τόν Hahnemann, δέν βασίζονται σέ ὑλικό ἐρέθισμα, δηλαδή σέ νοσογόνο ὕλη, ἀλλά εἶναι μόνο πνευματοειδείς (δυναμικές) διαταραχές τῆς πνευματοειδοῦς δύναμης πού ζωογονεῖ τό σῶμα τοῦ ανθρώπου... Ἡ ψώρα εἶναι ἡ γενεσιουργός βασική αἰτία σχεδόν ὅλων τῶν ἄλλων συχνῶν, ἀσφαλῶς ἀμέτρητων μορφῶν ἀσθενείας...[τοῦ κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη]

Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ ΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Θά χρειασθοῦν πολλά χρόνια γιά νά ἀποτιμηθῇ ἐπαρκῶς τό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, π. Γεωργίου Καψάνη. Χρονικό διάστημα σαρἀντα ἡμε­ρῶν ἀπό τήν κοίμη­σί του προσφέρεται μόνο ὡς εὐκαιρία εὐλαβικῆς ἀναφορᾶς στόν ἄνθρωπο πού ἐσφράγισε τήν ἐποχή μας μέ τήν προσωπικότητα, τό πολύπλευρο ἔργο καί συγκεκριμένα τήν θεολογική του μαρτυρία στήν σύγχρονη ἐκκλησιαστική ζωή...[τοῦ Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτου]

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο. Αὐτό σημαίνει πώς ὁ Υἱός τοῦ Θεού, πού εἶναι Ἀθάνατος καί Αἰώνιος ὅπως ὁ Θεός Πατέρας καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔγινε ἄνθρωπος...[τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης]

Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Ο SANTA CLAUS
τοῦ πρεσβυτέρου Παναγιώτη Βούρκου

ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ π. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΜΑΝΙΔΗ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
(Πηγή: «Παρακαταθήκη» Ιαν.-Φεβ. 2010)

ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ
τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Κουμαριανοῦ λέκτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
τοῦ Φωτίου Σχοινᾶ, Δρ. Φιλοσοφίας

ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟ ΣΤΑΥΡΟ
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

 
 

Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας