ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΒΑΡΗΣ (ΒΑΡΚΙΖΗΣ)
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 2 - 16673 ΒΟΥΛΑ
Τηλ.: 210-9658849, Fax: 210-9657210,
www.imglyfadas.gr, e-mail: imgl@hotmail.gr

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 19ῃ Φεβρουαρίου 2019

Πρός
τό χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς καθ᾿ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

 

Γνωστοποιεῖται ὅτι τό Σκήνωμα τοῦ Μακαριστοῦ Ποιμενάρχου μας κυροῦ Παύλου θά τεθῇ εἰς προσκύνησιν α) ἀπό 7:00 μ.μ. σήμερον Τρίτην 19/2 ἕως τήν 10:00 π.μ. τῆς Τετάρτης 20/2, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγ. Τριάδος - Ἁγ. Νεκταρίου Ἄνω Γλυφάδας καί β) ἀπό 11:00 π.μ. τῆς Τετάρτης 20/2 μέχρι τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τήν Πέμπτην 21/2 καί ὥραν 12:00 μεσ. εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας.

Σήμερον Τρίτην 19/2 καί ἀπό 8:00 μ.μ. θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγ. Τριάδος - Ἁγ. Νεκταρίου Ἄνω Γλυφάδας.

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης 21/2 θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας.