ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ

 

Ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης  Γλυφάδας κ. Ἀντώνιος ἐγεννήθη εἰς Κέρκυραν. Ἐσπούδασεν εἰς τό Νομικόν, Θεολογικόν και Οἰκονομικόν Τμ. τοῦ Παν. Ἀθηνῶν. Γνωρίζει Ἀγγλικά καί ἀρκετά καλά Γαλλικά, Γερμανικά και Ἰταλικά. Ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ τότε Διαυλείας καί νῦν πρ. Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλεξίου καί Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός του  Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου. Τό 2012 ἐχειροτονήθη Έπίσκοπος Σαλώνων ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου . Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ εἰς τήν Ἱ.Μ. Νικοπόλεως καί Πρεβέζης καί ὡς Ἐφημέριος εἰς τό Νοσοκομεῖον Παίδων «Ἀγλαΐα Κυριακοῦ»  καί εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ.Σκέπης Παπάγου. Ἐγκατεβίωσεν ἐπί 4ετίαν εἰς Ἁγ. Ὄρος  καί διετέλεσεν Ἡγουμενοσύμβουλος τῆς Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων – Πετράκη. Εἰργάσθη ἐπί μακρόν εἰς τήν Οἰκονομικήν Ὑπηρεσίαν τῆς Ἱ.Συνόδου, τῆς ὁποίας ἦτο ἐπί 8ετίαν Γενικός Διευθυντής. Κατά τήν διάρκειαν τῆς θητείας του συνετέλεσεν εἰς τήν ἀνόρθωσιν τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν κατασκευήν ἀρκετῶν κτηρίων καί εἰς τήν ριζικήν ἀνακαίνισιν τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου.Ἔχει συγγράψει ἄρθρα καί ἐπιστημονικάς μελέτας. Διεκρίθη ἰδιαιτέρως  ὡς ἱεροκήρυξ καί ἐξομολόγος. Μητροπολίτης Γλυφάδας ἐξελέγη τήν 20-3-2019.