Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ»

 

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2003, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτου κ. Παύλου, ἱδρύεται τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Σκοπός τοῦ Ἱδρύματος εἶναι νὰ συμβάλει στὴν πληρέστερη καὶ ἀρτιότερη πνευματική, ποιμαντική, κατηχητική, πολιτιστικὴ καὶ κοινωνικὴ διακονία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας στὸ πλαίσιο τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης, Παράδοσης καὶ Διδασκαλίας, ἰδιαίτερα πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐνθάρρυνσης τῆς σωματικῆς ἄσκησης τῶν νέων, τῆς καλλιέργειας σὲ αὐτοὺς ἀθλητικῶν ἰδεωδῶν καὶ τῆς προώθησης τῆς πνευματικῆς προόδου των.

Μέσα γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ὡς ἄνω σκοποῦ είναι:

α) ἡ διοργάνωση διενοριακῶν πρωταθλημάτων ἀρρένων καὶ θηλέων, στὸ πλαίσιο τῆς προοπτικῆς γνωριμίας τῶν νέων διαφόρων ἐνοριῶν τῆς οἰκείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ καλλιέργειας πνεύματος πραγματικῆς εὐγενοῦς ἅμιλλας μεταξὺ αὐτῶν,

β) ἡ δημιουργία ἀθλητικῶν κέντρων καὶ ἐγκαταστάσεων ἐν γένει γιὰ τὴν ἄθληση καὶ δημιουργικὴ ψυχαγωγία τῶν νέων, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κατήχηση καὶ πνευματικὴ καλλιέργειὰ των,

γ) ὁποιοδήποτε ἄλλο πρόσφορο μέσο ἤθελε ἀποφασίσει τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος.

Διοργανώνονται Πρωταθλήματα Ἀρρένων καὶ Θηλέων κάθε ἐκκλησιαστικὴ Κατηχητικὴ χρονιὰ σὲ: α) Ποδόσφαιρο, β) Καλαθοσφαίριση, γ) Στίβο. Βασικὴ προϋπόθεση συμμετοχῆς, νὰ εἶναι κανεὶς ἐγγεγραμμένο μέλος σὲ κατηχητικὴ Σύναξη τῆς Μητροπόλεὼς μας.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας