Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 

 

Πηγές της χριστιανικής θρησκείας

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση είναι ισότιμες πηγές

Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση διευρυμένη

Η Αγία Γραφή ερμηνευομένη κατά βούληση

 

Η σωτηρία του ανθρώπου

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Η σωτηρία γίνεται με τη Θεία Χάρη και την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου

Με τη Θεία Χάρη και την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου

Μόνο με τη Θεία Χάρη

 

Εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Εκ του Πατρός

Εκ του Πατρός και του Υιού

Εκ του Πατρός και του Υιού

 

Το πολίτευμα της Εκκλησίας

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Δημοκρατία

Απολυταρχία (Πάπας)

Αναρχία

 

Το Βάπτισμα

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Εξαλείφεται το προπατορικό αμάρτημα και οι προσωπικές αμαρτίες. Γίνεται με τριπλή κατάδυση και ανάδυση.

Εξαλείφεται το προπατορικό αμάρτημα και οι προσωπικές αμαρτίες. Γίνεται με ραντισμό ή επίχυση.

Εξαλείφεται το προπατορικό αμάρτημα. Γίνεται με ραντισμό ή επίχυση.

 

Το Χρίσμα

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Γίνεται ευθύς μετά το βάπτισμα κατά την αρχαία τάξη.

Γίνεται μετά το 7ο έτος.

Όσοι το επιτελούν, το επιτελούν όπως οι Παπικοί.

 

Θεία Ευχαριστία

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Είναι θυσία και μυστήριο, χρησιμοποιείται ένζυμος άρτος, γίνεται μετάληψη υπ᾿ αμφότερα τα είδη.

Θυσία και μυστήριο. Χρησιμοποιείται άζυμος άρτος και γίνεται μετάληψη υπ᾿ αμφότερα τα είδη μόνο από τους κληρικούς.

Ανάμνηση μυστικού δείπνου. Χρησιμοποιείται άζυμος άρτος. Γίνεται μετάληψη υπ᾿ αμφότερα τα είδη.

 

Μετάνοια – Εξομολόγηση

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Μυστήριο σπουδαίο

Μυστήριο και θεωρία του καθαρτηρίου πυρός

Απλή τελετή

 

Ιερωσύνη

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Τρεις οι Ιερατικοί βαθμοί. Υπάρχει έγγαμος και άγαμος κλήρος.

Τρεις οι Ιερατικοί βαθμοί. Όλος ο κλήρος είναι άγαμος.

Τρεις βαθμοί Ιερωσύνης. Ένας ή κανείς (Αγγλία- Σκωτία). Όλος ο κλήρος είναι έγγαμος.

 

Γάμος

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Ένας λόγος του διαζυγίου: η μοιχεία

Ο γάμος αδιάλυτος

Δίδεται διαζύγιο για πολλούς λόγους

 

Ευχέλαιο

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Τελείται πάντοτε

Τελείται άπαξ στους ετοιμοθάνατους

Δεν τελούν μυστήριο οι περισσότεροι

 

Θεία Λατρεία

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Τιμή στους Αγίους και στην Θεοτόκο

Τιμή στους Αγίους και στην Θεοτόκο μεγαλύτερη της πρεπούσης

Δεν τιμούν τους Αγίους και δεν έχουν εικόνες

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας