Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

«ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ»

 

του Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου
και Αγ. Βλασίου, Ιεροθέου

 

Στην εποχή μας γίνεται λόγος για τον εγκεφαλικό θάνατο, ως τον πραγματικό θάνατο, δηλαδή για την νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους, ανεξάρτητα αν εξακολουθή να λειτουργή η καρδιά με την μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Ενώ παλαιότερα ο θάνατος προσδιοριζόταν από την παύση της καρδιάς, οι σύγχρονοι επιστήμονες κάνουν λόγο για τον εγκεφαλικό θάνατο, δηλαδή την νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους και την μη αναστρέψιμη βλάβη του εγκεφαλικού ιστού. Αυτή η αλλαγή έγινε προκειμένου να χρησιμοποιούνται τα όργανα ενός λεγομένου «πτωματικού δότη». Η «επίσημη» άποψη της Επιτροπής Βιοηθικής τείνει να παραδεχθή την άποψη περί εγκεφαλικού θανάτου.

Πρόσφατα, όμως, στο θέμα αυτό παρενέβη ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, σε ομιλία του που έκανε στην Καβάλα, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Είπε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του: «Η καρδία είναι το κέντρον της ψυχής και της υπάρξεως, διό και ο καρδιακός θάνατος είναι ο όντως θάνατος και όχι ο εγκεφαλικός. Η καρδία είναι η φωλεά της προσωπικότητος με όλον το θετικόν φορτίον των σπερμάτων της αρχαίας σκωρίας των παθών. Δια τούτο και οι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας επιμένουν πολύ εις την ανάγκην της καθάρσεως της καρδίας, και μάλιστα προσδιορίζουν τον τρόπον, δια της αδιαλείπτου προσευχής: “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν”, δια της πνευματικής εγρηγόρσεως, ανυστάκτου προσοχής και νηπτικής ασκήσεως, δια της χαλιναγωγήσεως της φαντασίας με την φύλαξιν των αισθήσεων, δια του κατά Θεόν πένθους και των δακρύων, δια της εξαγορεύσεως των λογισμών και εξομολογήσεως των αμαρτημάτων. Τότε η Χάρις του Θεού καθαρίζει, θεραπεύει, ειρηνεύει και αγιάζει την καρδίαν, και την καθιστά άξιον κατοικητήριον του Θεού. Εις την Παλαιάν Διαθήκην ο Θεός ζητεί από τον πιστόν: “Υιέ, δος μοι σην καρδίαν”. Απαιτεί δηλαδή το όλον πρόσωπον, την όλην προσωπικότητα και ζωήν. Η ένωσις της καρδίας με τον Θεόν είναι το ύψιστον των εφετών, το οποίον όμως δύναται να επιτευχθή μόνον εάν ο Θεός «διανοίξη» την καρδίαν μας, όπως της Αγίας Λυδίας. Δεν είναι αποτέλεσμα μόνον της ιδικής μας επιθυμίας».

Η πατριαρχική αυτή παρέμβαση είναι σημαντική. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως εκφράζεται από τους αγίους Πατέρας της Εκκλησίας, δίνει προτεραιότητα στην καρδιά, ως το κέντρον της βιολογικής ζωής, οπότε όταν παύση η καρδιά επέρχεται ο βιολογικός θάνατος. Επίσης, γίνεται λόγος και για την «πνευματική» καρδιά, όπου εδράζονται τα πάθη και η οποία καθαρίζεται με την ενέργεια του Θεού και την συνέργεια του ανθρώπου, με την προσευχή και την κατά Χριστόν άσκηση. Η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό γίνεται δια της καρδίας, όπου ενεργεί ο νους, ενώ η γνώση του κόσμου και η ανάπτυξη των επιστημών γίνεται δια της λογικής. Έτσι, υπάρχουν σαφώς δύο γνωσιολογικά κέντρα και δύο μεθοδολογίες γνώσης.

Ως Ορθόδοξοι δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε την βιολογική ζωή του ανθρώπου από την λειτουργία της καρδιάς και να την συνδέσουμε με το εγκεφαλικό στέλεχος. Και το κυριότερο, δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε την ψυχή από την ζωή. Εφ᾿ όσον υπάρχει ψυχή στον άνθρωπο, συνεπάγεται ότι υπάρχει και ζωή. Διαφορετικά θα είμαστε αναγκασμένοι να δεχθούμε ότι δεν υπάρχει ψυχή πριν σχηματισθή το όργανο της καρδιάς και ο εγκέφαλος, ή ότι δεν υπάρχει ψυχή σε ανεγκέφαλα έμβρυα και βρέφη, πράγμα απαράδεκτο από πλευράς ορθοδόξου θεολογίας.

Η θέση του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου για την βιολογική και πνευματική καρδιά είναι αξιοπρόσεκτη και φανερώνει ότι πάσχει θεολογικώς ο λεγόμενος «εγκεφαλικός θάνατος».

 


 

(Πηγή: «Εκκλησιαστική Παρέμβαση», Ιούλιος 2011)

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας