Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»

Ἐν Βούλᾳ τῇ 23ῃ Αὐγούστου 2010

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Στά πλαίσια τῆς ἀντιαιρετικῆς προσπάθειας πού ἐπιτελοῦμε μέ τή Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, μέ ἰδιαίτερη χαρά ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας προβαίνει στήν ἔκδοση τοῦ τρίτου τόμου, ὁ οποῖος προσφέρεται γιά λόγους ποιμαντικούς καί πρός ἐνημέρωση τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος. Ὁ τόμος πραγματεύεται ἕνα εὐαίσθητο θέμα, πού ἀφορᾶ σέ ὅλο καί περισσότερους ἀνθρώπους, αὐτό τῶν ψυχοθεραπειῶν. Μέσα σέ ἕνα κλῖμα γενικῆς συγχύσεως καί ἔλλειψης ἀντικειμενικῆς πληροφόρησης, ὁ σημερινός ἄνθρωπος κατακλύζεται ἀπό προτάσεις γιά ἕναν δῆθεν καλύτερο τρόπο ζωῆς, προτάσεις πού συχνά ἐλλοχεύουν κινδύνους γιά τήν πνευματική, ἀλλά πολλάκις καί γιά τή σωματική του ὑγεία. Μέ τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλά καί μέ τήν κατάλληλη, ἔγκυρη ἐνημέρωση, καλούμαστε νά διακρίνουμε αὐτό πού εἶναι ἐπιστήμη, ἀπό αὐτό πού ξεφεύγει τῶν ὁρίων τῆς ἐπιστήμης. Ἡ ἐπιστήμη, παρότι δέν ἀπολυτοποιεῖται, ὁπωσδήποτε προσλαμβάνεται· ὅλα τά ἄλλα πρέπει νά ἀξιολογηθοῦν μέ τό ἀλάνθαστο μέτρο τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας. Ἡ ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ τόμου θεωροῦμε ὅτι ἀποτελεῖ μιά μικρή συμβολή πρός τήν κατεύθυνση αὐτή.

Ἡ ὁριοθέτηση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, καθώς καί ἡ ἀποτροπή τῶν ποικιλόμορφων προσπαθειῶν διαστρέβλωσης αὐτῆς, ἀποτελεῖ ὕψιστο καθῆκον μας. Ἄς μήν λησμονοῦμε ὅτι ὁποιαδήποτε νόθευση τῆς διαχρονικῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ ἔχει καί σωτηριολογικές προεκτάσεις. Ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται κατ᾽ ἐξοχήν γιά τή θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ θεραπευτική τῆς Ἐκκλησίας ἀπό αἰώνων μέχρι σήμερα ἀποτελεῖ τήν ὄντως ψυχοθεραπεία.

 

 

Μέ πολλές εὐχές ἐν Κυρίῳ,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας