Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΠΙ Τῌ ΕΥΚΑΙΡΙᾼ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Ή ΚΡΙΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ;»

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 31ῃ Ἰανουαρίου 2011

 

Τῇ 30ῇ Ἰανουαρίου 2011 ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας διοργάνωσε, γιά ὄγδοη συνεχῆ χρονιά, ἐκδήλωση - ἡμερίδα, γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας, ἀλλά καί μέ συμμετοχή πολλῶν μαθητῶν, σπουδαστῶν καί φοιτητῶν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας καί πρίν ξεκινήσει ἡ ἡμερίδα δόθηκε πρωϊνό σέ ὅλους ὅσους εἶχαν προσέλθει σέ Συνεδριακό Κέντρο τῆς περιοχῆς, ὅπου καί ἡ ἡμερίδα.

Ἀκολούθησε, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου, δέηση γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἡμερίδας μέ θέμα: «Οἰκονομική κρίση ἤ κρίση Παιδείας;». Ἀφοῦ ὁ Σεβασμιώτατος χαιρέτησε τούς συνέδρους, τόνισε τήν προσφορά τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στά Γράμματα καί τήν Παιδεία, ἀναφερόμενος στήν σημερινή οἰκονομική κρίση, ἡ ὁποία ὅπως ἐπεσήμανε ὁφείλεται στήν πνευματική κρίση.

Στή συνέχεια ἐκλήθη ὁ κεντρικός ὁμιλητής κ. Γεώργιος Ἀγγελινάρας - Φιλόλογος, Πρωτοψάλτης, Μουσικολόγος, Συγγραφέας (πρώην Διευθυντής τοῦ Βαρβακείου Πρότυπου Λυκείου). Ὁ ὁμιλητής μέ γλαφυρό, ἀλλά συγχρόνως εὔστοχο καί ἀναλυτικό τρόπο, περιέγραψε τήν τραγική κατάσταση, στήν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ χώρα μας, τόσο ἀπό τήν οἰκονομική κρίση, ἀλλά καί τήν κρίση τῆς παιδείας τά τελευταία χρόνια, πού εἶναι πρωτίστως πνευματική κρίση. Ἀναφέρθηκε μέ συγκεκριμένα παραδείγματα καί στίς δύο παραμέτρους τοῦ θέματος, ἀλλά κατέληξε αἰσιόδοξα ὅτι ὑπάρχει ἐλπίδα γιά τήν ὑπέρβαση καί τῶν δύο δεινῶν, ὅταν συνδεθοῦμε μέ τόν Χριστό, τό Εὐαγγέλιό Του, γιά νά ἀνακάμψουμε ὅλοι καί ἀπό τήν οἰκονομική κρίση.

Ἀκολούθησαν σύντομες παρεμβάσεις τῶν παρευρισκομένων μαθητῶν - μαθητριῶν, φοιτητῶν - φοιτητριῶν. Τά λεγόμενά τους, προκάλεσαν αἴσθηση τόσο γιά τήν ὡριμότητα πού τούς διέκρινε, ὅσο καί γιά τις τοποθετήσεις καί τις προτάσεις τους, γιά τό πῶς θά μπορέσουμε νά βγοῦμε ἀπό τό τέλμα τῆς παρακμῆς τῆς παιδείας. Ὁ κ. Ἀγγελινάρας ἔκανε μία σύντομη σύνοψη τῶν τοποθετήσεων τῶν μαθητῶν καί ὑπογράμμισε τό πόσο οὐσιαστικά καί σημαντικά ἦταν ὅλα αὐτά πού εἶπαν. Στή συνέχεια προβλήθηκε βίντεο πέντε λεπτῶν, πολύ παραστατικό, σχετικά μέ τόν τρόπο πού πρέπει νά διακονοῦν οἱ ἐκπαιδευτικοί μας.

Ἡ ἐκδήλωση συνεχίστηκε, μέ σχόλια καί παρεμβάσεις ἐκπαιδευτικῶν πάνω στό θέμα ἀλλά καί στις τοποθετήσεις τῶν μαθητῶν. Διέκρινε κανείς στά λεγόμενά τους μία πικρία γιά τήν ἀπαξίωση τοῦ ρόλου τους, ἀλλά εἶχαν καί τάση αὐτοκριτικῆς καί συνειδητοποίησης τῆς εὐθύνης τους καί ἔδωσαν τήν ὑπόσχεση, ὅτι θά παλέψουν νά γίνει πάλι λειτούργημα ὁ ρόλος τους, ὥστε νά δίνουν σωστή παιδεία. Ὁ κ. Ἀγγελινάρας ἔκανε μία σύντομη σύνοψη τῶν τοποθετήσεων τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του, γιά ὅλα αὐτά πού ἀκούστηκαν, ἀπό τούς συναδέλφους του.

Ἡ προβολή ταινιῶν ὁλοκληρώθηκε μέ ἕνα ἀκόμα βίντεο τριῶν λεπτῶν πού ἔδειχνε ὅτι δέν πρέπει νά ἀναζητοῦμε καί νά ἐπικεντρώνουμε τό ἐνδιαφέρον μας στήν ἀριστεία τοῦ ἑνός μαθητῆ, ἀλλά στήν συλλογική προσπάθεια καί πρόοδο τῶν πολλῶν.

Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος, προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας, πού ἦταν ὁ συντονιστής τῆς ἡμερίδας, ἔκανε μία σύνοψη γιά τά συμπεράσματά της.

Τέλος ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Παῦλος, ἔκλεισε καί τήν φετινή ἐκδήλωση, εὐχαριστώντας τόν κ. Γεώργιο Ἀγγελινάρα γιά τήν πληρέστατη καί ὡφέλιμη εἰσήγησή του, καθώς καί ὅλους τούς ἐκπαιδευτικούς, μαθητές καί σπουδαστές πού ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκληση καί πρόκληση τῆς τοπικής Ἐκκλησίας καί προσῆλθαν.

Ἀκολούθως παρατέθηκε γεῦμα ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα σεβασμοῦ, ἀγάπης, τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης στούς συμμετέχοντες.

Ἀποχωρώντας οἱ συνδαιτυμόνες, ἔλαβαν ὡς εὐλογία ἀπό τά χέρια τοῦ Μητροπολίτη μας τό βιβλίο «Ὁ Πατήρ τῆς Ρωμιοσύνης» τῆς Μοναχῆς Ὀλυμπιάδος Ντιτόρα καί εἰκόνα τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.

 

Ἐ κ δ ή λ ω σ η

 
 

click to download

Δέησις.

(10 λεπτά καί 45 δεύτερα - 3,01 mb).

 
 

click to download

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης † κ. ΠΑΥΛΟΥ.

(6 λεπτά καί 7 δεύτερα - 1,71 mb).

 
 

click to download

Εἰσήγησις κ. Γεωργίου Ἀγγελινάρα.

(42 λεπτά καί 26 δεύτερα - 11,9 mb)

 
 

click to download

Μαθήτρια κα Μαρία Γρηγοροπούλου.

(1 λεπτό καί 41 δεύτερα - 0,49 mb)

 
 

click to download

Μαθητής κ. Εὐστράτιος Καλαϊτζῆς.

(1 λεπτό καί 5 δεύτερα - 0,31 mb)

 
 

click to download

Μαθητής κ. Νικόλαος Ἀλεβιζόπουλος.

(2 λεπτά καί 12 δεύτερα - 0,63 mb)

 
 

click to download

Μαθητής κ. Ἰωάννης Θωμᾶς.

(1 λεπτό καί 13 δεύτερα - 0,35 mb)

 
 

click to download

Μαθητής κ. Σωκράτης Λοΐσιος.

(1 λεπτό καί 7 δεύτερα - 0,32 mb)

 
 

click to download

Μαθητής κ. Σπυρίδων Παππᾶς.

(2 λεπτά καί 33 δεύτερα - 0,73 mb)

 
 

click to download

Μαθητής κ. Νικόλαος Ἀθανασόπουλος.

(2 λεπτά καί 45 δεύτερα - 0,79 mb)

 
 

click to download

Ἀξιολόγηση τῆς συζητήσεως ἀπό τόν κ. Γεώργιο Ἀγγελινάρα.

(7 λεπτά καί 25 δεύτερα - 2,08 mb)

 
 

click to download

Παρεμβάσεις καθηγητῶν (1ο μέρος).

(6 λεπτά καί 48 δεύτερα - 1,91 mb)

 
 

click to download

Παρεμβάσεις καθηγητῶν (2ο μέρος).

(9 λεπτά καί 25 δεύτερα - 2,65 mb)

 
 

click to download

Παρεμβάσεις καθηγητῶν (3ο μέρος).

(7 λεπτά καί 18 δεύτερα - 2,05 mb)

 
 

click to download

Παρεμβάσεις καθηγητῶν (4ο μέρος).

(8 λεπτά καί 26 δεύτερα - 2,37 mb)

 
 

click to download

Παρεμβάσεις μαθητῶν.

(8 λεπτά καί 12 δεύτερα - 2,30 mb)

 
 

click to download

Καταληκτήριος λόγος τοῦ κ. Γεωργίου Ἀγγελινάρα.

(4 λεπτά καί 51 δεύτερα - 1,36 mb)

 
 

click to download

Ἐπισημάνσεις ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου π. Κωνσταντῖνου Στρατηγόπουλου, συντονιστῆ τῆς συζητήσεως.

(2 λεπτά καί 48 δεύτερα - 0,80 mb)

 
 

click to download

Κλείσιμο τῆς συνάξεως ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γλυφάδας

† κ. ΠΑΥΛΟ.

(3 λεπτά καί 6 δεύτερα - 0,89 mb)

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας