Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ

Eλληνική  Δημοκρατία 

ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΒΑΡΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ  ΠΑΥΛΟΥ  2   -   16673  ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   www.imglyfadas.gr   E-mail: imgl@otenet.gr

 

 

   Ἀριθμ. Πρωτ.    490             Ἐν Βούλᾳ τῇ  11ῃ   Σεπτεμβρίου  2020

 

              Πρός τούς

                           Γονεῖς καί Κηδεμόνες

                                 τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων

                           τῆς Μητροπόλεώς μας

 

           Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

   

           Πέρυσι δυστυχῶς, μέ τήν ἐπιδημία τοῦ νέου κορωνοϊοῦ καί τά μέτρα προλήψεως πού έλήφθησαν ἀπό τήν Κυβέρνηση,  ἀναγκασθήκαμε νά διακόψουμε ἀπότομα τήν Κατηχητική χρονιά ἀπό τά τέλη Μαρτίου 2020. Εὐελπιστοῦμε, ὅτι ἐφέτος, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, οἱ συναντήσεις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Νεανικῶν Συνάξεων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού ξεκινοῦν ἀπό τό Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, θά διεξαχθοῦν ὁμαλά.

         Ἡ Κατήχησις καί ὁ ἐπανευαγγελισμός ὅλων, μικρῶν καί μεγάλων, στίς ἀλήθειες καί στό ὀρθόδοξο χριστιανικό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι περισσότερο ἀπό ὁποτεδήποτε ἄλλοτε ἀναγκαία. Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή ἀφʼ ἑνός μέν διαδόσεως ἀθεϊστικῶν καί άντιχριστιανικῶν ἰδεῶν καί ἀφʹ ἑτέρου ἀδιαφορίας γιά τήν πνευματική μας ὕπαρξη καί γιά τήν αἰωνία κατάσταση τῆς ζωῆς μας. Εἴμεθα ἐγκλωβισμένοι μέσα σέ ἕνα ἀδιόρατο τρόμο θανάτου, πού ἀντί νά μας στρέψῃ περισσότερο πρός τόν Θεό μέ ἐλπίδα καί ἐμπιστοσύνη, ὅπως ἔκαναν σέ παρόμοιες περιπτώσεις οἱ πρόγονοί μας, μᾶς ἔχει ἐντελῶς ἀποξενώσει καί ἀπό τόν Θεό  καί άπό τούς συνανθρώπους μας,

     Μόνον ἡ ἐκ νέου γνωριμία μας μέ τόν Θεό θά μᾶς δώσῃ καί πάλι προοπτική ἐλπίδας καί χαρᾶς καί θά μᾶς ἀνοίξῃ τούς ὁρίζοντες τῆς ἀτελείωτης μακαριότητος καί εύτυχίας,

     Ὑπʼ αὐτό τό πρίσμα, ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ τῶν μέν μεγαλυτέρων στίς Ἐνοριακές Συνάξεις, τῶν δέ παιδιῶν στά Κατηχητικά Σχολεῖα εἶναι ἀνάγκη ζωῆς.    

       Οἱ Ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς Νεότητος, οἱ Κατηχητές καί οἱ Κατηχήτριες εἶναι ἕτοιμοι νά βοηθήσουν καί ἐφέτος τά παιδιά σας μέ ἀγάπη, γιά νά γνωρίσουν καί νά ἐμβαθύνουν στά ζωήρρυτα νάματα τῆς πίστεως στόν Λυτρωτή καί Σωτῆρά μας Ἰησοῦ Χριστό.

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

†  Ο  ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

 

ΕΛΛΗΝΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και ΒΑΡΗΣ

 

Α Ν ΤΩ Ν Ι Ο Σ

 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας