Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Ὁ Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης
ΠΑΥΛΟΣ


Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο
καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί ἀγαπητά μου παιδιά,

«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε».

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν 1η Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού μέ ἀξίωσε ὁ Θεός νά βρεθῶ ἀνάμεσά σας, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς νέας Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὡς Πνευματικός σας πατέρας, χαίρομαι μαζί σας, ὅταν προοδεύετε ἐν Χριστῷ καί θλίβομαι ὅταν διαπιστώνω, πώς χριστιανικές ψυχές ἀποπροσανατολίζονται, ἀπό τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ.

Στά πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν μου ἀνησυχιῶν ἐντάσσεται καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο οἱ νεώτεροι σέ ἡλικία χριστιανοί ζοῦν μία ἀπό τίς ἱερώτερες μέρες τῆς ζωῆς τους, αὐτήν τοῦ γάμου τους, καθώς ἐπίσης καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο τελοῦνται οἱ βαπτίσεις τῶν παιδιῶν μας. Καί οἱ δύο αὐτοί σημαντικοί σταθμοί στήν κατά Χριστόν πορεία κάθε χριστιανοῦ ἔχουν καταντήσει, στίς μέρες μας, κοσμικά καί μόνο γεγονότα, ἤτοι κοινωνικές ἐκδηλώσεις, μέ ἀποτέλεσμα ἡ πνευματική ὑπόσταση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων νά ἔχει ἀτονίσει.

Ὅπως καλά γνωρίζουμε, ὁ Ἱερός Ναός εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς μας, ὁ τόπος ὅπου συναθροιζόμαστε, γιά συμπροσευχή καί ἀγαπητική κοινωνία προσώπων, ἡ πηγή πού λαμβάνουμε τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί θωρακίζουμε τή ζωή μας μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Δυστυχῶς ὅμως, πολλές φορές, ὁ Ἱερός Ναός μεταβάλλεται σέ χῶρο τέλεσης μιᾶς ρομαντικῆς τελετῆς, μέ ἔμφαση στήν διακόσμηση καί τήν ἐπίδειξη τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος τῶν προσερχομένων στά Ἱερά Μυστήρια.

Ἔχουμε διαπιστώσει, μετά λύπης, ὅτι στούς Ναούς μας, ἀντί τῆς ἀπαιτούμενης συμπροσευχῆς καί τῆς αὐτονόητης εὐλαβικῆς στάσης, παρατηροῦνται ἀταξία, ὀχλαγωγία, ἄσεμνες ἐνδυμασίες, ὑπερβολική χρήση φωτογραφικῶν μηχανῶν, βίντεο καί ἐκτυφλωτικῶν φλάς, γενικά μιά ἀπρεπής συμπεριφορά, πού δέν ἁρμόζει σέ καμμία περίπτωση μέ τήν ἱερότητα τοῦ χώρου καί τῶν τελουμένων Μυστηρίων.

Ἐπιπλέον στούς Γάμους ἀντιμετωπίζουμε τήν ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση τῆς νύμφης, τό πάτημα τοῦ ποδιοῦ στόν γαμπρό, τήν ἀσύστολη κατάχρηση ρίψης ρυζιοῦ κατά τήν ὥρα τοῦ «Ἡσαΐα», τά «κομφετί», τά καπνογόνα καί τά ρυπογόνα βεγγαλικά. Ἀλλά καί στίς Βαπτίσεις, ὁ στολισμός τῆς Ἱερᾶς Κολυμβήθρας μέ λουλούδια ἤ τούλια, τό φόρτωμα τῆς λαμπάδας καί τοῦ φιαλιδίου μέ τό λάδι μέ ἀρκουδάκια καί κάθε εἴδους παιχνίδια, ἡ ἀδόκιμη ἔνδυση τῶν νεοφωτίστων καί ἡ, κατά τά τελευταῖα χρόνια, ἀπαίτηση τῶν γονέων γιά στολισμό τοῦ Ναοῦ μέ μπαλόνια καί πολύχρωμες κορδέλλες, δείχνουν ὅτι κάποιοι ἐξισώνουν τόν Ἱερό Ναό μέ παιδική χαρά καί τό Ἱερό Μυστήριο μέ ἀνέμελο νηπιακό «πάρτυ».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ ἀνοχή καί ἡ σιωπή δέν εἶναι δυνατόν νά συνεχισθεῖ. Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, θεοσύστατα καί σωτηριώδη, τελοῦνται πρός ὄφελος πνευματικό, καί ὄχι γιά νά ἐπιδεικνύεται μέσῳ αὐτῶν κοινωνική κοσμική προβολή. Τά δύο αὐτά Μυστήρια ἔχουν σκοπό νά θεραπεύσουν τόν ἄνθρωπο, νά τοῦ δώσουν ἐφόδια γιά τήν ἰσορροπημένη πορεία του ἐπί τῆς γῆς, νά τόν καταστήσουν ἐνεργό καί συνειδητό μέλος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Εἰδικώτερα, ἡ Βάπτιση ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καί τόν ἐντάσσει στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στή μεγάλη δηλαδή οἰκογένεια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ὁ Γάμος, «Μυστήριον μέγα» κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἑνώνει μέ δεσμό ἄρρηκτο δυό ἀνθρώπους, ἀποσκοπώντας στήν θεμελίωση τῆς νέας ζωῆς τους πάνω στίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν κατά Θεόν συμπόρευσή τους μέχρι τήν Δευτέρα Παρουσία.

Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὅλες οἱ συνήθειες, πού κατά καιρούς εἰσῆλθαν στόν Ἱερό χῶρο τοῦ Ναοῦ καί στή συνέχεια συνδέθηκαν αὐθαίρετα μέ τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, ὡς μή ἀνήκουσες στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, πρέπει νά ἀποβληθοῦν ἀπό τήν ἐκκλησιαστική πρακτική. Εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος, οἱ Ἱεροί Ναοί νά μετατραποῦν σέ φωτογραφικά στούντιο, σέ αἴθουσες κοινωνικῆς συναναστροφῆς τῶν προσκεκλημένων καί σέ χώρους προετοιμασίας τῶν δεξιώσεων.

Γιά τούς λόγους αὐτούς, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ὑπενθυμίζει στούς κληρικούς της τήν ποιμαντική εὐθύνη τους, γιά διαφώτιση τῶν προσερχομένων στούς Ἱερούς Ναούς χριστιανῶν. Κάθε πιστός πού ζητᾶ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή του εἶναι ἐξαιρετικά ὠφέλιμο νά ἐνημερώνεται οὐσιαστικά περί τῶν τελουμένων Ἱερῶν Μυστηρίων. Νά ἀκούει, ἐπίσης, πατρικές συμβουλές καί νά δέχεται πνευματικές προτροπές, γιά τά σημαντικά αὐτά οἰκογενειακά του γεγονότα. Νά ἐπισημαίνεται κυρίως στούς χριστιανούς ὁ μυστηριακός χαρακτήρας τῆς Βαπτίσεως καί τοῦ Γάμου καί νά ἀναδεικύεται ὁ πνευματικός ρόλος τῶν ἀναδόχων καί παρανύμφων. Τέλος, νά ὑποδεικνύεται ὁ ἐνδεδειγμένος τρόπος παρουσίας τῶν συγγενῶν καί τῶν προσκεκλημένων τους στόν Ἱερό Ναό καί τῆς συμμετοχῆς τους στά Ἱερά Μυστήρια.

Προκειμένου νά διαφυλαχθεῖ ἡ ἱεροπρεπής τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, μετά ἀπό μακρά συζήτηση μέ ὅλους τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀποφασίστηκαν ὁμοφώνως τά παρακάτω, τά ὁποῖα παρακαλοῦμε νά τηρηθοῦν πιστά:

Α΄ Κατά τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος:

1. Ἡ Κολυμβήθρα, ἐπειδή εἶναι σκεῦος λειτουργικό, δέν στολίζεται σέ καμιά περίπτωση μέ λουλούδια ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο διακοσμητικό ὑλικό.

2. Ἡ λαμπάδα, καθώς καί τό φιαλίδιο για τό λάδι, δέν διακοσμοῦνται μέ ἀρκουδάκια καί ἄλλου εἴδους παιχνίδια.

3. Τά καινούργια ἐνδύματα, πού φοροῦν οἱ νεοφώτιστοι ἀμέσως μετά τήν ἔξοδό τους ἀπό τήν Κολυμβήθρα, συμβολίζοντας τήν καινούργια ὁλόλαμπρη καί ἀκηλίδωτη ζωή τοῦ νέου χριστιανοῦ, πρέπει νά εἶναι λευκά.

4. Ὁ βαπτιστικός Σταυρός, πού φέρει κάθε νεοφώτιστο παιδί στό στῆθος του, ἀποτελώντας τό κατ᾿ ἐξοχήν σύμβολο τῆς σταυραναστάσιμης ἔνταξής μας στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἐπιβάλλεται νά εἶναι ἀντίγραφο τοῦ καθιερωμένου στήν Ἐκκλησιαστική ζωή σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὄχι ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπινόηση κοσμηματοπωλείου. Τό ἴδιο καί τά μαρτυρικά, πού πρέπει νά εἶναι χριστιανικά.

5. Ἐφιστᾶται ἡ εὐθύνη τῶν ἀναδόχων ὡς πρός τό ὁμογενές τῶν παιδιῶν πού βαπτίζουν (ἀγόρια ἤ κορίτσια), ἀφοῦ οἱ Ἱεροί Κανόνες ἐπισημαίνουν ὅτι αὐτά εἶναι πνευματικά ἀδέλφια.

6. Μέσα στόν Ἱερό Ναό, στό περιστύλιο, στά σκαλοπάτια καί στό προαύλιο, δὲν ἐπιτρέπονται μπαλόνια.

Β΄ Κατά τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου:

1. Ἡ νύμφη πρέπει νά φθάνει στόν Ἱερό Ναό ἀκριβῶς τὴν προγραμματισθεῖσα ὥρα, προκειμένου τὸ Μυστήριο νὰ τελεσθεῖ μέ ἄνεση χρόνου, ἠρεμία καὶ προσευχή, δίχως νά προκληθεῖ περαιτέρω πρόβλημα. Ἐάν διαπιστωθεῖ ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης τῆς νύμφης πέραν τῶν 15 λεπτῶν, τότε παρέχεται τό δικαίωμα στόν Ἱερέα νά ἀρχίσει ἄλλη Ἱερή Ἀκολουθία ἤ νά προετοιμάσει τό ἑπόμενο Μυστήριο.

2. Ὑπενθυμίζεται ὅτι παράνυμφοι στό Ἱερό Μυστήριο παρίστανται μόνον Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

3. Πρός ἀποφυγήν παρερμηνείας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, παρακαλοῦμε νά μήν ἐπαναληφθεῖ τό ἀκατανόητο καί ἀντιχριστιανικό «πάτημα» τοῦ ποδιοῦ τοῦ γαμπροῦ ἀπό τή νύμφη κατά τήν ὥρα τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος.

4. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ρίψη ρυζιοῦ, κουφέτων ἤ λουλουδιῶν κατά τήν ὥρα τοῦ «Ἡσαΐα». Διευκρινίζουμε ὅτι ἡ συνήθεια αὐτή δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέση μέ τήν ζωή καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά εἰσῆλθε στούς Ἱερούς Ναούς σέ περιόδους ἀπαιδευσίας καί ἀμάθειας τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

5. Κατά τήν προσέλευση ἤ ἔξοδο τῶν νεονύμφων, ὑποδεῖξτε στούς φίλους καί γνωστούς σας, νά μήν κάνουν χρήση βεγγαλικῶν καί κροτίδων «κομφετί», καθώς ἔτσι μεταβάλλεται ὁ Ἱερός χῶρος σέ ἐξέδρα γηπέδου ἤ ἀποκριάτικο σκηνικό.

Κατά τήν τέλεση καί τῶν δύο αὐτῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, ἄς προσεχθεῖ ἡ ἐνδυμασία, τοὐλάχιστον τῶν ἀμέσως ἐνδιαφερομένων (γονέων, ἀναδόχων, παρανύμφων), ἀφοῦ εὑρισκόμαστε σέ χῶρο ἱερό καί ὄχι σέ νυκτερινό κέντρο διασκέδασης.

Ἐπίσης, ἡ παρουσία τῶν φωτογράφων μέσα στόν Ἱερό Ναό πρέπει νά εἶναι διακριτική καί νά κινεῖται μέσα στά πλαίσια τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας του Σωματείου τους. Καλόν θά εἶναι νά περιορίζεται στό ἐλάχιστο δυνατόν τό πλῆθος τῶν φωτιστικῶν καί ἡ συνεχής κινητικότητά τους κατά τήν ὥρα τελέσεως τοῦ Μυστηρίου.

Ὑπενθυμίζουμε τέλος, πώς στά προαύλια τῶν Ἱερῶν Ναῶν δέν ἐπιτρέπεται σέ καμμία περίπτωση ἡ παράθεση δεξίωσης ἤ ὁποιασδήποτε μορφῆς Catering. Τοῦτο ἰσχύει ἀπό παλαιότερη Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί ἀγαπητά μου παιδιά,

Εὐελπιστώντας ὅτι, μέ τά παραπάνω, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία συμβάλλει στή ὀρθή κατανόηση τοῦ βαθύτερου νοήματος τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καί στήν κατά Χριστόν διαπαιδαγώγηση ὅλων μας, Σᾶς παρακαλῶ καί Σᾶς προτρέπω, κληρικούς καί λαϊκούς, γιά τήν πιστή τήρηση τῶν ὁδηγιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2007, ὥστε ὅλοι μαζί νά χαιρόμαστε τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων μέ εὐλάβεια καί τάξη. Κυρίως ὅμως μέ προσευχή, τήν ὁποία περισσότερο ἀπό ὅλους ἔχουν ἀνάγκη τόσο τό νεοφώτιστο παιδί, ὅσο καί οἱ νεόνυμφοι.

Εὐχῆς ἔργον θά ἦταν νά ξαναζήσουμε τή σύνδεση τῶν Μυστηρίων μέ τήν ζωοποιό χάρη τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπως ἐκφράζεται μέσα στήν Ἁγιοπατερική μας Παράδοση.

Μέ πατρικές εὐχές καί τήν ἐκ βάθους καρδίας ἀγάπη μου,

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας