Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ HΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ»

 

Κατευθείαν στον Προτεσταντισμό οδηγεί η λεγόμενη
μεταπατερική θεολογία

 

Σήμερα Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 4.00 μ.μ. στον Πειραιά, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με πρωτοβουλία τής Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς συνεκλήθη Θεολογική - Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Πατερική Θεολογία και Μεταπατερικη Αίρεση», την οποία ετίμησαν με την παρουσία των Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς, Καθηγούμενοι και Γερόντισσες Ιερών Μονών, Θεολόγοι και γύρω στους χίλιους πεντακόσιους πιστούς.

Το γενικό θέμα της Ημερίδος αναπτύχθηκε σε δύο συνεδρίες από τούς εισηγητές: τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο, τούς πανεπιστημιακούς καθηγητές π. Γεώργιο Μεταλληνό, π. Θεόδωρο Ζήση, Δημήτριο Τσελεγγίδη, Λάμπρο Σιάσο, Ιωάννη Κουρεμπελέ και τον ερευνητή Ιωάννη Μαρκά.

Από τις εισηγήσεις και την επακολουθήσασα συζήτηση προέκυψε και εγκρίθηκε ομοφώνως το παρακάτω Ψήφισμα - Πόρισμα:

Ο νεοφανής, για τα ελληνικά δεδομένα, όρος μεταπατερική ή συναφειακή θεολογία είναι δανεισμένος από τον Προτεσταντισμό, όπου χρησιμοποιείται εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια, για να δηλώσει την κατ᾿ αυτούς ανάγκη το βάρος να δίδεται στη μαρτυρία των «εκκλησιών» σε κοινωνικά θέματα και όχι σε θέματα πίστεως, διότι «τα δόγματα χωρίζουν».

Το σύνθημα των μεταπατερικών για «υπέρβαση των Πατέρων» είναι εξ επόψεως Ορθοδόξου άστοχο, αν όχι και βλάσφημο, διότι Θεολογία χωρίς άσκηση και Εκκλησία χωρίς Πατέρες, δηλαδή χωρίς αγίους, δεν νοείται. Εκκλησία χωρίς Πατέρες θα ήταν ένα «ψευδεπίγραφο χριστιανικό προτεσταντικό μόρφωμα, το οποίο δεν θα είχε καμμία σχέση με την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, που ομολογούμε στο Σύμβολο τής Πίστεως.

Το καταστρεπτικότερο έργο στη δογματική συνείδηση των Ορθοδόξων πιστών γίνεται από τον Οικουμενισμό, επειδή αυτός σχετικοποιεί, αλλά και ακυρώνει στην πράξη το διαχρονικό κύρος της διδασκαλίας των αγίων Πατέρων. Στο πνεύμα του Οικουμενισμού εντάσσεται οργανικά και το νεόκοπο κίνημα των «μετα-πατερικών» θεολόγων. Οι θεολόγοι αυτοί εμφανίζονται στα κείμενά τους να αγνοούν ότι Ορθόδοξη και απλανή θεολογία παράγουν πρωτογενώς μόνον όσοι καθαρίσθηκαν από τα πάθη τους και φωτίσθηκαν από το άκτιστο φως της θείας Χάριτος, και ότι κατ᾿ εξοχήν κριτήριο του απλανούς χαρακτήρα της εκκλησιαστικής θεολογίας είναι η αγιότητα των θεοφόρων Πατέρων, οι οποίοι την διετύπωσαν.

Όταν αγνοείται και παραμερίζεται η αγιότητα ή έστω η Ορθόδοξη θεολογική μεθοδολογία του «επόμενοι τοις αγίοις Πατράσιν», είναι αναπόφευκτη η υιοθέτηση του «ελεύθερου» στοχασμού και της θεολογικής πιθανολογίας. Τούτο όμως οδηγεί σε μία «νεο-βαρλααμική» θεολογία, που είναι ανθρωποκεντρική και ως κριτήριο έχει την αυτονομημένη λογική.

Η «μεταπατερική» θεολογία, σύμφωνα με τα κριτήρια της Εκκλησίας, είναι απόδειξη επηρμένης διανοίας. Γι᾿ αυτό και είναι αδύνατη η εκκλησιαστική νομιμοποίησή της.

Η Ορθόδοξη επιστημονική-ακαδημαϊκή θεολογία δεν καλείται να υποκαταστήσει την αγιοπατερική-χαρισματική θεολογία, ούτε όμως δικαιούται να παρουσιάσει άλλην, εκτός από την αυθεντική θεολογία της Εκκλησίας.

Οι επίδοξοι «μεταπατερικοί» θεολόγοι αρνούνται τα σαφή όρια, τα οποία η πατερική Θεολογία θέτει μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεως, με αποτέλεσμα να υιοθετούν ένα μάλλον συγκρητιστικό μοντέλο.

Η «μετα-πατερική» θεολογία αποκλίνει σαφώς από την παραδοσιακή θεολογία, τόσο ως προς τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του ορθοδόξως και απλανώς θεολογείν, όσον και ως προς το περιεχόμενο της εκκλησιαστικής αγιοπατερικής θεολογίας.

Οι «μεταπατερικοί» θεολόγοι αποδεικνύονται «μη ανεκτικοί απέναντι στο διαφορετικό», κατηγορώντας για «πατερικό φονταμενταλισμό» όσους δεν συμφωνούν μαζί τους και ασκούν κριτική στις καινοφανείς θεωρίες τους.

Είναι μεγάλη η ευθύνη των εκκλησιαστικών ηγεσιών για την αποφυγή αλλοιώσεως της Ορθοδόξου πίστεως, Θεολογίας και μαρτυρίας σήμερα.

Η λεγομένη μεταπατερική θεολογία κινείται σε φιλοσοφική και στοχαστική προοπτική και οδηγεί κατ᾿ ευθείαν στον Προτεσταντισμό.

Η Εκκλησία δεν είναι μόνον Αποστολική, αλλά και Πατερική, και αποτελεί περιφανή νίκη των Αγίων Πατέρων ότι οι «μεταπατερικοί» θεολόγοι δεν μπορούν να διαλεχθούν και να αντιμετωπίσουν την διδασκαλία τους και αλλάζουν δρόμο διαγράφοντάς τους.

Οι της Εκκλησίας θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες, «επόμενοι τοις θείοις Πατράσι», να μη μετακινούμε ή υπερβαίνουμε τα όρια εκείνα τα οποία εκείνοι έθεσαν.

Προτρέπουμε στην αφύπνιση της πατερικής συνειδήσεως όλων σε συνδυασμό με την επιβαλλομένη επαγρύπνηση των εκκλησιαστικών ποιμένων, για να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην αποτροπή τής επιχειρουμένης με ύπουλο τρόπο αλλοιώσεως.

 

΄Απαντες οι συμμετέχοντες στην Θεολογική ημερίδα.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας