Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΔΙΛ&#


(ἀπό τοῦ 1980)

Πανηγυρίζει: 29 Ἰουνίου.

Πανός 9.
Τ.Κ. 166 72, Δίλοφο Βάρης.
Τηλ.: 210-8950.216, Fax: 210-8957.829.

 

Ἐφημέριοι: Σταυρ. Οἰκον. π. Μάριος Χανόπουλος, Πρωτοπρ. Εὐστάθιος Ἀρκαμούζης, Πρωτοπρ. Νεκτάριος Κουτρουμάνης, Πρωτοπρ. Μιχαήλ Δανδουλάκης (εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Σοφίας Χερώματος Βάρης).

Ψάλτες: Στέφανος Κοκκορίκος, Βασίλειος Γιαννακόπουλος.

Βοηθός Νεωκόρου: Εὐτυχία Ἀληγιζάκη.

Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος: Σταυρ. Οἰκ. Μάριος Χανόπουλος. Μέλη: Χρῆστος Γούλας, Παρασκευή Ἀγγελῆ, Θεόδ. Θεοδώρου, Νικόλαος Γιαννόγκωνας.

Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Σταυρ. Οἰκ. Μάριος Χανόπουλος (πρόεδρος), Ἰωάννης Παπίδας, Βασιλική Κυριακοῦ, Παρασκευή Ἀγγελῆ.

Κατηχητές, -τριες: Γεώργ. Κατσιγιάννης, Ἀντ. Δρίβας, Χαρά Μανιατάκη, Χριστ. Γεωργοπούλου, Γεώργιος Χάλαρης.

Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: Κήρυγμα κάθε Κυριακή. Διακονία ἀσθενῶν. Παράκληση καί ἑσπερινό κήρυγμα κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα, Ἀγρυπνία μία φορά τήν ἑβδομάδα. Μαθήματα Ἁγιογραφίας. Προσκυνηματικές ἐκδρομές μηνιαίως.

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα

Ὁ μικρῶν διαστάσεων καί προχείρου κατασκευῆς Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Διλόφου Βάρης, ἀνῳκοδομήθη τῇ βοηθείᾳ ὄλων τῶν κατοίκων τοῦ οἰκισμοῦ αὐθαιρέτως, εἰς οἰκόπεδον τῆς Κοινότητος τότε Βάρης, το ἔτος 1977, καί ὠς ἐνοριακός Ναός λειτούργησε δυνάμει τοῦ ὑπ. ἀριθμ. 117/9/5/1980 Φ.Ε.Κ καί τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. 439/1980 Προεδρικοῦ Διατάγματος.

 

Παρεκκλήσια

α) Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (Παλαιός Ναός).

β) Εἰσοδίων Θεοτόκου (Ἰδιωτικόν).

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας