Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ]

καί Ἁγ. Φανουρίου (ἰσόγειος Ναός)

(ἀπό τοῦ 1962)

Πανηγυρίζει: 21 Νοεμβρίου, 27 Αὐγούστου.

Πλατεῖα Καραϊσκάκη.
Τ.Κ. 165 62, Γλυφάδα.
Τηλ.: 210-9612.373, Fax: 210-9614.161.

 

Ἐφ Πρωτοπρ. Γεράσιμος Λειβαδπαρος, Σταυρ. Οἰκ. Σπυρίδων Παλάσκας.

Ψάλτες: Χρῆστος Κωνσταντής, Θεόφιλος Πεταλᾶς.

Νεωκόροι: Σοφία Στρατηγέλλη, Γεώργιος Τσίγκος.

Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος:Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Σαμαρᾶς, . Μέλη: Θεοδ. Καπετάνου, Νικ. Κολιούσης, Ἀθανάσιος Τσαμαδιᾶς, Γεώργιος Παπίας.

Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Σαμαρᾶς, (πρόεδρος), Μαρία Ἴτσιου, Κατίνα Καργιώτη, Αἰκατερίνη Κυριακοπούλου.

Κατηχητές, -τριες: Γεώργ. Μᾶρκος, Δημ. Ἀποστολάκης, Βασ. Φετουρής, Ὄλγα Πουμπουλίδου, Ὀλυμπία Κακούρη, Ἰωάννης Ἀρβανίτης, Οὐρανία Χρονοπούλου.

Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: Ἑσπερινό Κήρυγμα μετά ἀπό τόν Ἑσπερινό κάθε Τετάρτη. Κάθε Τρίτη μετά ἀπό τόν Ἑσπερινό, Παράκλησις πρός τόν  Ἅγ. Φανούριο καί εὐλόγηση πιτῶν. Ἐξομολόγηση κάθε Πέμπτη (π. Γεράσιμος - π. Σπυρίδων). Σχολή Ἁγιογραφίας: Ὑπεύθυνη Πολυξένη Παπακωνσταντίνου κάθε Σάββατο 12:00-14:00. Ἔκθεση Χριστιανικοῦ βιβλίου καί ἄλλων ἀντικειμένων. Μηνιαῖο Περιοδικό «Ἐνοριακή Ἐνημέρωση». Προσωρινή ἕδρα Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Συνεστιάσεις. Προσκυνηματικές ἐκδρομές. Χορήγηση καθημερινοῦ συσσιτίου σέ ἀπόρους καί ἀσθενεῖς ἐνορίτες ἀπό τό Ε.Φ.Τ. καί ἐθελοντική ὁμάδα. Συγκέντρωση τῶν τροφίμων ἀπό τήν κίνηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Σκάϊ, καί διανομή τῶν ἀγαθῶν στούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως.

Ἐρανική Ἐπιτροπή: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Σαμαρᾶς, (πρόεδρος), Παναγ. Βαρδάκη, Μαρία Ἀργυροῦ, Ἀνθίππη Γασπαράτου, Εὐαγγ. Ζαγορίτη, Παναγ. Γαλάνη, Μαρία Ἴτσιου, Κατίνα Καργιώτη, Καλλιόπη Κεχαγιάογλου, Μαρία Μαρινάκη, Ἐλευθερ. Μπαρλᾶ, Θεολογίνη Στράτη.

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδας ἱδρύθη διά Βασιλικοῦ Διατάγματος ἐκδοθέντος τήν 25/07/1966 καί δημοσιευθέντος τήν 16/08/1966 ἐν τῷ ὑπ᾿ ἀριθμ. 157 Φ.Ε.Κ (τ. Α΄).

Διά τῆς ἀπό 26/04/1967 ἀποφάσεως τοῦ (τότε) Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου (τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν) καθωρίσθησαν ὡς ὅρια αἱ ὁδοί: Προποντίδος - Αἰγύπτου - Εὐξείνου Πόντου καί Ἴριδος, τῶν ὁποίων ἡ μία πλευρά ὑπάγεται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων, ἡ δέ ἑτέρα εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Τρύφωνος.

Ὁ θεμέλιος λίθος κατετέθη τήν Κυριακήν, 23ην Ἰουνίου 1968. Κατά τήν 24ην Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2002 ἑγένοντο τά θυρανοίξια τοῦ Νέου Μεγάλου Ναοῦ, παρά τοῦ Νέου καί πρώτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου τοῦ Α΄, καί ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Μ. Ἑσπερινός τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ παλαιός Ἱερός Ναός τῶν Εἰσοδίων (ὑπόγειος Ἱερός Ναός) μετωνομάσθῃ ‒ κατόπιν κληρώσεως κατά τήν πανήγυριν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν 21ην Νοεμβρίου 2005 ‒ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου εἰς Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοῦ Θαυματουργοῦ.


Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα (ὁδός Ἀκαδημίας) πρός Γλυφάδα: Β2 & Β1.
Ἀπό Πειραιᾶ πρός Γλυφάδα: Β1.
Ἀπό Γλυφάδα πρός τόν Ἱερόν Ναόν: 205, 128.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας