Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»

 

της κας Ελένης Ανδρουλάκη

 

Η Νέα Εποχή[1], που «έχει τις ρίζες της στη Θεοσοφία[2], είναι μία σύνθεση ανατολικών θρησκειών και αρχαίων μυστηριακών διδασκαλιών και ένας συνδυασμός γνωστικισμού και πνευματισμού... Η μέχρι [τότε] αντίληψη περί Θεού, ανθρώπου και κόσμου, απορρίπτεται και τη θέση της παίρνει η νέα ολιστική αντίληψη, δηλαδή η πίστη ότι όλα τα πράγματα είναι αλληλοεξαρτώμενα και κατά συνέπεια πρέπει να θεωρούνται ολιστικά. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή δεν υπάρχει διαφορά ουσίας ανάμεσα στον άνθρωπο και τον κόσμο, ανάμεσα στον κόσμο και τον Θεό, αλλά όλα στην ουσία τους αποτελούνται από ένα “Παγκόσμιο Συμπαντικό Πνεύμα και Ενέργεια”... Ο Θεός δεν είναι για την κίνηση [της Νέας Εποχής] πρόσωπο, αλλά ταυτίζεται με το “Παγκόσμιο Πνεύμα” ή τη “Συμπαντική Ενέργεια”»[3].

Η Νέα Εποχή λοιπόν έχει τις ρίζες της στον Βουδισμό, τον Ινδουισμό, τον Ταοϊσμό και τον Αποκρυφισμό, και αποτελεί σύνθεση όλων αυτών. Η Νέα Εποχή αποτελεί μία κίνηση, η οποία από πολλούς μελετητές της αποκαλείται “αντιχριστιανική θρησκεία”[4]. Κατά τη Νέα Εποχή ο Θεός δεν είναι πρόσωπο, ο Θεός είναι απρόσωπη δύναμη ή ενέργεια που μπορεί να χειραγωγηθεί· μάλιστα για να περιγράψουν το Θεό οι οπαδοί της Νέας Εποχής χρησιμοποιούν όρους όπως «Δύναμη, Ενέργεια, Ουσία, Συνειδητότητα, Δόνηση, Αρχή και Ον»[5].

Τα βασικά πιστεύω της Νέας Εποχής θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:

1. Τα πάντα είναι Ένα. Ολόκληρη η πραγματικότητα είναι μέρος του όλου (ολισμός ή μονισμός).

2. Τα πάντα είναι Θεός και ο Θεός είναι τα πάντα ‒ όπου με τον όρο Θεός εννοείται όχι ο Θεός ως πρόσωπο, αλλά η συμπαντική ενέργεια (πανθεϊσμός).

3. Η φύση που συχνά αποκαλείται «Μητέρα Γη» αξίζει να λατρεύεται ως θεά (ειδωλολατρία στην πρωτόγονη έκφρασή της).

4. Ο άνθρωπος είναι θεός, ο άνθρωπος έχει κρυμμένες, απεριόριστες, ανεξάντλητες δυνάμεις και μπορεί στηριζόμενος στον εαυτό του ή χρησιμοποιώντας μαγεία και διάφορες άλλες τεχνικές να πετύχει κυριολεκτικά τα πάντα[6] (η παλαιά εωσφορική πλάνη «και έσεσθε ως θεοί»[7]).

5. Δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα και ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει τη δική του πραγματικότητα και τις δικές του υποκειμενικές αξίες με τις αποκαλούμενες «καταστάσεις αλλαγμένης συνειδητότητας»[8] (η παλαιά εωσφορική πλάνη «διανοιχθήσονται υμών οι οφθαλμοί»[9]).

6. O άνθρωπος δεν θα πεθάνει, αλλά θα ξαναζήσει σ᾿ αυτόν τον κόσμο διαμέσου της μετενσαρκώσεως (η παλαιά εωσφορική πλάνη «Ου θανάτω αποθανείσθε»[10]). «Στον πυρήνα της Νέας Εποχής βρίσκεται η Μετενσάρκωση... και ούτε και θα αρρωστήσετε ποτέ με την ολιστική θεραπευτική, την άσκηση, τη δίαιτα[11], τη βοτανοθεραπεία, τη βιοανάδραση, τον βελονισμό... τη μαγεία, τα θεραπευτικά αποτελέσματα των κρυστάλλων, των πυραμίδων και πολλές άλλες προλήψεις»[12].

Η Νέα Εποχή «είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο από πολλές χιλιάδες οργανισμών, που συμπράττουν και αποσκοπούν στον σχηματισμό μιας “Τάξεως Νέου Κόσμου”»[13], δηλαδή μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξεως Πραγμάτων, όπου διαγράφεται ο αληθινός Θεός και όλα γίνονται ένα. Να τονιστεί ότι η Νέα Εποχή «εκμεταλλεύεται όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, πνευματικές, υλικές... και προσπαθεί να διεισδύσει σ᾿ όλους τους τομείς της ζωής και της κοινωνίας»[14] (εκπαίδευση, σωματική και ψυχική υγεία, ψυχαγωγία, πολιτική, οικονομία κ.λπ.) και να προσηλυτίσει ει δυνατόν τους πάντες.

Γράφει ο μακαριστός π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος: «Όλες οι αποκρυφιστικές τάσεις περιλαμβάνονται και κινούνται στον πνευματικό χώρο της λεγομένης “Νέας Εποχής του Υδροχόου”. Πρόκειται για παλιά σκέψη που συναντάται σε εξωχριστιανικές θρησκείες. Σύμφωνα μ᾿ αυτήν, η ανθρωπότητα περνάει από συνεχή εναλλαγή ορισμένων εποχών και δεν ακολουθεί οριζόντια τροχιά. Ο μοντέρνος όρος New Age (Νέα Εποχή) είναι παρμένος από την αστρολογία... Οι άνθρωποι της Νέας Εποχής ισχυρίζονται πως κατά την εποχή της προόδου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο ήλιος μπήκε στο ζώδιο των ιχθύων και η “Εποχή των Ιχθύων” άρχισε. Ήταν η εποχή που έζησε ο Χριστός, η εποχή του Χριστιανισμού. Η εποχή αυτή λογίζεται από τους οπαδούς της Νέας Εποχής ως εποχή περιορισμού και στενότητας. Σ᾿ αυτήν κυριαρχούσαν οι εντολές, ο έλεγχος των ιερέων, η δίωξη των ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων, η εποχή των πολέμων, της αποικιοκρατίας, της καταστροφής της φύσης. Αυτή, λοιπόν, η εποχή τελειώνει και αρχίζει μια Νέα Εποχή, “του Υδροχόου”! Γίνεται φανερό πως η τάση αυτή και όλες οι ομάδες που κινούνται στον “πνευματικό” της χώρο, είναι ασυμβίβαστες με τη χριστιανική πίστη, σύμφωνα με την οποία η σωτηρία του ανθρώπου συντελέσθηκε εν Χριστώ και θα ολοκληρωθεί, με την έννοια ότι θα γίνει κτήμα του ανθρώπου η εν Χριστώ αφθαρσία και αθανασία κατά τη Δευτέρα Του Παρουσία, η οποία θα σημάνει και το τέλος της ιστορίας· όχι την αφετηρία ενός νέου “κύκλου” εναλλασσομένων εποχών»[15].

 


 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1]. Ο όρος «Νέα Εποχή» (του Υδροχόου) προήλθε από την Αστρολογία.

[2]. Constance Cumbey, Τhe Hidden Dangers of the Rainbow, Huntington House, 1983.

[3]. Αρχιμ. Χριστ. Τσιάκκα, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Θρησκειών και Αιρέσεων, Ι.Μ. Τροοδιτίσσης, Κύπρος, 2002, σελ. 644-650.

[4]. Constance Cumbey, ένθ. ανωτ. και άλλοι.

[5]. http://www.spiritual-wholeness.org/churchte/newage/masters.htm

[6]. Για παράδειγμα: η θετική σκέψη, η μέθοδος Silva, ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP) κ.ά.

[7]. Γένεσις 3:5.

[8]. Εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις όπως: οι τεχνικές αναπνοής (breathing techniques), ο διαλογισμός (meditation), η καθοδηγούμενη νοερή απεικόνιση (visualization/guided imagery), ο υπνωτισμός και λοιπές πρακτικές οι οποίες, εκτός των άλλων, πολύ συχνά δημιουργούν και ψυχιατρικά προβλήματα.

[9]. Γένεσις 3:5.

[10]. Γένεσις 3:4.

[11]. Εδώ δεν εννοείται η απλή άσκηση του σώματος, ούτε οι σωστές διατροφικές συνήθειες, με τα οποία κανείς βέβαια δεν θα είχε αντίρρηση.

[12]. http://religion-cults.com/Secret/New-Age/New_Age.htm

[13]. Αρχιμ. Χριστ. Τσιάκκα, ένθ. ανωτ., σελ. 646.

[14]. Αρχιμ. Χριστ. Τσιάκκα, ένθ. ανωτ., σελ. 647-648.

[15]. π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου, Ο Αποκρυφισμός στο Φως της Ορθοδοξίας, Αθήνα, 1994, σελ. 27-28.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας