Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ - ΛΕΣΧΗ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ

Ἐν Βούλᾳ τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2009

 

Ἡ λέσχη Μπίλντερμπεργκ, παρά τίς ἐνστάσεις, πραγματοποίησε τήν καθιερωμένη ἑτήσια σύναξή της πρό ὁλίγων ἡμερῶν σέ συνεδριακό κέντρο τῆς περιοχῆς τῆς Βουλιαγμένης.

Ἡ λέσχη αὐτή ἔχει ἄτυπο χαρακτήρα καί συγκροτεῖται ἀπό κορυφαίες προσωπικότητες τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς ζωῆς.

Ἀρχηγοί κρατῶν, βασιλεῖς, ὑπουργοί, διοικητές χρηματοπιστωτικῶν καί οἰκονομικῶν ἐπιχειρήσεων ἀποτελοῦν τά μέλη τῆς συνάξεως.

Οἱ συνεδριάσεις τοῦ ἀνεπίσημου αὐτοῦ διεθνοῦς σώματος γίνονται πάντοτε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, δέν ἐπιτρέπονται παρατηρητές, δέν ὑπάρχει ἐπίσημη ἡμερήσια διάταξη καί δέν ἀνακοινώνονται τά πορίσματα καί τό περιεχόμενο τῶν θεμάτων πού συζητήθηκαν.

Ἡ ἔλλειψη διαφάνειας καί ἡ μυστικότητα πού ἐνυπάρχουν σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς λειτουργίας τῆς διεθνοῦς αὐτῆς λέσχης, ἐγείρουν εὔλογα ἐρωτήματα γιά τούς στόχους καί τίς ἐπιδιώξεις τῶν συγκεντρώσεων αὐτῶν.

Κι ἄν ἀκόμη δέν δεχτοῦμε τή θέση μερικῶν μελετητῶν τοῦ «φαινομένου Μπίλντερμπεργκ», πού ὑποστηρίζουν πώς πρόκειται γιά ζυμώσεις πού γίνονται προκειμένου νά δημιουργηθεῖ μιά μελλοντική παγκόσμια κυβέρνηση, δέν εἶναι δυνατόν νά μήν ἀπαιτήσουμε νά δοθοῦν κάποιες ἐπεξηγήσεις, ἔστω στοιχειώδεις, ἀπό τούς Ἕλληνες συνέδρους.

Αὐτό δέν ἀπαιτοῦν καί οἱ βασικοί ὅροι τῆς σύγχρονης Δημοκρατίας;

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας