Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

 

τοῦ Πρωτοπρ. Ἰωάννου Ζώτου
τῆς Ἱ. Μ. Σταγῶν καί Μετεώρων

 

«Ἔχουμε ἀλλαγές στό Γαλαξία, τό σύμπαν καί τίς ἐνέργειες... [εἶναι] τό πνευματικό ξύπνημα τῆς ἀνθρωπότητας... γιά νά καταλάβουν καί νά χρησιμοποιήσουν τίς νέες ἐνέργειες. Ἔχουμε ἀνύψωση τῆς συνειδητότητας. Ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς καί ἀπόρριψη τῆς ἀρνητικότητας»[1]. «Ἡ ἀνθρωπότητα μαθαίνει ἕνα μεγάλο μάθημα αὐτό τόν καιρό. Τό μάθημα εἶναι, φυσικά, νά αντιληφθεῖτε τήν θεϊκότητά σας, τήν σύνδεσή μας μέ τόν πρῶτο δημιουργό καί μέ ὅλα ὅσα ὑπάρχουν... Νά καταλάβετε ὅτι ὅλα εἶναι συνδεδεμένα καί ὅτι εἶστε ἕνα μέρος ὅλων αυτῶν»[2].

Αὐτές οἱ «συμπαντικῶν» διαστάσεων δηλώσεις τῶν σύγχρονων πνευματικῶν «ἀφυπνιστῶν τῆς ἀνθρωπότητας» μᾶς παραπέμπουν νά μελετήσουμε τή θρησκεία στά πλαίσια τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, ὅπου καταδεικνύεται ἡ σχεδόν παγκοσμιότητα τῶν ψυχικῶν φαινομένων καί τῶν μυστικιστικῶν ἐμπειριῶν, καθώς καί πρακτικῶν ὅπως ἡ μαντεία, ἡ μαγεία καί ὁ πνευματισμός.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μέ τήν νεκυομαντεία[3] (νεκρομαντεία), οἱ Ἰουδαῖοι, Χαλδαῖοι, Ἀσσύριοι, Πέρσες, Ρωμαῖοι, Αἰγύπτιοι καί ἄλλοι εἰδωλολατρικοί λαοί[4], μέ διάφορες τεχνικές, τελετουργικά καί ἐπικλήσεις, προσπαθοῦσαν νά προσπελάσουν τόν κόσμο τῶν πνευμάτων.

Ἡ Παλαιά Διαθήκη περιγράφει τέτοια περιστατικά καί τά καταδικάζει ἀπερίφραστα: «...οὐ μαθήσει ποιεῖν κατά τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν ἐκείνων. Οὐκ εὐρεθήσεται ἐν σοὶ... μαντευόμενος μαντείαν... ἐγγαστρίμυθος καὶ τερατοσκόπος, ἐπερωτῶν τοὺς νεκροὺς» (Δευτερ. 18, 9-12), «καὶ ἐὰν εἴπωσι πρὸς ὑμᾶς̇ ζητήσατε τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς φωνοῦντας, τούς κενολογοῦντας, οἳ ἐκ τῆς κοιλίας φωνοῦσιν, οὐχὶ ἔθνος πρὸς Θεὸν αὐτοῦ ἐκζητήσουσι; Τὶ ἐκζητοῦσι περὶ τῶν ζώντων τοὺς νεκρούς;» (Ἡσ. 8, 19). «Κατά τόν B. Grom», γράφει ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, «ὁ ὅρος πνευματισμός εἶναι μεταβλητός καί περιλαμβάνει ἀπό τούς παλιούς σαμανιστικούς ἐξορκισμούς καί τῆς νεκρομαντείας τῶν Ἑλλήνων μέχρι τό μοντέρνο τραπεζάκι καί τίς θρησκεῖες τῶν Umbanda καί Macumba στή Βραζιλία. Ἔτσι τό θέμα αὐτό διαφοροποιεῖται πολύ σήμερα, ἀνάλογα μέ τίς τεχνικές πού χρησιμοποιοῦνται καί τά κίνητρα τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἤ τῆς κάθε ὁμάδας πού τόν ἀσκεῖ»[5].

«Εἶναι σύστημα ἀποκαλύψεων, τάς ὁποίας τά πνεύματα δίδουσι πρός τούς, διά τοῦ πνευματισμοῦ, ἐπικαλουμένους αὐτά»[6].

Σύμφωνα μέ τόν ὁρισμό τῆς Ἐθνικῆς Ἕνωσης Πνευματιστικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀμερικῆς: «Ο πνευματισμός είναι η επιστήμη, η φιλοσοφία και η θρησκεία της συνεχούς ζωής, που βασίζονται στο καταδεδειγμένο γεγονός της επικοινωνίας, με τη βοήθεια των διάμεσων (μέντιουμ), με εκείνους που ζουν στον κόσμο των πνευμάτων (1919)»[7].

Ἀπό τό πνεῦμα «Ἐμμανουήλ» (μέσω ψυχογραφίας τοῦ Francisco Candido Xavier) ἔρχεται ἡ ἐπιβεβαίωση: «Στο δόγμα του πνευματισμού η επιστήμη ερευνά, η φιλοσοφία ολοκληρώνει, και το Ευαγγέλιο φωτίζει»[8].

Δέ θά προσπαθήσουμε νά κάνουμε ἀναλυτική περιγραφή τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Πνευματισμοῦ, θά σταθοῦμε μόνο σέ σύντομες ἀναφορές τῶν σημαντικότερων προσώπων καί γεγονότων τοῦ σύγχρονου Πνευματισμοῦ.

Ὅπως ὅλοι οἱ ἐρευνητές τοῦ χώρου συμφωνοῦν, ἡ γέννηση τοῦ μοντέρνου ἤ σύγχρονου Πνευματισμοῦ ἀνάγεται στό 1848 καί τίς ἀδελφές Φόξ. Οἱ δύο ἀδελφές Κέητ καί Μαργαρίτα ὑποστήριξαν ὅτι ἄκουγαν χτυπήματα στούς ξύλινους τοίχους τοῦ μικροῦ ἐξοχικοῦ σπιτιοῦ στό ὁποῖο ἔμεναν. Ἀπαντώντας μέ χτυπήματα, μέ τή μορφή ὑποτυπώδη κώδικα, ἐπικοινώνησαν μέ τό πνεῦμα κάποιου πού ἦταν θαμμένος στό ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ τους. Κατ᾽ ἐπέκτασιν δημιουργήθηκε ἡ πρώτη μορφή (τυπτολογία) ἀπ᾽ τό «πνευματιστικό τραπεζάκι» μέ τό ἀλφάβητο, καί ἐπισκέφθηκαν πολλές περιοχές μέ ἕναν γνωστό περιπλανώμενο θίασο, ἐπιδεικνύοντας τίς ἱκανότητές τους. Μιά ἀπό τίς ὀντότητες πού ἐπικοινωνοῦσε μέ τή Μαργαρίτα μέσω ἀλφαβήτου, ἔδωσε τό παρακάτω μήνυμα: «Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να διακηρύξετε αυτή την αλήθεια στον κόσμο. Αυτή είναι η Ανατολή μιας νέας εποχής, δεν πρέπει να προσπαθείτε να το κρύψετε άλλο πια. Όταν κάνετε το καθήκον σας, ο Θεός θα σας προστατεύει και τα καλά πνεύματα θα σας περιφρουρούν». Πρός τό τέλος τῆς ζωῆς τους οἱ ἀδελφές Φόξ παραδέχτηκαν πώς κάποια ἀπ᾿ τά γεγονότα μέ τά χτυπήματα, ἦταν ἀπάτη. Ὅμως ὁ σύγχρονος Πνευματισμός εἶχε πάρει τό δρόμο του...

Τό 1927 στήθηκε μνημεῖο στό σημεῖο πού βρισκόταν τό σπίτι τους (1510 Hydesville road) στό ὁποῖο μεταξύ ἄλλων ἀναφέρεται: «Ο τόπος γέννησης του σύγχρονου Πνευματισμού... μέσω των αδελφών Φοξ... επιτεύχθηκε επικοινωνία με τον κόσμο των πνευμάτων 31 Μαρτίου 1848». Καί μέ κεφαλαῖα γράμματα, ὁ βασικός νόμος τοῦ Πνευματισμοῦ: «There is no death, there are no dead» (δέν ὑπάρχει θάνατος, δέν ὑπάρχουν νεκροί)[9]. Τό 1998 ἡ NSAC[10] κατάφερε νά ἀποκτήσει τήν ἰδιοκτησία τῆς περιοχῆς τοῦ σπιτιοῦ τους καί ξεκίνησε τή δημιουργία «Πνευματιστικοῦ πάρκου».

Ἀπό τή στιγμή πού ἔγινε γνωστή ἡ ὑποτιθέμενη ἐπικοινωνία τῶν ἀδελφῶν Φόξ, καί μέ τήν ταυτόχρονη ἀνάπτυξη τοῦ τηλεγράφου καί τοῦ τηλεφώνου, πού μετέφεραν πολύ γρηγορότερα πλέον τά νέα, ξέσπασε θύελλα ἐπικοινωνιῶν μέ διάφορα πνεύματα σέ ὅλη τήν Ἀμερική καί τήν Εὐρώπη καί ἄρχισαν νά ξεφυτρώνουν σάν μανιτάρια, μέντιουμ, φαινόμενα (τραπεζάκι, πνευματιστικός τηλέγραφος, πνευματιστική δέλτος κ.λπ.), πνεύματα καί ὁμάδες καί νά ἐξελίσσονται.

«Στις 14 Νοεμβρίου 1849 έγινε η πρώτη συνάντηση μιας μικρής ομάδας πνευματιστών στο Ρότσεστερ της Ν. Υόρκης... Ένα κίνημα είχε γεννηθεί!»[11].

Πρόδρομος τοῦ Πνευματισμοῦ καί προφήτης τῆς Νέας Ἀποκάλυψης θεωρεῖται ὁ Ἔντουαρτ Τζάκσον Ντέιβις (Andrew Jackson Davis). Αὐτός – καί ὁ Κέυση (Edgar Cayce) ἀργότερα – ἔκανε θεραπεῖες ὕπνωσης, (ἐπηρεασμένος ἀπ᾽ τόν «μεσμερισμό» πού ἦταν τότε διαδεδομένος. Ὁ γιατρός, φιλόσοφος καί ἀποκρυφιστής Μέσμερ (Franz Anton Mesmer, 1734-1815) δίδαξε ὅτι ὑπάρχει μιά δύναμη/ἐνέργεια πού διαπερνᾶ καί συνδέει ὅλο τό σύμπαν, μιά ὁλοκληρωτικά κινούμενη ὕλη, ἀσύγκριτης λεπτότητας. Οἱ ἀσθένειες προκαλοῦνται ἀπό τή διαταραχή αὐτῆς τῆς ἐνέργειας στό ἀνθρώπινο σῶμα. Γι᾽ αὐτό, ἡ θεραπεία συνιστᾶται στήν ἀποκατάσταση τῆς κανονικῆς ροῆς της. Αὐτή τήν ἐνέργεια μπορεῖ κανείς νά τήν καθοδηγήσει μέσω ἑνός «μαγνητιστοῦ/ἰατροῦ» τήν ἀποκαλοῦσε «ζωικό μαγνητισμό» χρησιμοποιώντας αὐτό πού ὀνόμαζε «τό πνευματικό μάτι στό μέτωπο».

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1844, ὅπως περιγράφει, «γλίστρησε ἀπό τό σπίτι του σέ κάποιο βουνό μακρύτερα». Ἐκεῖ συνάντησε τόν ἀρχαῖο φιλόσοφο Γαληνό καί τόν Σβέντενμποργκ[12]. Ὁ Γαληνός τοῦ ἔδωσε κάποιο μαγικό ὄργανο θεραπείας καί ὁ Σβέντενμποργκ ὑποσχέθηκε ὅτι θά τόν καθοδηγεῖ. Ἔκτοτε θεώρησε τόν ἑαυτό του καθοδηγούμενο καί ἐνεργοῦσε σάν μέντιουμ μέσω τοῦ ὁποίου «ὁ Σβέντενμποργκ συνέχιζε τό ἔργο του». Τό 1847 ἔγραψε καθοδηγούμενος τό βιβλίο: «Οἱ ἀρχές τῆς φύσης, ἡ θεϊκή της Ἀποκάλυψη καί μιά φωνή πρός τήν ἀνθρωπότητα». Ἐκεῖ συναντοῦμε τίς ἀρχές τοῦ «Οὐνιβερσαλισμοῦ», τό «δόγμα τῆς σωτηρίας τῶν πάντων». Μεταξύ 1845 καί 1847 ἔκανε ἑκατόν πενῆντα ἑπτά ὁμιλίες στή Νέα Ὑόρκη, σέ κατάσταση ὕπνωσης, μέ θέματα ἐπιστημονικά, ἱστορικά καί φιλοσοφικά.

Ἀπό τό 1847 ἕως τό 1849 ἐκδίδει τό περιοδικό: Univercoelum[13] and Spiritual Philosopher (Παγκόσμιος Παράδεισος καί Πνευματικός Φιλόσοφος), πού προωθεῖ τίς ἀπόψεις του. Ὅπως περιγράφει στό ἡμερολόγιό του: «Στις 31 Μαρτίου 1848, φύσηξε μια πνοή στο πρόσωπό μου κι άκουσα μία θερμή και δυνατή φωνή: αδελφέ, η καλή εργασία άρχισε. Πρόσεξε! μια ζωντανή διδασκαλία γεννήθηκε». Ὅταν ἄκουσε γιά τά γεγονότα τῶν ἀδερφῶν Φόξ κατάλαβε, ὅπως γράφει, τί σήμαιναν αὐτά πού ἄκουσε καί φρόντισε νά τά συμπεριλάβει στό περιοδικό του, νά τά προβάλλει καί νά ἐξηγήσει τά φαινόμενα σύμφωνα μέ τή φιλοσοφία του καί νά γίνει ἔτσι ἀπό τούς πρώτους κήρυκες τῆς νέας «θρησκείας»[14].

Ὁ Σβέντενμποργκ ἦταν μέντιουμ καί χαρακτηρίστηκε ὡς «ὁ ἄνθρωπος πού μιλοῦσε μέ τούς ἀγγέλους». Πέθανε τό 1772. Τά βιβλία του, ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος, «δεν είναι γραμμένα από μένα». Τά πνεύματα ἐπανειλημμένως τοῦ ἔλεγαν γιά «τά λάθη τῶν παραδοσιακῶν διδασκαλιῶν». Ἀρνήθηκε τήν τριαδικότητα, τή σωτηρία καί τήν ἁμαρτία. Εἶναι, παρ᾽ ὅλ᾽ αὐτά, σημαντικό ὅτι στό βιβλίο του «Διάφορες Θεολογικές Ἐργασίες» ἔγραφε τά ἑξῆς: «Τα πνεύματα λένε πράγματα εντελώς λάθος και ψέματα. Όταν αρχίσουν να μιλούν στον άνθρωπο, θέλει προσοχή να μην τα πιστεύουμε, γιατί τα περισσότερα που λένε είναι δικά τους κατασκευάσματα και ψεύδονται... κι αν ο άνθρωπος ακούσει και πιστέψει, επιμένουν και με διάφορους τρόπους τον εξαπατούν και τον παρασύρουν».

Ἄλλος πρόδρομος τοῦ Πνευματισμοῦ εἶναι καί ὁ Ἀλλάν Καρντέκ ἤ Ἱππόλυτος Λεόν Ντενιζάρ-Ριβάϊλ (Allan Kardec, Hypolite Leon Denizard Rivail, 1804-1869)[15]. Γάλλος δάσκαλος, μαθητής τοῦ γνωστοῦ παιδαγωγοῦ Πεσταλότσι (Johann Heinrich Pestalozzi). Εἶναι αὐτός πού ἐπινόησε τόν ὅρο Πνευματισμός (spiritism) καί χρησιμοποίησε σύγχρονες, γιά τήν ἐποχή ἐκείνη, ἐπιστημονικές μεθόδους στήν ἔρευνά του. Στά πενῆντα του χρόνια ἄρχισε νά ἐνδιαφέρεται γιά τά πνευματιστικά φαινόμενα (χτυπήματα πνευμάτων, τραπεζάκι κ.λπ.) τά ὁποῖα στίς Η.Π.Α., στή Γαλλία καί σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες εἶχαν κατακτήσει τήν ὑψηλή κοινωνία[16]. Ἔχοντας κάποιο ἐπιστημονικό ὑπόβαθρο καί μή ὄντας μέντιουμ ὁ ἴδιος, συνέθεσε ἐρωτηματολόγιο καί ἄρχισε νά συνεργάζεται μέ μέντιουμ, μέσω τῶν ὁποίων ἔθετε τίς ἐρωτήσεις στά πνεύματα. Ἀργότερα ἕνα πνεῦμα, πού συστήθηκε ὡς Zefiro, τοῦ μίλησε γιά πρόσφατη ἐνσάρκωσή του μέ τό ὄνομα Ἀλλάν Καρντέκ, τό ὁποῖο καί υἱοθέτησε ἔκτοτε γιά τίς πνευματιστικές ἐκδόσεις του, τίς ὁποῖες ξεκίνησε τό 1857 μέ τό «Βιβλίο τῶν Πνευμάτων», πού περιεῖχε 1019 ἐρωτήσεις του καί τίς ἀπαντήσεις ἀπό πνεύματα καί πού ἀφοροῦσαν στή φύση τῶν πνευμάτων καί τοῦ πνευματικοῦ κόσμου καί στή σχέση πνευματικοῦ καί ὑλικοῦ κόσμου. Ἀκολούθησαν, μέχρι τό 1868, ἄλλα τέσσερα βιβλία του: «Τό βιβλίο τῶν Μέντιουμ», «Τό Εὐαγγέλιο σύμφωνα μέ τόν Πνευματισμό», «Παράδεισος καί Κόλαση», «Ἡ Γένεση σύμφωνα μέ τόν Πνευματισμό». Θεωροῦνται ὡς ἡ «Πνευματιστική Κωδικοποίηση» (Spiritist Codification), ἡ «Πεντάτευχος» τῶν πνευματιστῶν (The Spiritist Pentateuch)[17].

Ὁ Καρντέκ εἶχε δηλώσει: «Με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός συνέχισε απ᾽ εκεί που ο Μωυσής είχε σταματήσει, κι ο Πνευματισμός συνεχίζει από το σημείο που ο Χριστός είχε σταματήσει τους λόγους του. Είναι μία συνέχεια της διδασκαλίας του»[18]. Τό 1858 ἵδρυσε τήν πρώτη πνευματιστική ἑταιρία[19]. Στό μνημεῖο πού ἔγινε στόν τάφο του, στό κοιμητήριο τοῦ Pere Lachaise, τόπο «προσκυνήματος» χιλιάδων πνευματιστῶν, εἶναι γραμμένη ἡ ἑξῆς φράση: «Να γεννιέσαι, να πεθαίνεις, να ξαναγεννιέσαι κι έτσι να προοδεύεις ακατάπαυστα, αυτός είναι ο νόμος («Tobeborn, die, againbereborn, andsoprogressunceasingly, suchisthelaw»).

Τό 1853 ἱδρύεται ἡ πρώτη βρετανική «πνευματιστική ἐκκλησία» ἀπ᾽ τόν Ντέηβιντ Ρίτσμοντ (David Richmond), στό Yorkshire καί τό 1855 ἐκδίδεται ἡ πρώτη πνευματιστική ἐφημερίδα: «The Yorkshire Spiritual Telegraph». Τά ἑπόμενα χρόνια, στήν δεκαετία 1870-80, δημιουργοῦνται πολλές ὀργανώσεις στή Βρετανία, στήν Ἀμερική καί σέ ἄλλες χῶρες καί ἐνεργοποιοῦνται πολύ περισσότερα ἀνεξάρτητα μέντιουμ.

Ἡ Θεοσοφική Ἑταιρία, πού ἱδρύθηκε ἀπό τήν Ἑλένα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ τό 1875, συνετέλεσε ἀκόμη περισσότερο στήν ἐξάπλωση τοῦ Πνευματισμοῦ[20]. Ἡ Μπλαβάτσκυ λίγο πρίν τήν ἵδρυση τῆς ἑταιρίας εἶχε γράψει στό πνευματιστικό περιοδικό The Spiritual Scientist: «Για πάνω από 15 χρόνια δίνω τη μάχη μου για την ευλογημένη αλήθεια»[21]. Τά πρῶτα δύο βιβλία της, «Ἡ Ἴσιδα ἀποκεκαλυμμένη» καί «Τό Μυστικό Δόγμα» γράφτηκαν, ὅπως ἡ ἴδια δήλωσε, μέσω τῆς ἐπικοινωνία της μέ τούς «Μαχάτμας», μία ἱεραρχία «Ἀνυψωμένων Δασκάλων», τή «Μεγάλη Λευκή Ἀδελφότητα», πού τῆς μετέφεραν τήν «ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια».

Εἶχαν, ὅμως, ἀρχίσει νά γίνονται στόν χῶρο τοῦ Πνευματισμοῦ πολλές ἀπάτες καί γι᾽ αὐτό δημιουργοῦνται ἐρευνητικά κέντρα γιά τή μελέτη τῶν πνευματιστικῶν-παραψυχικῶν φαινομένων.

Ἕνα ἀπ᾽ τά γνωστότερα μέντιουμ στήν Ἀγγλία ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὁ D. D. Home, μέ τίς ἐντυπωσιακές του πνευματιστικές δραστηριότητες ἔκανε τόν Πνευματισμό μόδα καί τράβηξε τήν προσοχή τῆς ἀριστοκρατίας, ἄν καί ἔκανε πολλές ἀπάτες. Τό 1882 δημιουργήθηκε ἡ «Ἑταιρία Ψυχικῶν Ἐρευνῶν» καί οἱ ἐπιστήμονες μέλη της, ξόδεψαν πολύ χρόνο γιά νά ἐρευνήσουν τά φαινόμενα καί νά ἀποδείξουν τίς πιθανές ἀπάτες.

Τό 1891 ἱδρύθηκε ἡ «Ἐθνική Ὁμοσπονδία Πνευματιστῶν» (National Federation of Spiristualists), πού τό 1902 μετονομάστηκε σέ «Ἐθνική Ἕνωση Πνευματιστῶν» (Spiritualist᾽s National Union). Μέχρι τό 1924 ἀνῆκαν σ᾽ αὐτή 309 κοινότητες ἤ ἄλλες μικρότερες ἑνώσεις. Στήν Ἀμερική δέν ἦταν τόσο ὀργανωμένος ὁ Πνευματισμός ἐκείνη τήν ἐποχή.

Τό 1919 ἡ θεοσοφίστρια Ἀλίκη Μπέϊλυ, ἄρχισε νά «λαμβάνει πληροφορίες» ἀπό τόν Τζιάλ Κούλ (Djwhal Khul), γνωστότερο ὡς «Θιβετιανό», δημιουργώντας ὁλόκληρη σειρά βιβλίων καθ᾽ ὑπαγόρευση, πού μιλοῦν γιά τή «Λευκή Ἀδελφότητα» καί τό «ἐσωτερικό μονοπάτι». Ἵδρυσε τή δική της «Θεοσοφική Ἑταιρία» πού τό 1923 μετονομάστηκε σέ Σχολή Ἀρκέην (Arcane School).

Πνευματισμός (spiritualism) αὐξήθηκε ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1840 καί ἔφτασε στό ἀπόγειο (ἀνώτατος ἀριθμός συμμετεχόντων μελῶν) κυρίως στίς ἀγγλόφωνες χῶρες μέχρι καί λίγο μετά τό τέλος τοῦ Α΄ παγκοσμίου πολέμου. Τό 1897 λέγεται ὅτι ἔφτασε τά 8 ἑκατομμύρια στίς Η.Π.Α. καί στήν Εὐρώπη, στή μεσαία καί ἀνώτερη τάξη. Τό ἀντίστοιχο ρεῦμα στήν κεντρική Εὐρώπη καί στήν Λατινική Ἀμερική εἶναι γνωστό ὡς Πνευματικισμός (spiritism)[22]. Κατόπιν ἄρχισε νά χάνεται τό ἐνδιαφέρον γι᾽ αὐτά τά φαινόμενα.

Λίγο πρίν τό 1920, ἦρθε νά ταράξει καί πάλι τά νερά – ὄχι ὅμως σέ ἐπίπεδο φαινομένων – ὁ λεγόμενος «κοιμώμενος προφήτης» Ἔντγκαρ Κέϋση (1877-1945), πού σέ κατάσταση ὕπνωσης ἔκανε διαγνώσεις μέσω πνευμάτων. Ἐπειδή ἦταν σέ ὕπνωση, κάποιος δίπλα του κατέγραφε τά λεγόμενα. Ἀρχικά ἔδινε «ὑπαγορεύσεις θεραπείας» (διαγνώσεις καί ἀγωγή γιά ἀσθένειες. Θεωρεῖται αὐτός πού προώθησε τό θέμα τῶν ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν), κατόπιν «ὑπαγορεύσεις ζωῆς» (γιά νοητικές ἱκανότητες καί κλίσεις). «Φαινόταν λογικό ὅτι ἡ πνευματική ἀναζήτηση θά συμπλήρωνε τήν τριάδα σώματος, νοῦ καί ψυχῆς...»[23] καί τά πνεύματα, μέσω αὐτῶν τῶν «ὑπαγορεύσεων πνευματικῆς ἀναζήτησης», ἄρχισαν νά διδάσκουν μετενσάρκωση, ὁλισμό, νά ἀμφισβητοῦν τή Βίβλο κ.λπ. Σήμερα ὑπάρχει τό ἵδρυμα Κέϋση A.R.E. (Association for Research and Enlightenment) στήν ἀκτή τῆς Βιρτζίνια.

Σύμφωνα μέ τόν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, στήν Ἀγγλία ὑπολογίζονται περίπου 900 πνευματιστικές κοινότητες διαφόρων προσανατολισμῶν.

Στήν Ἀμερική ἔχουμε πάνω ἀπό 500 ἑτερόκλητες ὁμάδες ἐνῶ στή Βραζιλία ὁ ἀριθμός τῶν πνευματιστῶν τοῦ «καρντεκιανοῦ τύπου» φθάνει στά 4.000.000, σύμφωνα μέ τή «Στατιστική καί Γεωγραφική Ἑταιρία τῆς Βραζιλίας», ἡ μεγαλύτερη συγκέντρωση πνευματιστῶν παγκοσμίως. Ἐκεῖ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τό 1992 τό International Spiritist Council,μέ σκοπό νά ἑνώσει τίς πνευματιστικές κινήσεις ἀπ᾽ ὅλο τόν κόσμο καί ἤδη συμμετέχουν πνευματιστικά ἰνστιτοῦτα καί ἑνώσεις ἀπό 25 χῶρες.

Θά πρέπει νά ξέρουμε πώς «ἀνάλογα μέ τή διδασκαλία, διακρίνουμε τόν Πνευματισμό (spiritism) ἀπό τόν Πνευματικισμό (spiritualism)»[24]. Ὁ Πνευματισμός ἀσχολεῖται μέ τήν ἐμπειρική ἔρευνα τοῦ ὑπερβατικοῦ, κάνει ἀναλύσεις καί ἑρμηνεῖες παρα-φυσιολογικῶν φαινομένων καί προβάλλεται ὡς ἐπιστήμη (βλέπε παραψυχολογία).

Ὁ Πνευματισμός διαφέρει ἀπό τόν Πνευματικισμό κατά τήν ἄποψη τῆς ἐπιστημονικῆς προσέγγισης τῶν διαφόρων φαινομένων.

Ἀπό δογματικῆς ἄποψης, ὁ Πνευματισμός δέχεται σάν βασικό του δόγμα τή μετενσάρκωση, ἐνῶ ὁ Πνευματικισμός ὄχι πάντοτε. Ἄρα ὁ Πνευματισμός, ὅπως οἱ ἴδιοι ἰσχυρίζονται, ἀποτελεῖ μία συλλογή ἀρχῶν καί νόμων, πού βασίζονται ἀπευθείας στή διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ καί σέ ἐπιπλέον ἀποκαλύψεις, πού ἐλήφθησαν ἀπό φωτισμένα πνεύματα. Οἱ πνευματιστές πιστεύουν ὅτι τά δόγματά τους εἶναι «ὁ Παράκλητος», πού ὑποσχέθηκε στόν κόσμο ὁ Ἰησοῦς, γιά «νά ἐπανατοποθετήσει ὅλα τά πράγματα στό βαθύτερό τους νόημα». Ὁ καρντεκιανός Πνευματισμός διατείνεται ὅτι ὄχι μόνο εἶναι ὁ φυσιολογικός διάδοχος τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλά καί ὅτι εἶναι ἡ πιό ἀληθινή μορφή τοῦ Χριστιανισμοῦ, καθαρισμένη ἀπό μή χρήσιμες ἐπεξεργασίες καί προσθῆκες[25].

Οἱ πνευματιστές δέν ἔχουν ναούς. Δημιουργοῦν «πνευματιστικά κέντρα», ὅπως τά ὀνομάζουν, ὅπου ἐκεῖ συναντιοῦνται γιά νά ἀκούσουν ὁμιλίες πάνω στά δόγματα, νά πάρουν τήν πνευματιστική εὐλογία, νά πιοῦν «ἐνεργοποιημένο» νερό καί, ἄν εἶναι προετοιμασμένοι, νά συμμετάσχουν σέ μεντιουμιστική συνάντηση ὅπου θά ἔρθουν σέ ἐπαφή μέ κάποιο πνεῦμα νεκροῦ μέ τή βοήθεια τῶν μέντιουμ.

Οἱ πνευματικιστές ἔχουν ναούς. Ἕνας κλάδος τους εἶναι καί ὁ «χριστιανικός Πνευματισμός», ὅπου ἔχουν ἀναπτύξει, πλέον καί διάφορα τελετουργικά (θεία κοινωνία, γάμο κ.λπ.). Αὐτοί ἀρνοῦνται καί τή διδασκαλία τῆς Θεοσοφίας γιά τή «Μεγάλη Λευκή Ἀδελφότητα». Οἱ λατρευτικές τους συνάξεις διευθύνονται ἀπό μέντιουμ. Ὑπάρχει μία σκηνή πού διακοσμεῖται μέ λουλούδια, καί λίγα θρησκευτικά σύμβολα. Ἔχουν ἐναρκτήρια προσευχή, μιά ὁμιλία, ὕμνους καί τέλος ἐπίδειξη ἀπό μέντιουμ. Πολύ συχνά τό μέντιουμ εἶναι προσκεκλημμένο. Ἡ ἐπικοινωνία μέ τούς νεκρούς ὀνομάζεται «ἄνοιγμα». Μάλιστα, στή Βρετανία, τά μέντιουμ ἐκπαιδεύονται γιά νά δίνουν «ἐνδείξεις» τῆς πραγματικῆς ἐπικοινωνίας μέ τά πνεύματα.

Ἀκόμη, σχεδόν σέ ὅλες τίς ὁμάδες (Πνευματιστῶν καί Πνευματικιστῶν) ἔχουμε καί Πνευματιστικές θεραπεῖες: νά περάσει ἀπευθείας θεραπευτική ἐνέργεια, μέσω τοῦ μέντιουμ, ἀπό κάποια «ἀνώτερη πηγή», ἐνῶ συνήθως ἔχουμε τοποθέτηση τῶν χεριῶν πάνω στόν ἀσθενῆ[26].

 

Βασική Διακήρυξη τῶν Ἀρχῶν τοῦ Πνευματισμοῦ, πού εἶναι ἀποδεκτή ἀπό πλῆθος ὁμάδων, συνοπτικά.

Οἱ ἀρχές αὐτές δόθηκαν μέσω τοῦ μέντιουμ Emma Hardinge Britten τό 1871 καί εἶναι ἀκόμα σέ λειτουργία σήμερα ἀπό τήν Ἐθνική Ἕνωση Πνευματιστικῶν Ἐκκλησιῶν (National Spiritualist Association of Churches) στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί τήν Ἐθνική Ἕνωση Πνευματιστῶν (Spiritualists᾿ National Union) στό Ἡνωμένο Βασίλειο. Αὐτἐς εἶναι:

1. Ἡ πατρότητα τοῦ Θεοῦ.

2. Ἡ ἀδελφοσύνη τοῦ ἀτόμου.

3. Ἡ κοινωνία τῶν πνευμάτων καί ἡ ὑπηρεσία τῶν ἀγγέλων.

4. Ἡ συνεχής ὕπαρξη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς.

5. Προσωπική εὐθύνη.

6. Ἀποζημίωση καί τιμωρία στό μέλλον γιά ὅλες τίς καλές καί κακές πράξεις πού κάναμε στή γῆ.

7. Αἰώνια πρόοδος, δυνατή σέ κάθε ἀνθρώπινη ψυχή[27].

 

Διακηρύξεις (ὁρισμοί) ἀποδεκτές ἀπό τήν National Spiritualist Association of Churches

Πνευματιστής: Εἶναι ἕνα πρόσωπο πού πιστεύει, ὡς βάση τῆς θρησκείας του/της, στήν ἐπικοινωνία μεταξύ αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί τοῦ κόσμου τῶν πνευμάτων μέ τή βοήθεια τοῦ μεντιουμισμοῦ καί πού προσπαθεῖ νά διαμορφώσει τό χαρακτήρα του/της καί νά ζεῖ σύμφωνα μέ τίς ὑψηλότερες διδασκαλίες πού προέρχονται ἀπό τέτοια ἐπικοινωνία (1914, ἀναθ. 1938).

Διάμεσο (μέντιουμ): Εἶναι ἕνα πρόσωπο τοῦ ὁποίου ὁ ὀργανισμός εἶναι εὐαίσθητος στίς δονήσεις ἀπό τόν κόσμο τῶν πνευμάτων καί μέσω τοῦ ὁποίου, οἱ διάνοιες αὐτές εἶναι σέ θέση νά μεταβιβάσουν τά μηνύματα καί νά παράγουν τά φαινόμενα τοῦ Πνευματισμοῦ (1914).

ΠνευματικόςΠνευματιστικός θεραπευτής: Εἶναι ἕνα πρόσωπο πού, μέσω τῶν ἔμφυτων δυνάμεών του ἤ μέσω τοῦ διαμεσισμοῦ - μεντιουμισμοῦ, εἶναι σέ θέση νά μεταδώσει τή ζωτική, θεραπευτική δύναμη στίς παθολογικές καταστάσεις (1930, 1993).

Πνευματισμός: Σύστημα πού διερευνᾶτά ἑξῆς: Φαινόμενα τῆς προφητείας, τῆς διόρασης, τῆς διακοῆς (Clairaudience), τοῦ δώρου τῶν γλωσσῶν, τῆς χειροθεσίας, τῆς θεραπείας, τῶν ὁραμάτων, τῆς ἔκστασης, τῆς τηλεμεταφορᾶς (Apport), τοῦ μετεωρισμοῦ, τῶν κτυπημάτων, τῶν αὐτόματων καί ἀνεξάρτητων γραφῶν καί τῶν ἔργων ζωγραφικῆς, τῆς φωνῆς, τῆς ὑλοποίησης, τῆς φωτογραφίας, τῆς ψυχομετρίας καί ὁποιασδήποτε ἄλλης παρουσίασης, ἐκδήλωσης καί ἀποδείξεων γιά τή συνέχεια τῆς ζωῆς, ὅπως καταδεικνύεται μέσω τῶν φυσικῶν καί πνευματικῶν αἰσθήσεων καί τῶν ἱκανοτήτων τοῦ ἀτόμου (1950).

 

Ὁ Πνευματισμός στήν Ἑλλάδα

Τό 1923, ὁ Ἄγγελος Τανάγρας ἱδρύει τήν «Ἑταιρεία Ψυχικῶν Ἐρευνῶν, δηλώνοντας μεταξύ ἄλλων: «πιστεύω ἀκραδάντως καί μόνον εἰς τήν θρησκείαν τῆς ἐπιστήμης ὅπως διεμορφώθη μετά τήν ἀνακάλυψιν τῆς ραδιενεργείας καί τῆς διασπάσεως τοῦ ἀτόμου...».

Ἄλλος φορέας τοῦ Πνευματισμοῦ στή χώρα μας εἶναι ἡ «Παραψυχο-Κοινωνιολογική Ἑταιρεία Ἑλλάδος», ἱδρυτής τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ὁ Ἀντώνιος Πισσάνος, συνεργάτης τοῦ Τανάγρα στήν «Ἑταιρεία Ψυχικῶν Ἐρευνῶν». Ἡ μέθοδος καί τῶν δύο βασίζεται κυρίως στόν ὑπνωτισμό ἤ μεσμερισμό.

Τρίτος πνευματιστικός φορέας εἶναι τό σωματεῖο μέ τήν ἐπωνυμία «Ἕνωσις Ψυχοπνευματιστικῶν Ἐρευνῶν», τό 1929, μέ ἱδρυτή καί πρόεδρο τόν Ἡσαΐα Γ. Ἡσαΐα. Ἡ ὁμάδα ἰσχυρίζεται πώς δέν εἶναι θρησκεία ἤ αἵρεση ἀλλά καθαρή ἐπιστήμη. Χρησιμοποιοῦν ὅλες τίς μεθόδους τῶν μέντιουμ τά ὁποῖα, ὅπως δηλώνουν, γίνονται ἐπιδεκτικά ἐμπνεύσεως καί λειτουργοῦν μέσω ὑπνωτισμοῦ.

Ἕνας ἀκόμη φορέας εἶναι τό «Ἰνστιτοῦτο Παραψυχολογίας Ἀθηνῶν» τοῦ Γεωργίου Βουλούκου (1930-2005), πού κήρυττε τή διδαχή τοῦ Ἔντγκαρ Κέϋση (1877-1945), τοῦ ὁποίου ἡ «παραψυχολογία» στηρίζεται στόν Πνευματισμό καί στήν προσωπική του κοσμοθεωρία. Ὁ Γ. Βουλοῦκος ἦταν ἐκπρόσωπος τοῦ «Ἱδρύματος Κέϋση» στήν Ἑλλάδα. Ἀποδεχόταν τήν ἀστρολογία, τή χειρομαντεία, τήν αὐτόματη γραφή, τή μετενσάρκωση. Ὁ διαλογισμός ὑπῆρξε βασική μέθοδος αὐτῆς τῆς ὁμάδας.

Τά τελευταῖα σαράντα χρόνια, ἔχει ἐμφανιστεῖ μία νέα ἔκφραση τοῦ πνευματισμοῦ, τό channelling (διαυλισμός). Τό παραδοσιακό μέντιουμ τοῦ πνευματισμοῦ ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπό τό «κανάλι» (channel). Τά πνεύματα μιλᾶνε ὄχι μέσῳ τοῦ διάμεσου-μέντιουμ, ἀλλά μέσα ἀπ᾽ τό κανάλι. Τά μέντιουμ δουλεύουν περισσότερο μέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀφήσει τό σῶμα τους (νεκρούς), τά «κανάλια» ἔχουν περισσότερη εὐαισθησία στό βασίλειο τῶν πνευμάτων. Ἡ λέξη ὅμως «κανάλι» τά περιλαμβάνει ὅλα.

Ὁ Τζόν Κλίμο ἀναφέρει: «Ἕνας συνεχῶς αὐξανόμενος ἀριθμός ἀνθρώπων ἀναζητοῦν τώρα καί ἀκολουθοῦν τίς ὁδηγίες πού τούς δίνονται μέσῳ τοῦ τσάνελινγκ»[28]. «Οἱ ἀποκαλύψεις τῶν πνευμάτων ἔβγαλαν τή θρησκεία ἀπό τό βασίλειο τῆς τυφλῆς πίστης καί τήν τοποθέτησαν σέ αὐτό τῆς ἐμπειρίας»[29].

Ὅλη αὐτή ἡ τρέλα μέ τό τσάνελινγκ ξεκίνησε μέ τήν ἔναρξη τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, ὅταν δημοσιεύθηκε γιά πρώτη φορά τό «ὑλικό τοῦ Σέθ», τόν ὁποῖο «διοχέτευε» ἡ ποιήτρια Τζέην Ρόμπερτς. Τριάντα τεσσάρων χρόνων τότε, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1963, εἶχε μιά ἐμπειρία πού τήν ὁδήγησε νά ψάξει στό χῶρο τῶν ψυχικῶν δραστηριοτήτων. Πειραματιζόμενη μέ τόν σύζυγό της μέσῳ τοῦ πίνακα Ouija, ἐπικοινώνησε μέ πνεῦμα πού τῆς συστήθηκε μέ τό ὄνομα Σέθ. «Νόμισα ὅτι προερχόταν ἀπό τό ὑποσυνείδητό μου. Παρ᾿ ὅλ᾽ αὐτά, σέ λίγο καιρό ἔνιωσα νά λέω αὐτές τίς λέξεις δυνατά καί σέ λιγότερο ἀπό ἕνα μήνα, μιλοῦσα γιά τόν Σέθ, ἐνῶ βρισκόμουν σέ κατάσταση ἔκστασης, καταληψίας»[30]. Ὅλες οἱ ἐπικοινωνίες καί οἱ ὁμιλίες αὐτές, ὀργανώθηκαν σέ σειρές βιβλίων καί κασετῶν: «The Seth Material» (1970) καί «Seth Speaks» (1972).

Ἡ Ρόμπερτς πέθανε τό 1983. Δίδαξε μετενσάρκωση, ὅτι δέν ὑπάρχει κόλαση, ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι πρόσωπο... ἀπό τήν παρουσίαση αὐτοῦ του ὑλικοῦ ἄρχισε καί ἡ ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου. Ἤδη μέ τόν θάνατο τῆς Ρόμπερτς ἐμφανίστηκαν... μιά ντουζίνα Σέθ! Στή δεκαετία τοῦ ᾿70 καί τοῦ ᾿80 ἑκατοντάδες «κανάλια» καί ὀντότητες ἐμφανίζονται καί ἐπαναλαμβάνουν τό βασικό μήνυμα τοῦ Σέθ μέ διάφορους τρόπους: «ἐσεῖς δημιουργεῖτε τή δική σας πραγματικότητα».

Seth: «Τό ᾽χω πεῖ χιλιάδες φορές... ἐσεῖς μορφοποιεῖτε τήν πραγματικότητα. Ἑπομένως, ποιοί εἶστε ΕΣΕΙΣ πού μορφοποιεῖτε αὐτή τήν καταπληκτική πραγματικότητα πού ξέρετε; Πότε θά θελήσετε νά παραδεχτεῖτε τή μεγαλειότητα μέσα σας καί δέ θά δειλιάζετε; Πότε θά σταματήσετε νά λέτε: δέν εἶναι δυνατόν; Μετρῆστε τήν μεγαλειότητα πού βρίσκεται μέσα σας!»[31].

Μέ τόν Σέθ, ἄνοιξε ἕνα νέο κεφάλαιο στήν ἱστορία τοῦ ἀμερικανικοῦ καί παγκόσμιου πνευματισμοῦ. Τώρα πιά δέν ἔχει σημασία ποιός εἶναι αὐτός πού διδάσκει, ἀφοῦ μέσα ἀπ᾽ αὐτόν διδάσκουν ἄλλες πολύ ἀνώτερες καί σοφές ὀντότητες. Τώρα πιά ἡ ἐπικοινωνία μέ πνεύματα δέν εἶναι «δῶρο» γιά τούς ἐλάχιστους ἐκλεκτούς, ἀλλά μία φυσική ἀνθρώπινη δυνατότητα πού μπορεῖ νά ἐνεργοποιηθεῖ ἀπ᾽ ὅλους.

Τί σημαίνει, ὅμως, channelling καί ἀπό ποῦ προέρχεται; Πῶς μπορεῖ κάποιος νά τό πετύχει; Θά μᾶς ἀπαντήσει μία «πολυδιαστατική προσωπικότητα» πού αὐτοαποκαλεῖται «Ἀβραάμ» (Abraham), μέσα ἀπ᾽ τό «κανάλι», Ἔσθερ Χίκς: «Καταλαβαίνεις πολύ καλά ὅτι ἀνοίγοντας τό ραδιόφωνο παίρνεις ἕνα σῆμα τό ὁποῖο ἐκπέμπεται ἀπό κάποιον πομπό. Καί ξέρεις πολύ καλά ὅτι δέν μπορεῖς νά συντονίσεις τό ραδιόφωνό σου στά 630 ΑΜ καί νά ἀκοῦς αὐτό πού ἐκπέμπεται στά 98,6 FM. Οἱ συχνότητες πρέπει νά ταιριάζουν γιά νά μπορεῖς νά λαμβάνεις αὐτό πού ἐκπέμπεται. Λοιπόν, εἶναι ἀκριβῶς τό ἴδιο: Πηγή Ἐνέργειας. Αὐτό ἀκριβῶς εἴμαστε. Οὔτε φυσική ἐνέργεια, οὔτε συνείδηση, οὔτε ἄπειρη νοημοσύνη. Ὑπάρχουν πολλές διαφορετικές ἐτικέτες. Εἶναι καθαρή Θετική Ἐνέργεια. Ἀπό τή δική σου πλευρά δέ θά βρεῖς καμιά ἀντίσταση ἐσωτερικά, ἀπό τή δόνησή μας. Ἔτσι, ἄν θές νά ἀλληλεπιδράσεις μαζί μας, πρέπει νά φέρεις τή συχνότητα δόνησής σου, στό εὖρος τῆς δικῆς μας δόνησης. Ἡ Ἐσθήρ τό πέτυχε αὐτό μέσω τοῦ διαλογισμοῦ. Καθόταν γιά ἀρκετούς μῆνες, δεκαπέντε μέ εἴκοσι λεπτά κάθε μέρα, κάνοντας ὅ,τι μποροῦσε γιά νά ἡσυχάσει τό νοῦ της, πού σημαίνει νά σταματήσει νά σκέφτεται. Καί σταματώντας νά σκέφτεται, σταμάτησε καί κάθε ἀντίσταση στή δόνησή της. Ἔτσι ἡ δόνησή της σταδιακά καί σταθερά ἄρχισε νά αὐξάνεται, μέχρι πού ἐγκλιματίστηκε σέ τέτοιο σημεῖο πού πλησίασε τήν Πηγή. Στήν πραγματικότητα ἐπέστρεψε στή δόνηση τῆς καταγωγῆς της πού σημαίνει ὅτι ἡ προώθηση τῆς ἐπικοινωνίας ἦταν σωστή. Καί τότε, καθώς σκεφτόμασταν τή σκέψη, ἡ Ἐσθήρ δεχόταν τή σκέψη»[32].

Βλέπουμε, στήν παραπάνω περιγραφή, τήν καθαρά νεοεποχίτικη ὁρολογία καί τίς πρακτικές. Ἐξάλλου, ὅπως πολλοί ἐρευνητές συμφωνοῦν, σχεδόν ὅλες οἱ διδασκαλίες καί οἱ τεχνικές τῶν ὁμάδων τῆς «Νέας Ἐποχῆς», προέρχονται ἀπό τέτοια πνεύματα. Αὐτά εἶναι ἡ πηγή τῶν πληροφοριῶν τῶν θυμάτων τους, κι ἀπό ἐκεῖ ἐμφανίζεται ἡ πλάνη. «Τά μέντιουμ καί οἱ μάντεις τοῦ χτές, εἶναι τά «κανάλια» τοῦ σήμερα»[33].

Καί ἕνας ἰσχυρισμός, γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε τή δυνατότητα αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας: «Ὅταν εἴμαστε ἕτοιμοι νά ἐνσαρκωθοῦμε, ἡ πνευματική μας οὐσία δημιουργεῖ λεπτά πεδία ἐνέργειας γύρω της. Αὐτά τά λεπτά στρώματα διαμορφώνονται καί εὐθυγραμμίζονται μέ τό ἀναπτυσσόμενο ἔμβρυο κατά τήν ἐγκυμοσύνη... λειτουργοῦν σάν γέφυρα μέσῳ τῆς ὁποίας μποροῦμε νά ἐπεκτείνουμε τή συνειδητότητά μας ἀπό τό φυσικό σέ αὐτά τά πιό λεπτά καί πνευματικά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς. Ὅταν μάθουμε νά φέρνουμε σέ ἁρμονία ὅλες τίς λεπτές ἐνέργειες καί νά συντονιζόμαστε μέ αὐτές, τότε ἀνοιγόμαστε σέ αὐτές τίς ὑπάρξεις πού ζοῦν καί λειτουργοῦν στά πνευματικά ἐπίπεδα γύρω μας»[34].

Γι᾽ αὐτό «ὁ καθένας μπορεῖ νά μάθει καί νά γίνει κανάλι. Ἡ ἐνέργεια τῶν ὁδηγῶν εἶναι διαθέσιμη σέ σᾶς, ἁπλά καί μόνο καλώντας την ἐπάνω σας»[35].

Ὅλα τά «κανάλια» ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ σκοπός τῶν ὀντοτήτων αὐτῶν εἶναι νά βοηθήσουν τήν ἀνθρωπότητα νά ἀποκτήσει ἕνα «ἀνώτερο ἐπίπεδο συνειδητότητας», μέσα ἀπ᾽ τή σοφία καί τή γνώση πού τῆς μεταδίδουν. «Ὅταν γίνεσαι δίαυλος δημιουργεῖς μιά γέφυρα μέ τίς ἀνώτερες σφαῖρες, μέ μιά ἀξιαγάπητη, προνοητική, συλλεκτική ὑψηλότερη συνειδητότητα πού καλεῖται Θεός, Ὁλότητα ἤ Παγκόσμιος Νοῦς»[36]. Ἀνώτερος ὅμως εἶναι καί ὁ... ἑαυτός μας, λόγῳ τοῦ ὅτι «Εἴμαστε Θεοί πού πρέπει νά θυμηθοῦμε (τή Θεϊκότητά μας)»[37]. Φαίνεται ξεκάθαρα ἐδῶ ἡ παλαιά «πρόκληση τοῦ ὄφεως»: Θά γίνετε σάν Θεοί! «Μπορεῖς νά ἀνακαλύψεις τή σύνδεση μέ τόν Ἀνώτερο Ἑαυτό σου ἡ τόν ὁδηγό σου μέσῳ καρτῶν Ταρώ, πίνακα Ouija, αὐτόματης γραφῆς ἤ διαλογισμοῦ»[38] μᾶς λένε τά προφανῶς ἀπατηλά πνεύματα ὁδηγοί, προτείνοντας ὅλες τίς ἀποκρυφιστικές τεχνικές.

Σχεδόν ὅλες οἱ μορφές τοῦ τσάνελινγκ μποροῦν νά χαρακτηριστοῦν μέ τούς ὅρους τῆς «ἐθελουσίας κατοχῆς» ἀπό πνεύματα[39]. «Ἀνοίγουμε τίς πόρτες» ἀνεξέλεγκτα στό πνευματικό πεδίο, κάτι πάρα πολύ ἐφάμαρτο καί τρομερά ἐπικίνδυνο.

Συναντᾶμε τρεῖς καταστάσεις, πού ὁ ἄνθρωπος-κανάλι μπορεῖ νά συνεργαστεῖ μέ τά πονηρά πνεύματα:

1. Σέ ὕπνωση-καταληψία, 2. Ἡμι-συνειδητά, 3. Συνειδητά.

Ἄς ἀκούσουμε δύο πνεύματα, τά Ὄριν καί ΝταΜπέν, πού μᾶς ἐξηγηγοῦν αὐτές τίς καταστάσεις: «εἶναι σάν νά πέφτεις γιά ὕπνο καί δέν θυμᾶσαι τίποτα ἀπό τό τί εἰπώθηκε, αὐτά λέγονται ἀσυνείδητα κανάλια, πού φθάνουν σέ πολύ βαθιά ἐπίπεδα χαλάρωσης (σάν τό βαθύ διαλογισμό).

Κάποια κανάλια μένουν μερικῶς συνειδητά κι ἐπειδή θυμοῦνται κάποια ἀπό τά λεγόμενα, λέγονται συνειδητά... μερικοί ἔχουν τεράστια αἴσθηση τῶν μηνυμάτων τῶν ὁδηγῶν τους ἀλλά πολύ λίγη μνήμη γιά τό τί ἀκριβῶς μετέδωσαν. Θυμοῦνται ἐκείνη τήν ὥρα, μά ὄχι μιά ὥρα μετά. Οἱ καταστάσεις αὐτές κυμαίνονται μεταξύ βαθιᾶς ἀσυνείδητης ἔκστασης καί πλήρους ἐπαγρύπνησης»[40].

Τί ἀκριβῶς κάνει καί τί νιώθει τό «κανάλι» κατά τή διαδικασία τοῦ τσάνελινγκ; Ἄς ἀφήσουμε τό «συνειδητό κανάλι» Ρόννα Πρίνς νά μᾶς τό περιγράψει (7.8.2008): «Γιά πολλούς πού ἔχουν γιά πρώτη φορά συνάντηση μέ κανάλι, ἐξηγῶ ὅτι θά μέ δοῦν νά ἀποκτῶ πρόσβαση στά ἐσωτερικά βαθύτερα στρώματα τῆς λεγόμενης συνείδησης, τόν ἐσωτερικό μας δάσκαλο πού ὅλοι ἔχουμε. Αὐτό πού κάνω εἶναι τό νά "γειώσω" τόν ἑαυτό μου. Ἡ γείωση εἶναι ἀπαραίτητο στοιχεῖο τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο δουλεύω πνευματικά, πού σημαίνει ὅτι φέρνω ὅλη τή συνειδητή μου σκέψη στό ἐδῶ καί τώρα. Ἄν δέν γειωθοῦμε, στήν πραγματικότητα, ἡ συνείδησή μας βγαίνει ἔξω ἀπό τό φυσικό μας σῶμα καί ἕνα μέρος της δέν εἶναι κἄν ἐδῶ. Ἔτσι οἱ ὅποιες πληροφορίες ἔρχονται δέν εἶναι προσβάσιμες γιά νά χρησιμοποιηθοῦν. Ἔπειτα κάνω μιά ἐπίκληση ἡ ὁποία μοῦ ἐπιτρέπει νά ἀνοίξω τή συνείδησή μου σέ αὐτά τά βαθύτερα ἐσωτερικά στρώματα. Ἔχω μιά διαδικασία πού λέγεται καθαρή γνωστική δραστηριότητα, πού μοῦ ἐπιτρέπει νά λάβω ὅλα αὐτά τά δεδομένα μέσα σέ μιά στιγμή. Ἐπειδή πολλοί δέ μποροῦν νά ἀκούσουν, ἔρχονται πολύ γρήγορα πολλές πληροφορίες, ὅλα ἠχογραφοῦνται καί γράφονται σέ CD, πού θά πάρετε φεύγοντας ἀπό τή συνάντηση. Ὅταν μιλάω ἀκούγομαι μέ κάποια προφορά, ἔχω δουλέψει ἀρκετό καιρό πάνω σε αὐτό, ἁπλά εἶναι ὁ τρόπος πού βγαίνει μέσα ἀπό μένα, εἶναι θέμα δόνησης»[41].

Ἔχουμε διάφορους τύπους καί κατηγορίες πνευμάτων-ὁδηγῶν (guide spirits), ὅπως ὁ χῶρος τοῦ πνευματισμοῦ ἤ τοῦ τσάνελινγκ τίς προσδιορίζει:

 

Τύποι πνευμάτων-ὁδηγῶν

1. Μή ἀνθρώπινα: Εἶναι δίπλα μας ἀλλά ὄχι μέρος αὐτῆς τῆς ζωῆς. Μπορεῖ νά εἶναι ἄγγελοι, ντέβας, πνεύματα φύσης, ζῶα τότεμ.

2. Ἀνθρώπινα: Μπορεῖ νά εἶναι ζωντανοί ἤ νεκροί. Οἱ ζωντανοί εἶναι καθημερινοί ἄνθρωποι, πού βρίσκονται ἔξω ἀπό τό σῶμα τους (βραδινός ὕπνος) ἤ μέ ἐκπαίδευση (ἀστρική προβολή). Μπορεῖ νά εἶναι φυσικοί δάσκαλοι πεπειραμένοι ἤ ἀναπτυσσόμενοι. Οἱ νεκροί μπορεῖ νά εἶναι συνηθισμένα πρόσωπα ἀπό τήν οἰκογένεια, τούς φίλους, ἄνθρωποι πού προετοιμάζονται ἤ περιμένουν νά ἐνσαρκωθοῦν, «κελύφη», δηλαδή ἐναπομείνασες αἰθερικές-ἀστρικές ἐνέργειες ἀπό νεκρούς, ἤ καί πρόσωπα πού ἔζησαν καί τώρα βοηθοῦν ἀπό ἄλλα ἐπίπεδα ὡς ὁδηγοί, δάσκαλοι, θεραπευτές.

 

Κατηγορίες πνευμάτων-ὁδηγῶν

1. Κύριοι - Δάσκαλοι: Ἀβραάμ, Ἔλ Μόρυα, Κούτ Χούμι, Κουάν Γίν, Λευκός Ἀετός καί πολλοί ἄλλοι. Οἱ πνευματιστές πιστεύουν ὅτι ἔχουμε μόνο ἕναν, μπορεῖ ὅμως σέ κάποιες περιπτώσεις νά ἔχουμε καί περισσότερους.

2. Φυσικοί γιατροί: Εἶναι πνεύματα ὁδηγοί πού δουλεύουν πάνω στήν ὑγεία καί τήν εὐρωστία μας.

3. Δάσκαλοι γιατροί: Μᾶς βοηθοῦν στήν πνευματική ἀνάπτυξη καί μελέτη.

4. Χημικοί: Ἐργάζονται μέ τή χημεία τοῦ σώματός μας. Βοηθοῦν νά ἔχουμε εὐκολότερο συντονισμό μέ τίς δονήσεις ἄλλων πεδίων.

5. Προστάτες: Μπορεῖ νά παρουσιάζονται μέ τή μορφή δυνατῶν πολεμιστῶν ἤ ζώων. Τούς καλοῦμε ὅταν χρειαζόμαστε ἰδιαίτερη δύναμη.

6. Κομιστές μηνυμάτων: πνεύματα πού ἐνισχύουν τίς διαισθητικές ἀντιλήψεις, βοηθοῦν νά βρίσκουμε πληροφόρηση, πληροφορίες.

7. Φύλακες-Προστάτες θυρῶν καί πυλῶν: Κρατοῦν τίς ἀρνητικές ὀντότητες μακριά ὅταν ἀνοίγουμε τίς πύλες τοῦ ἐσωτερικοῦ μας πεδίου[42].

«Μπορεῖς νά χρησιμοποιήσεις τό τσάνελινγκ γιά θεραπεία, διδασκαλία καί ἐπέκταση τῆς δημιουργικότητας σέ ὅλες τίς περιοχές τῆς ζωῆς σου», μᾶς λένε τά πνεύματα.

«Τό channelling εἶναι στενά συνδεδεμένο μέ τήν Healing (θεραπεία), ἄλλωστε ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τίς διάφορες ὁλιστικές θεραπευτικές μεθόδους (Reiki, Reflexology κ.ἄ.) κάνουν channelling»[43]. Ἐξάλλου πρακτική θεραπειῶν, ὅπως εἴδαμε, ὑπάρχει καί στόν παραδοσιακό πνευματιστικό χῶρο.

Ἄς γνωρίσουμε ὅμως τά γνωστότερα πνεύματα καί τά «κανάλια» τους:

Lazaris: Ὁ Ζάκ Παρσέλ, τότε διευθυντής ἀσφαλειῶν, ἐπικοινώνησε πρώτη φορά μέ τόν Λαζάρις τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1974. Ἡ γυναίκα του ἀσχολιόταν μέ τά μεταφυσικά, ὄχι ὁ ἴδιος. Σπάνια ἔκανε διαλογισμό μαζί της. Σέ μιά τέτοια περίπτωση φάνηκε νά ἀποκοιμιέται καί κατόπιν ἄρχισε νά μιλάει μέ διαφορετική φωνή. Ἡ γυναίκα του τόν ρωτοῦσε καί κατάλαβε ὅτι κάποια ἄλλη ὀντότητα μιλάει μέσα ἀπ᾽ αὐτόν. Ὁ ἴδιος μετά δέν θυμόταν τίποτα. Ἀφοῦ τό ἀποδέχθηκε, γιά 40 ὧρες κάθε ἑβδομάδα δίνει δημόσιες ὁμιλίες, ἰδιωτικές συμβουλευτικές συνεδρίες καί διήμερα σεμινάρια, σέ ἀσυνείδητη κατάσταση. Ἔχει δημιουργήσει καί τή σχετική ἑταιρεία, τήν «Concept: Synergy». Ὁ Λαζάρις δηλώνει «πολυδιαστατική, πολυπρόσωπη ὕπαρξη πού δέν ἔχει πάρει ποτέ ἀνθρώπινη ὑπόσταση». Ἀναφέρεται σέ μεταφυσικά καί ψυχολογικά θέματα. Οἱ διδασκαλίες του εἶναι πανθεϊστικές καί ἀντιχριστιανικές.

Ramtha[44]. Ἀπό τά πιό φημισμένα «κανάλια» καί τά πνεύματα τῆς Νέας Ἐποχῆς εἶναι ἡ J. Z. Knight κι ὁ Ράμθα, «ἕνας βασιλιάς πολεμιστής τῆς Λεμουρίας 35.000 χρόνων. Εἶναι ἐνδιαφέρον νά παρακολουθήσουμε λίγα ἀπ᾽ αὐτά πού ἀνέφερε ἡ Knight στόν Ἄλλαν Στάϊνφηλντ, στό διαδικτυακό κανάλι νέες πραγματικότητες (New Reality TV), τό 2007 καί νά δοῦμε τή βασική διδασκαλία τοῦ Ράμθα (πού δέν διαφέρει ἀπό τῶν ἄλλων πνευμάτων), μέσα ἀπ᾽ τό ἐπίσημο διαφημιστικό γνωριμίας τῆς «Σχολῆς τῆς Φώτισης» πού ἔχει ἱδρύσει:

«Δημοσιογράφος: Θέλω νά μάθω γιά τήν ἐμπειρία σου γιατί ἤσουνα τόσα χρόνια ἔξω ἀπό τό σῶμα σου... Ἔπρεπε νά ἔχεις αὐτή τή σχέση. Αὐτή ἡ ὕπαρξη ἦλθε σέ σένα τό 1977 καί ἀρχικά εἶπες πώς νόμιζες ὅτι ἦταν ὁ διάβολος – πῶς ἀνακατεύτηκες σ᾿ αὐτή τήν ἱστορία; Πολλές φορές ὅπως εἶπες αὐτό σε κούραζε...

J. Z. Knight: Ὁ Ράμθα ἐμφανίστηκε τό 1977 κι ἄν διαβάσεις τό βιβλίο μου "Μία κατάσταση τοῦ νοῦ", περιγράφω πῶς συνέβη ὅλη ἡ ἱστορία. Δέν ἤμουν ἕτοιμη νά δῶ αὐτό πού εἶδα ἐκεῖνο τό κυριακάτικο ἀπόγευμα. Ἐμφανίστηκε στό χώλ, ὅπου βρισκόμασταν ἐγώ μέ τόν ἄντρα μου φτιάχνοντας πυραμίδες, ἐπειδή φτιάχναμε ἀποξηραμένες τροφές... τέλος πάντων ὁ Ράμθα ἐμφανίστηκε καί δέν νόμιζα ὅτι ἦταν ὁ διάβολος, ἀντίθετα θεώρησα ὅτι ἦταν πολύ ὄμορφος, δέν ἤξερα ὅμως τί ἦταν. Κι ἔτσι ἀπό κεῖ ἄρχισε ἕνα καταπληκτικό ταξίδι σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς μου...

Οἱ ἄνθρωποι νομίζουν ὅτι ὅταν φεύγω ἀπό τό σῶμα μου εἶμαι στό φῶς καί ὁ Ράμθα κρατάει ὅλο τό σῶμα μου. Ἀλλά αὐτό σημαίνει ὅτι ἐγώ εἶμαι πάνω, ἐκεῖνος εἶναι κάτω, ἐγώ ἔφυγα κι εἶναι αὐτός ἐδῶ. Ἀλλά ἄν ἤσουν ἐσύ ἐκεῖ πού ἤμουν, ὁ χρόνος εἶναι τόσο γρήγορος, εἶμαι μακριά στό μέλλον. Καί ὅταν ταξιδεύεις μέσα σέ αὐτό τό τοῦνελ πρός αὐτό τόν φωτεινό τοῖχο, ταξιδεύεις μέ 186.000 μίλια τό δευτερόλεπτο, εἶσαι σ᾽ ἕνα ἔτος φωτός, χρόνια στό μέλλον. Καί ξέρω ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχουν αὐτά πού ὁ Ράμθα διδάσκει ἐδῶ, τώρα...

Τά πράγματα πού μαθαίνεις σχετικά μέ τόν Ράμθα δέν εἶναι μιά φιλοσοφία οὔτε εἶναι Ἀλήθεια. Ἀλήθεια εἶναι σχετική μέ σένα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτό πού ζεῖς καί ὄχι μερικά ὡραῖα λόγια. Εἶναι πλούσιος σέ ζωή κι αὐτό προκαλεῖ τεράστια αἴσθηση...

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού οἱ ἐκκλησίες ἔχουν μιά θηλιά γύρω ἀπ᾽ τόν νοῦ, τήν καρδιά καί τήν ψυχή τῶν ἀνθρώπων γιατί μιλᾶνε στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Καί οἱ ἄνθρωποι θέλουν τόσο πολύ νά γνωρίσουν τόν Θεό, τόσο πολύ νά εὐχαριστήσουν τό Θεόν, καί αὐτοί οἱ ἄνθρωποι τό κάνουν αὐτό γιά αἰῶνες, ἔκαναν χυδαῖα καί μισητά πράγματα ὑπό τόν φόβο τοῦ Θεοῦ. Δέν πρέπει ποτέ νά φοβόμαστε τόν Θεό!

Δημοσιογράφος: Ἐμεῖς εἴμαστε Θεοί! Πῶς μποροῦμε νά φοβόμαστε αὐτό πού εἴμαστε;

J. Z. Knight: Ἀκριβῶς! Ἡ μελέτη τοῦ μετασχηματισμοῦ τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀξίζει τόν κόπο, γιά νά καταλάβεις ὅτι γιά πάντα σ᾿ αὐτή τή ζωή εἴμαστε ἐλεύθεροι ἀπό δόγματα, φόβους καί ἀνεπάρκειες. Αὐτή ἡ γνώση ΔΕΝ εἶναι φιλοσοφική...

Εἴμαστε συνειδήσεις σέ ἐνέργεια, πού δημιουργοῦμε τήν φυσική μας πραγματικότητα. Μποροῦμε μόνο νά δημιουργοῦμε αὐτό πού ξέρουμε. Ὁ Θεός ξέρει μόνο αὐτό πού ξέρουμε. Ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς νά μάθουμε περισσότερα, μεγαλύτερα, καλύτερα, πιό θαυμάσια...

Ἡ διδασκαλία εἶναι ὅτι εἶσαι Θεός. Αὐτή εἶναι ἡ διδασκαλία. Καί ὅτι ἀπ᾽ αὐτό τό αἰώνιο μέρος πού βρισκόσουν συνέχεια, ἐνσαρκώθηκες σέ αὐτό τό ὑπέροχο φυσικό ὑλικό, ἀπό τό ὁποῖο ἡ κβαντική φυσική καί οἱ ἐρευνητές μποροῦν νά ἐξηγήσουν ἀπολύτως πῶς ἔγινες τό συγκεκριμένο πρόσωπο. Ἀλλά ἡ προσωπικότητα κατοίκησε σέ αὐτό τό σῶμα καί τούς νευρῶνες τοῦ ἐγκεφάλου. Λοιπόν, τό πῶς καί τό τί ἤμαστε εἶναι ἡ γνώση πού φέρνει ὁ Ράμθα. Θέλει νά καταλάβουν ὅτι εἴμαστε Θεϊκές ὑπάρξεις, αἰώνιες, πού πάντα ὑπήρχαμε καί πάντοτε θά ὑπάρχουμε καί νά καταλάβουμε τό χρόνο...

(15:07) Ἔτσι, οὐσιαστικά το μήνυμα τοῦ Ράμθα ἦταν καί εἶναι ὅτι Ἐσύ εἶσαι Θεός καί μπορεῖ νά σοῦ πεῖ πώς εἶσαι Θεός, γιατί εἶσαι Θεός, νά σοῦ δώσει τό ἱστορικό καί νά στό ἀποδείξει μέ τή μοντέρνα φυσική τοῦ Ράμθα».

Νομίζουμε πώς, μετά ἀπ᾽ αὐτά, γιά ἕναν χριστιανό εἶναι αὐτονόητο καί αὐταπόδεικτο τί εἴδους πνεῦμα εἶναι ὁ Ράμθα!

Στό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿80, οἱ «ἀκόλουθοί τοῦ Ράμθα» ὑπολογίζονταν σέ 35.000 συμπεριλαμβανομένων τῶν γνωστῶν ἠθοποιῶν Σίρλεϊ Μάκ Λέϊν, Λίντα Ἔβανς, Μπάρτ Ρέϋνολντς, Φίλιπ Μάϊκλ Τόμας.

Χρειάζεται νά κάνουμε ἰδιαίτερη μνεία στήν ἠθοποιό Σίρλεϊ Μάκ Λέϊν καί τόν μέντορά της, τό «κανάλι» Κέβιν Ράηερσον, πού τήν ἐμύησε στή Νέα Ἐποχή. Ἡ Μάκ Λέϊν, τόν Ιανουάριο τοῦ 1987, μέ τήν μίνι σειρά «Out on a limb»[45], τοῦ ἀμερικάνικου τηλεοπτικοῦ δικτύου ABC ἔκανε εὐρύτερα γνωστή τήν τάση τοῦ τσάνελινγκ καί ἐκτίναξε στά ὕψη τήν ἐνασχόληση μέ τά «πνεύματα ὁδηγούς». Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι ὁ Ράηερσον στό σχετικό γραφεῖο του στό Σάν Φρανσίσκο, ἕνα χρόνο μετά, δέν προλάβαινε νά βλέπει ὅλους τούς ἐπίδοξους πελάτες του μέ ἀποτέλεσμα νά τούς στέλνει καί σέ ἄλλα «κανάλια»!

Φυσικά ὑπάρχει καί τό ἐμπορικό κομμάτι. Οἱ Λός Ἄντζελες Τάϊμς ἔγραψαν τό 1986, ὅτι «πρίν μιά δεκαετία στό Λός Ἄντζελες ὑπῆρχαν δύο γνωστοί ἐπαγγελματίες "κανάλια", σήμερα ὑπάρχουν πάνω ἀπό 1.000»!

Τό 1987 γιά μία ὁμαδική συνεδρία ἡ Knight (Ράμθα) χρέωνε 400 δολάρια τό ἄτομο, ὁ Παρσέλ (Λαζάρις) 275 δολάρια τό ἄτομο. Τό 1989 ὁ Παρσέλ εἶχε λίστα ἀναμονῆς δύο χρόνων(!) γιά ἰδιωτικές συνεδρίες πού χρέωνε 93 δολάρια τήν ὥρα.

Στή χώρα μας, ὁ Πασχάλης Καβακόπουλος (Σανάντα), στήν Ἀθήνα (Angel᾽s House University), χρέωνε τό 2009, ἀτομική συνεδρία 45 λεπτῶν, 120 $. Γραπτή διοχέτευση μέ e-mail, 120 $. Τηλεφωνική συνεδρία-συμβουλευτική 45΄, 80 $.

Δωρεάν ἐλάβατε, ἐπί χρήμασι δότε...

Ὑπάρχουν πλέον χιλιάδες πνεύματα ἐξωγήινων, δασκάλων, προσωπικοτήτων καί μή (ἔχουμε πάνω ἀπό 100 μέ τό ὄνομα «Ἰησοῦς»!), ζώων (καί ἰδιαίτερα δελφινιῶν)! καί ὁτιδήποτε ἄλλο μπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς, πού μιλοῦν μέσα ἀπό «κανάλια» σέ ὅλο τόν κόσμο. Οἱ ἄνθρωποι πού πέφτουν σ᾽ αὐτή τήν παγίδα, χαρακτηρίζονται ἀπ᾽ τά ἴδια τά πνεύματα ὡς «...ἄνθρωποι ...πού χαίρονται νά σκέφτονται τόν ἑαυτό τους, εἶναι ἀνεξάρτητοι, τούς ἀρέσει νά ἔχουν τόν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τους. Συχνά πολύ περίεργοι καί ἀνοιχτόμυαλοι. Ἔχουν πολύ ἔντονες φαντασιώσεις καί τούς ἀρέσει νά ὀνειρεύονται ἤ νά φαντάζονται».

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τά πνεύματα αὐτά κολακεύουν καί γεμίζουν ἐγωισμό ὅλους αὐτούς πού τά ἐπικαλοῦνται καί τά ἐμπιστεύονται, ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ἀπ᾽ αὐτό πού μᾶς καλεῖ ὁ Θεός καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας νά κάνουμε: νά ἔχουμε δηλαδή ταπείνωση!

Ἀναφέρεται χαρακτηριστικά σέ ἀντίστοιχο ἑλληνικό δικτυακό τόπο: «Εἶσαι μιά ὑπέροχη, μοναδική ἀτομικότητα μέ ἀπεριόριστο δυναμικό. Σέ καλοῦμε νά ἀνακαλύψεις πιό ὁλοκληρωμένα τή θεϊκότητά σου». Καί στό ἴδιο ἱστότοπο γράφεται ὅτι: «ἡ ὀντότητα πρέπει ν᾽ ἀντανακλᾶ τήν οὐσία τῆς Πηγῆς, τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἀγάπη. Ἐάν τό «ὑλικό» τῆς ἐπικοινωνίας ἔχει σάν βάση τόν φόβο, λέγοντάς σου τί κάνεις λάθος, κάνοντάς σε νά αἰσθανθεῖς ἄσχημα ἤ νά φοβᾶσαι γιά τή ζωή σου, τότε ἁπλούστατα ἀγνοῆστε τη»[46].

Μία ἐπικίνδυνη τάση πού ἔχει ἐπεκταθεῖ τά τελευταῖα χρόνια εἶναι καί οἱ ἐπικλήσεις τῶν ἀγγέλων. Φυσικά, οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ δέν ἔρχονται μέ ἐπικλήσεις. Ἔτσι ἀνοίγουμε τό δρόμο γιά νά δεχτοῦμε σκοτεινούς ἀγγέλους ὡς φωτεινούς. «Οἱ ἄγγελοι εἶναι κύτταρα τοῦ Θεοῦ, ὅπως κι ἐμεῖς ἄλλωστε... Ἁπλῶς σέ ἄλλο ἐπίπεδο δόνησης»[47].

«Στήν Ἀμερική τό περιοδικό "Αngel Times Magazine" διεκδικεῖ μιά θέση στή σκηνή τῶν πολλῶν πνευματιστικῶν περιοδικῶν, ἐνῶ στήν Ἀγγλία τό "Angels Magazine". Ἐπίσης συναντᾶμε καί διαδικτυακά περιοδικά (περιοδικά σέ ἠλεκτρονική μορφή) ὅπως τό "Voice of the Angels", ἀλλά καί πολυάριθμες ἱστοσελίδες γιά ἀγγέλους, πού "προσφέρουν" δωρεάν "ἀγγελικά διαβάσματα" καί δωρεάν "ἀγγελικές ἐπικοινωνίες". Δέν λείπουν βέβαια καί οἱ ἑλληνικές ἱστοσελίδες μέ διαφημίσεις γιά "ἀνώτερες ἐπικοινωνίες" καί "ἀγγελικές μυήσεις"· ἐπίσης "μυήσεις ἀπό τήν Παναγία καί ἀπό ἄλλες θηλυκές ὀντότητες", "μύηση χριστικῆς ἀφύπνισης" κ.λπ. Ἑλληνική συλλεκτική ἔκδοση γιά τούς ἀγγέλους κυκλοφόρησε καί στά περίπτερα τό 2008. Ἐπίσης συχνά ἀφιερώματα σέ channelling ἀγγέλων βρίσκει κανείς καί σέ ἑλληνικά ἀποκρυφιστικά περιοδικά πού κυκλοφοροῦν στά περίπτερα ἀπό τό 2005»[48]. Ἔχουμε καί στήν Ἑλλάδα, τά τελευταῖα χρόνια, τό «Angel᾽s House University», τό «Πανεπιστήμιο τοῦ Οἴκου τῶν Ἀγγέλων»(!), πού διοργανώνει κάθε χρόνο τό «Φεστιβάλ Πνευματικῆς Ἀφύπνισης» καί οἱ ἱδρυτές του προσφέρουν ἐπικοινωνία καί θεραπεῖες μέ ἀρκετά πνεύματα, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ «Σανάντα», δηλαδή τοῦ Χριστοῦ! Ἔχουν ἄμεση σύνδεση καί μέ θεραπεῖες Ρέϊκι.

Τελευταῖα ἔχουμε καί ταινίες, εἶδος ντοκυμαντέρ new age φιλοσοφίας, πού χρησιμοποιοῦν καί προβάλλουν διδασκαλίες πνευμάτων ἤ καί τά ἴδια τά «κανάλια» πού μιλοῦν. Οἱ γνωστότερες: «Τί στό μπλίπ ξέρουμε;» (Ράμθα - J. Z. Knight), «Τό μυστικό» (Ἀβραάμ - Ἔσθερ Χίκς), «Συνομιλίες μέ τόν Θεό» (Θεός - Νήλ Ντόναλντ Οὐάλς).

Τελειώνοντας, νά ποῦμε πώς πολλοί ἐρευνητές μή χριστιανοί, ἀναφέρουν ὅτι τό τσάνελινγκ εἶναι τό ἴδιο μέ τά βιβλικά φαινόμενα τῆς προφητείας καί ἔμπνευσης. Πολλοί χριστιανοί ἐπίσης δέν μποροῦν νά δοῦν κάτι ἀντιχριστιανικό σ᾽ αὐτό.

Ἕνας ἐρευνητής διερωτᾶται: «ἀπορῶ, δέν ἔχουν ἀκούσει αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ὅτι ὑπάρχει διάβολος;»[49].

Ὁ Θεός καταδικάζει τόν πνευματισμό, ὄχι ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν γιά οὐράνιες πληροφορίες ἤ καθοδήγηση, ἀλλά γιατί τήν ἀναζητοῦν μέ λάθος τρόπο, σέ λάθος πηγές. Τό τσάνελινγκ καί τά μέντιουμ δέν εἶναι ὁ προσδιορισμένος καί ἐγκεκριμένος ἀπό τόν Θεό τρόπος γιά ἐπικοινωνία μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς.

Ἡ βιβλική ἔμπνευση καί προφητεία διαφέρει ἀπό τό τσάνελινγκ. Οἱ προφῆτες καί οἱ ἱεροί συγγραφεῖς δέν βρίσκονταν σέ ὕπνωση ἤ ἔκσταση ὅταν ἔγραφαν τά βιβλία, ὅπως τά «κανάλια» κάνουν μέ τίς ὀντότητές τους. Ὁ Θεός πάντα ἔπαιρνε τήν πρωτοβουλία νά μεταφέρει τά λόγια Του στούς ἀνθρώπους, ἀκόμη καί στήν περίπτωση ἔκστασης, ὅταν δηλαδή ἔβλεπαν κάποιο ὅραμα. Δέν χρησιμοποιοῦσαν «τεχνικές» γιά νά τό προκαλέσουν αὐτό. Ὅσο γιά τή θεοπνευστία, οἱ συγγραφεῖς ἔγραψαν μέ τόν δικό τους τρόπο καί τίς ἰδιαιτερότητές τους αὐτά πού τούς φώτισε ὁ Θεός νά γράψουν, ἀντίθετα μέ τό τσάνελινγκ, ὅπου ἡ προσωπικότητα τοῦ «καναλιοῦ» ὑποχωρεῖ γιά νά μπορέσει νά ἐπικοινωνήσει μιά ἄλλη προσωπικότητα.

Τό πλήρως ἀντιχριστιανικό μήνυμα τῶν διαφόρων «φωτεινῶν ὀντοτήτων» καί ἡ μεγάλη ἀποδοχή του ἀπ᾽ τούς ἀνθρώπους, μᾶς θυμίζει τόν Ἀπόστολο Παῦλο πού ξεκάθαρα ἔγραψε: «Τό δέ Πνεῦμα ρητῶς λέγει ὅτι ἐν τοῖς ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονται τινές τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καί διδασκαλίαις δαιμονίων» (Α΄ Τιμ. δ΄ 1).

 


 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1]. Sanaya Roman and Duane Packer, Opening to channel, H. J. Kramer Inc, Tiburon, California 1987, σ. 5-7.

[2]. Μήνυμα ἐξωγήινων ἀπ᾽ τίς Πλειάδες στήν Μπάρμπαρα Μαρσίνιακ, Alien Encounters, chpt. 7.

[3]. Ἡ λέξη Νεκυομαντεία, προέρχεται ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική λέξη: νέκυς (νεκρός) καί μαντεία, δηλώνοντας τή μαντεία ἀπό τούς νεκρούς.

[4]. Μιχαήλ Γ. Χούλη, Πνευματισμός, Παραψυχολογία καί Μαγεία στό φῶς τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔκδ. Φωτοδότες, 2001, σ. 16.

[5]. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Ὁ Ἀποκρυφισμός στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας – Νεοαποκρυφισμός, ἐκδ. Διάλογος, Ἀθήνα 1996, σ. 268.

[6]. Π. Ν. Τρεμπέλα, Ὁ Πνευματισμός, ἐκδ. Σωτήρ, Ἀθήνα, σ. 7.

[7]. http://www.memorialspiritualistchurch.com/AboutSpiritualism.html

[8]. http://uk.spirity.com/Course/Lesson_4.pdf

[9]. Σ.τ.Σ.: Φυσικά αὐτό δέν ἔχει καμία σχέση μέ τό ἀναστάσιμο: «Δέν ὑπάρχει θάνατος» τοῦ π. Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη, νῦν Ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας.

[10]. NSAC: National Spiritualist Association of Churches (Ἐθνική Ἕνωση Πνευματιστικῶν Ἐκκλησιῶν). Φορέας γιά τήν ὀργάνωση τῶν Πνευματιστῶν τῶν Η.Π.Α. γιά τή «μελέτη τῶν φαινομένων, τήν προώθηση τῆς Ἐπιστήμης καί τή διάδοση τῆς Φιλοσοφίας καί Θρησκείας τοῦ Πνευματισμοῦ».

[11]. www.fst.org/spirit5.htm After Hydesville: A Movement Is Born, by Rev. Simeon Stefanidakis.

[12]. Ἐμάνουελ Σβέντενμποργκ (Emanuel Swedenborg/Swedberg, 1688-1772). Σουηδός ἐπιστήμονας, φιλόσοφος, μυστικιστής καί θεολόγος. Τό 1741 εἰσῆλθε σέ μιά «πνευματική φάση» κατά τήν ὁποία ἄρχισε νά ἔχει ὀνειρικές ἐμπειρίες καί ὁράματα (vision spirituality). Tό ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς κατάστασης, σύμφωνα μέ τίς περιγραφές τοῦ ἰδίου, ἦταν μιά «πνευματική ἀφύπνιση», μιά «κλήση ἀπό τόν Θεό» νά γράψει μιά «οὐράνια πραγματεία» γιά τή μεταρρύθμιση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἐκπρόσωποι τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας στή Σουηδία τόν κατεδίκασαν γιά αἵρεση, ἐνῶ τό 1770 τό βασιλικό συμβούλιο ἀπέρριψε τίς θεολογικές του ἀπόψεις.

[13]. Σ.τ.Σ. Σύνθετη λέξη ἀπό τή ρίζα Univer καί τή λατινική λέξη coelum (παράδεισος).

[14]. The Poughkeepsie Seer by T. Peter Park. www.anomalist.com/features/seer.html

[15]. http://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec

[16]. Βλ. καί τό κλασικό ἔργο τοῦ Λέοντος Τολστόϊ, Ἄννα Καρένινα. http://www.sparknotes.com/lit/anna/quotes.html

[17]. http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritist_Codification

[18]. The Spiritist Magazine, September 1867.

[19]. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, ἐνθ. ἀνωτ., σ. 279.

[20]. http://www.1st-spiritualistchurch.org/history.html

[21]. The Spiritual Scientist, Boston, December 3, 1874.

[22]. http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritualism_%28religious_movement%29

[23]. Τζ. Μίλαρντ, Ἔντγκαρ Κέυση: Μυστηριώδης ἄνθρωπος τῶν θαυμάτων, ἐκδ. Βουλούκου, Ἀθήνα 1982, σ. 192-193.

[24]. π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, ἔνθ. ἀνωτ., σ. 278.

[25]. http://www.experiencefestival.com/a/Spiritism/id/1897116

[26]. http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/126152

[27]. Οἱ διακηρύξεις σέ ἐκτεταμένη μορφή καί ἀναθεωρημένες: 1. Πιστεύουμε στήν ἄπειρη νοημοσύνη. 2. Πιστεύουμε ὅτι τά φαινόμενα τῆς Φύσης – καί φυσικά καί πνευματικά – εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἄπειρης νοημοσύνης. 3. Βεβαιώνουμε ὅτι μιά σωστή κατανόηση αὐτῆς τῆς ἔκφρασης καί ἡ διαβίωση σύμφωνα μ᾽ αὐτήν, ἀποτελοῦν τήν ἀληθινή θρησκεία. 4. Βεβαιώνουμε ὅτι ἡ ὕπαρξη καί ἡ προσωπική ταυτότητα τοῦ ἀτόμου συνεχίζονται μετά τήν ἀλλαγή πού ὀνομάζουμε θάνατο. 5. Βεβαιώνουμε ὅτι ἡ ἐπικοινωνία μέ τούς ἀποκαλούμενους νεκρούς εἶναι ἕνα γεγονός, πού ἀποδεικνύεται ἐπιστημονικά ἀπό τά φαινόμενα τοῦ πνευματισμοῦ. 6. Πιστεύουμε ὅτι ἡ ὑψηλότερη ἠθική περιλαμβάνεται στό χρυσό κανόνα: Νά κάνεις στούς ἄλλους, αὐτό πού θέλεις νά κάνουν σέ σένα. 7. Βεβαιώνουμε τήν ἠθική εὐθύνη τοῦ ἀτόμου, καί ὅτι δημιουργοῦμε τήν εὐτυχία ἤ τή δυστυχία μας ὅταν ὑπακοῦμε ἤ ἀπειθοῦμε στούς φυσικούς καί πνευματικούς νόμους τῆς Φύσης. 8. Βεβαιώνουμε ὅτι ἡ πόρτα στόν ἀνασχηματισμό δέν εἶναι ποτέ κλειστή σέ ὁποιαδήποτε ψυχή ἐδῶ ἤ μετά ἀπό ἐδῶ. 9. Βεβαιώνουμε ὅτι οἱ ἐντολές τῆς Προφητείας καί Θεραπείας εἶναι Θεῖες ἰδιότητες ἀποδεδειγμένες μέσω τῶν μέντιουμ.

[28]. Jon Klimo, Channeling, Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, 1987, σ. 1.

[29]. Ted Andrews, How to meet and work with spirit guides, Llewellyn Publications, St. Paul Minnesota,1997, σ. 2.

[30]. Jane Roberts, Seth speaks, Englewood Clifs, N. J. Prentice Hall, 1972, σ. ix-x.

[31]. Ἀπό τό ντοκυμαντέρ - ἔρευνα MEGIDDO II, The New Age, Adullam Films P. O. Box 27554, Los Angeles, 2005.

[32]. http://www.youtube.com/watch?v=1ilomKaFyw0

[33]. Ted Andrews, How to meet and work with spirit guides, σ. 81.

[34]. Ὅπου πρίν, σ. 10-11.

[35]. Sanaya Roman and Duane Packer, Opening to channel, H. J. Kramer Inc, Tiburon, California 1987, σ. 9.

[36]. Sanaya Roman and Duane Packer, Opening to channel, σ. 13.

[37]. Ramtha, Voyage to the New World, Fawcett Gold Medal, New York 1985, σ. 129.

[38]. Sanaya Roman and Duane Packer, Opening to channel, σ. 23-24.

[39]. Elliot Miller, A crash course on the New Age movement, Monarch publication ltd, Eastbourn 1990, σ. 142.

[40]. Sanaya Roman and Duane Packer, Opening to channel, σ. 28-29.

[41]. http://www.youtube.com/watch?v=PXRmYbbbq1A&feature=related

[42]. Ted Andrews, How to meet and work with spirit guides, σ. 12-19.

[43]. Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα, Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Τροοδιτίσης, Κύπρος, 2002, σ. 1017.

[44]. http://www.youtube.com/watch?v=DXHtjb44qyA&feature=player_embedded

[45]. Ἀγγλικός ἰδιωματισμός, πού σημαίνει τήν πολύ διαφορετική γνώμη ἤ πράξη σέ σχέση μέ τήν ἀντίληψη τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων.

[46]. http://www.lightworker.gr/index.php?categoryid=53

[47]. http://www.lightworker.gr/forum/showthread.php?t=16

[48]. Ἑλένη Ἀνδρουλάκη, ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ - «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΛΩΝ».

[49]. Elliot Miller, A crash course on the New Age movement, Monarch publication Ltd, Eastbourn 1990, σ. 165.

 


 

(Πηγή: Περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ, τεύχη 75-76)

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας