Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Α΄. Διοίκησις

  Ἕδρα (προσωρινή)· Βούλα, Βασ. Παύλου 2, Τ.Κ. 166 73. Τηλέφ. (πρόθεμα 210) Μητροπολίτου· 9658.838 fax 9658.727, Γραφείων· 9658.849 fax 9657.210, E-mail· imgl@hotmail.gr Διαδίκτυον· www.imglyfadas.gr

 Ἱδιαίτερον Γραφεῖον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου : Διάκ. Χαράλαμπος Κοκολάκης

: 210-9658019

 Πρωτοσύγκελλος· Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ψωίνος, τηλ. 210 7272.302, 8995.849.

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος· Ἀρχιμ.  Νήφων Συριανός - Ἱεροκήρυξ,                                   τηλ. 210 8995.865.

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος· Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀναπληρωτής του, ὁ Πρωτοσύγκελλος. Τακτικά Μέλη·  Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Φειδόπουλος, Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Κουμαριανός, κ. Γεώργιος Δημόπουλος, ὁμοτ. Καθηγ. Οἰκον. Παν. Ἀθηνῶν, κ. Γεώργιος Λεβέντης, ὁμοτ. Καθηγ. Νομ.  Σχολ. Παν. Ἀθηνῶν, κ. Ἄγγελος Παγώνης καί Χρῆστος Ντίκος, Ἐκκλησιαστικοί Σύμβουλοι. Γραμματεύς·  Πρωτοπρ. π. Ἀθανάσιος Χατζῆς. Ἀναπλ. Γραμματεύς· Διάκ. π. Ἰωάν. Ἀλεβιζόπουλος. Νομ. Συμβουλοί· Δικηγόροι παρ΄ Ἀρείῳ Πάγῳ κ. Αἰμιλιανός Κοτσώνης, κ. Γεώργιος Δεβελέκος, Τεχνικός Σύμβουλος· κ. Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος, Πολ. Μηχανικός.

 

Ὑπηρεσιακόν Συμβούλιον: Ὡς τό Μητροπολιτικόν.

 

Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος· Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη· Πρωτοπρ. π. Κων. Μαλτέζος, Πρωτοπρ. π. Ἀθανάσιος Χατζῆς.

 

Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεία - Πρωτόκολλον· Ἁρχιμ. π. Νήφων Συριανός 9658.849.

 

΄Υπευθυνοι Τύπου καί Δημοσ. Σχέσεων: ὁ Πρωτοσύγκελλος καί ὁ  Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

 

Γραφεῖον Γάμων καί Διαζυγίων· Πρωτοπρ. π. Σωτήριος Θωμόπουλος, 8995.867.

 

Λογιστήριον-Ταμεῖον· κ. Χρῆστος Κολόσακας, 9658.019 

 

Γραφεῖον Νεότητος· Πρωτοπρ. π. Άντώνιος Χρήστου, 8995.870.

 

Εἰσηγητής· κ. Γεώργιος Ἀντωνακάκης. 9658.849.   Ὁδηγός·  κ. Σπυρίδων Μαυραγάνης

 

    Ἐνοριακοί Ναοί 20. Παρεκκλήσια 56. Ναοί Κοιμητηρίων 5. Ἱδρυματικοί 3. Μοναστηριακοί 2. Λειτουργοί· 54 (ἐκ τῶν ὁποίων ἂμισθοι 3). Πρεσβύτεροι· 53 Διάκονοι· 1 .      

 

Β΄ Πνευματική Διακονία

Θεῖον Κήρυγμα:  Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ὁ Πρωτοσύγκελλος, ὁ Ἱεροκήρυξ καί οἱ ἐντεταλμένοι κληρικοί. Ἑσπερινόν Κήρυγμα: Εἰς ἅπαντας τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς, καθώς καί εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος  Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας.

 

Ἱερά Ἐξομολόγησις: Οἱ ἐντεταλμένοι Πνευματικοί.

 

Χριστιανική Ἀγωγή Νεολαίας: 1) Ἐνοριακά Κέντρα Νεότητος 15. Κατηχητικά Σχολεία 66· Ἀνώτερα 12, Μέσα 21, Κατώτερα 28, Προσχολικά 5. Φοιτητικαί ὁμάδες 3.

 

Ὑπεύθυνοι Νεανικοῦ Ἔργου· Ἀρχιμ. π. Νήφων Συριανός, Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Φειδόπουλος, Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Γαντζός, Πρωτοπρ. π. Ἀντ. Χρήστου, Πρωτοπρ. π. Πορφύριος Πλυτᾶς.

 

Αθλητικός Όργανισμός «Αγιος Νέστωρ»(Διενοριακά πρωταθλήματα)·Ὑπεύθυνος Πρωτοπρ. π. Ἀντ. Χρήστου

 

Συμπαράστασις Οἰκογενείας: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

 

Ἀντιαιρετική Δρᾶσις: Ἀρχιμ. π. Νήφων Συριανός, Πρωτ. π. Νικ. Κωνσταντινίδης, κ.Ἑλένη  Ἀνδρουλάκη

 

Διακονία Ἀσθενῶν: Πρωτοπρ. π. Κων/νος Μαλτέζος

 

Μέριμνα Στρατιωτικῶν Μονάδων:  Πρωτ. π. Ἠλίας Κρητίδης

 

Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς (ἀνεγνωρισμένη ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ) Διευθυντής· Καθηγητῆς Μουσικῆς κ. Διονύσιος Ἡλιόπουλος

 

Ἐπιτροπή ἀκροάσεως Ἱεροψαλτῶν· Σεβ. Μητροπολίτης, Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Γαντζός, Διον. Ἡλιόπουλος,  Ἠλίας Φραγκάκης

 

Σεμινάριον Λειτουργικής· Πρωτοπρ. π. Θεόδ. Κουμαριανός

 

Σεμινάριον Ἐπιμορφώσεως Κληρικῶν·  Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

 

Σεμινάριον Πρώτων Βοηθειών, Έ. Έ. Σ.· Ὑπεύθυνος· Πρωτοπρ. π.  Κων/νος Μαλτέζος

 

Ὑπεύθυνος Κατηχήσεως ἑτεροθρήσκων - ἑτεροδόξων·  Πρωτοπρ. π.  Πορφύριος Πλυτᾶς

 

Ὑπεύθυνος Κοιμητηρίων·  Πρωτοπρ. π.  Κων/νος Βαρθολομαῖος

 

Διακονίαν Μητροπολιτικῶν Παρεκκλησίων : α) Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίων Κοσμᾱ & Δαμιανοῦ (Διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου Β, Χερσόνησος Παραλία Αγίου Κοσμά  Ἀκρωτηρίου Ἑλληνικοῦ), Ὑπεύθυνος Ἳερεῦς: Σταυροφόρος Οἰκονόμος π. Λάζαρος Δημητρόπουλος (Ἐφημέριος Ι. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος Ἑλληνικοῦ-Σουρμένων) τηλέφωνα ἐπικοινωνίας : 6942580294 (Πληροφορίες-τηλέφωνα ἒπικοινωνίας  Δευτέρα-Σάββατο ἀπό ὤρας 9:30 π.μ. ἔως 21:30 μ.μ.) email : p.lazaros.dimitropoulos@gmail.com  

β) Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Διονυσίου εἰς Βάρκιζαν (ἐντός Island ): Ὑπεύθυνος Ἳερεῦς: Σταυροφόρος Οἰκονόμος π. Μάριος Χανόπουλος (Ἐφημέριος Ι. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Διλόφου Βάρης) τηλέφωνα ἐπικοινωνίας : 6974749257

 

Σχολαί Ἁγιογραφίας: α´) Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας (άνεγνωρισμένη ὑπό τῆς Ἱ. Συνόδου). β´) Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ, κ. Νασοπούλου Μαρία.  γ´)Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βούλας, κ. Ροδίτου Καλλιρρόη. δ´) Ί. Ν. ΄Αγ. Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας, κ. Ἁγγελάκης Μιχαήλ

 

Βιβλιοθῆκαι: Ἱ. Μονής. Ἁγ. Νεκταρίου, ὁ Καθηγούμενος  Ἁρχιμ. Νήφων

 

Συνέδρια: Ἱερατικαί Συνάξεις, Συνάξεις Πρεσβυτερῶν, Ἱεροψαλτῶν, Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων, Κατηχητῶν -τριῶν, Κυριῶν Φιλοπτώχων, Νεωκόρων, Ἐρανικῶν Ἐπιτροπῶν, Γενική Κληρικολαϊκή Σύναξις, Συναντήσεις Ἐκπαιδευτικῶν.

 

Ἐκδόσεις: Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον, Μελέται πνευματικῆς οἰκοδομῆς, Πονήματα Ἀντιαιρετικοῦ, Ἁγιολογικοῦ  καί Ὑμνογραφικοῦ περιεχομένου, Ἐνοριακά Φυλλάδια

 

Γ΄ Φιλανθρωπική Διακονία

    1) Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον· Πρόεδρος· ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ὑπεύθυνος· Ἀρχιμ. Νήφων Συριανός

      2)Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα 20

   3)Ἐκκλησιαστικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Ἡ Ἁγία Εἰρήνη», Δελφῶν 126, Τερψιθέα Γλυφάδας. Τηλ. 9610.667. Ὑπεύθυνος- κ. Σοφία Μίλη

      4)Ὑποτροφίαι σπουδαστῶν

   5)Συμπαράστασις δοκιμαζομένων «Φωλιά Ἐλπίδος»: Σεβ. Μητροπολίτης, κ. Ἰωάννα Μαυρομάτη, Κοιν. Λειτουργός, ἀμισθί. Συνεργάται· Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος, κ. Χρῖστος Κολόσακας, κ. Γεώργιος Μαυρομάτης, κ. Ζωγραφίνα Μπανάνου, κ. Εύτυχία Μαντζίρη, ἀμισθί

   6)Τράπεζα αἵματος Ἱ. Μητροπόλεως ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας·  Γεν. Ὑπεύθυνος  Πρωτοπρ. Ἀνδρέας Λάμπρου. Ὑπεύθυνοι Ἱ.Ναῶν  οἱ τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων ἑκάστου.

 

Δ΄Ἁγιολογία

Ἱστορικά Μνημεῖα: Παλαιοχριστιανική Βασιλική εἰς μνήμην Ἁγ. Ἀποστ. Παύλου εἰς παραλίαν Γλυφάδας, πλησίον Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ

Τοπική Ἑορτή: Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης, πολιούχων Γλυφάδας (21 Μαΐου)

Ἱερά Λείψανα: α´) Ἁγ. Ελένης, εἰς Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν β´) Τίμιον Ξύλον (προσφορά  Σεβ. Μητροπολίτου κυροῦ Παύλου) εἰς Ἱ. Μ. Ἁγ. Νεκταρίου γ´) Ἁγ. Παντελεήμονος, εἰς φερώνυμον Ἱ. Ναόν Ἀσκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας δ´) Ἁγ. Τρύφωνος, Ἁγ. Γρηγορίου Σιναΐτου καί Ἁγ. Παναγῆ Μπασιᾶ εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Τρύφωνος Τερψιθέας Γλυφάδας ε´) Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως καί Ἁγ. Λουκᾶ Συμφερουπόλεως εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας ς´) Ἁγ. Νεκταρίου, Ἁγ. Μοδέστου, Τεσσάρων ἐν Ρεθύμνῃ Νεομαρτύρων, εἰς Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Βάρης ζ´) Ἁγ. Γεωργίου Καρσλίδου καί Ἁγ. Ευγενίου Τραπεζοῦντος εἰς Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σουρμένων η´) Ἁγ. Γρηγορίου, Θεοδώρου καί Λέοντος τῶν ἐν Κεφαλληνίᾳ Φανέντων καί Ἁγ. Γεωργίου Χιοπολίτου εἰς Ἱ. Ν. Ὑ.Θ. Φανερωμένης Βουλιαγμένης

 

Ε΄ Ἐκκλησιαστική Τέχνη

Κειμηλιαρχεῖον εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Νεκταρίου Γλυφάδας προερχόμενον ἐκ προσωπικῶν κειμηλίων καί ἐκκλησιαστικῶν ἀντικειμένων τοῦ  Μητροπολίτου κυροῦ Παύλου , ἐξ Ἱ. Ναῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί ἐκ πιστῶν τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας

 

ΣΤ΄ Στατιστικά στοιχεία έτους 2019

α´) Βαπτίσεις 1.354. β´) Γάμοι 720. γ´) Διαζευκτήρια 216

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας