Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

 

Ἡ κίνηση τῆς «Νέας Ἐποχῆς», πού εἶναι ἕνα συνοθύλευμα μαγείας καί ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν καί πρακτικῶν (ἀστρολογία, διαλογισμός, διάφορα εἴδη μαντείας κ.ά.), προωθεῖ τή διάδοση τῶν πολεμικῶν τεχνῶν.

Ἡ «φιλοσοφία» πού διδάσκεται στίς σχολές πολεμικῶν τεχνῶν εἶναι θρησκευτικοῦ περιεχομένου καί εἰσάγει σιγά-σιγά τούς ἀθλούμενους στήν ἐνασχόλησή τους μέ θρησκευτικές πρακτικές ἀνατολικοῦ τύπου, ὅπως ὁ πολυδιαφημιζόμενος διαλογισμός.

Πρώην μαθητές πολεμικῶν τεχνῶν καταμαρτυροῦν γιά διασυνδέσεις σχολῶν μέ ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις, ἀλλά καί γιά ἐμπλοκή δασκάλων μέ τή μαγεία.

Ἡ φύση τῶν πολεμικῶν τεχνῶν πού ἀπαιτεῖ ψυχική καί σωματική συμμετοχή, ἐθίζει τόν ἄνθρωπο στή διαρκή ἐνασχόληση μέ τόν ἑαυτό του καί τήν ἐξέλιξή του, κι ἔτσι υἱοθετεῖ στήν πράξη τήν ἐγωλατρία.

Οἱ πολεμικές τέχνες δημιουργοῦν ἐθισμό λόγω τῆς σωματικῆς ἐξάσκησης. Ὁ ἀθλούμενος, ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ ἐθισμοῦ, τίς περισσότερες φορές δέχεται σιγά-σιγά καί τή φιλοσοφία τους.

Κατά τήν ἐκπαίδευση στίς πολεμικές τέχνες ὑπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι γιά τήν ὑγεία, ὅπως τραυματισμοί κατά τήν προπόνηση. Ἐπίσης δέν εἶναι σπάνια τά σοβαρά ἤ ἀκόμα καί τά θανατηφόρα ἀτυχήματα.

Οἱ πολεμικές τέχνες βρίσκονται σέ ἀντίθεση μέ τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη πού διδάσκει τόν ἄνθρωπο νά βλέπει τόν διπλανό του, ὄχι ὠς ἐχθρό του, ἀλλά ὡς εἰκόνα Θεοῦ. Ἡ πίστη στόν Χριστό καλλιεργεῖ ἀνθρώπους ἐλεύθερους, ἀπαλλαγμένους ἀπό κάθε ἐθισμό, ἀνασφάλεια καί πλάνη.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας