Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821

  

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

 

Ὁ Μακαριώτατος  Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀθηνῶν  καί  πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος κατά τήν παρουσίαση, τήν 1η Ὀκτωβρίου 2020, στούς ἐκπροσώπους τῶν Μ.Μ.Ε., τοῦ Προγράμματος τῶν Ἐκ­δη­λώσε­ων τῆς Ἐκκλησίας διά τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀ­πό τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς
Ἐπα­να­στάσεως (1821 – 2021) μεταξύ ἄλλων εἶπε τά ἀκόλουθα:

- Θά πραγματοποιηθοῦν 261 ἐκδηλώσεις σέ ὅλη τήν Ἐπικράτεια καί θά τεθοῦν στήν διάθεση τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ 10 Τόμοι μέ Πρακτικά Διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων πού διωργάνωσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καθώς καί ἄλλα βιβλία μέ ἱστορικό καί πολιτιστικό περιεχόμενο.

- Στήν Ἀθήνα θά τεθῆ πρός προσύνηση κατά τό ἑπόμενο ἔτος 2021 ἡ θαυματουργός Εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστί» ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος.

- Ὅλοι μαζί, ὡς ἀπόγονοι τῶν ἐνδόξων μαρτύρων καί ἡρώων τοῦ 1821, νά ἀποδώσουμε τήν ὀφειλομένη αἰωνία τιμή στίς θυσίες καί στούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας διά τήν Ἐθνική μας Ἀνεξαρτησία, ἀντλώντας ταυτόχρονα διδάγματα διά τό παρόν καί τό μέλλον τοῦ τόπου μας.

- Ἄλλοι λαοί ἐπανεστάτησαν κατά τῆς Ἐκκλησίας τους. Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, ὅμως, ἀγωνιστήκαμε, τό ᾽21, μαζί μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία μᾶς ἐγαλούχησε μέ τόν πόθο τῆς ἀπελευθερώσεως. Ἡ γῆ πού πατᾶμε εἶναι ποτισμένη μέ αἷμα ἀπό φουστανέλες καί ράσα! Τό Ἔθνος μας ἐξεγέρθηκε «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία», ὅπως ἔγραψε ὁ Σαμιώτης ἐπαναστάτης καί λόγιος Γεώργιος Κλεάνθης.

-Ἰδιαίτερα σήμερα εἶναι ἀπαραίτητο, μακριά ἀπό τίς διχόνοιες πού ἔχουμε πληρώσει ἀκριβά στό παρελθόν, μέ πνεῦμα ἐθνικῆς ὁμοψυχίας, νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά ἀντιμετωπίσουμε ὅλους ὅσοι μέ προκλητικές κινήσεις ἐγείρουν παράνομες διεκδικήσεις σέ βάρος τῆς Πατρίδας μας. Ἐπιδιώκουμε πάντα τήν εἰρηνική συνύπαρξη, ἀλλά καθιστοῦμε σαφές, ὅτι τό 1821 εἶναι γιά ἐμᾶς σχολεῖο μνήμης καί πηγή ἰσχύος. Θυμόμαστε, διότι θέλουμε νά ἔχουμε μέλλον. Καί ἑορτάζουμε τό ἔνδοξο παρελθόν μας, διότι αὐτό ἐξασφαλίζει μία στέρεη πρόταση διά νόημα ζωῆς, ἐθνικῆς καί προσωπικῆς.

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας