Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

BELGIQUE / LA SOCIÉTÉ HERBALIFE CONDAMNÉE

 

Le 23 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bruxelles a donné raison à l᾿organisation de défense des consommateurs, Test-Achats, qui estimait que le système de vente d᾿Herbalife était «illégal». Après sept années de combat juridique, la société américaine a été condamnée à cesser cette pratique sous peine d᾿une astreinte de 5.000 euros par violation constatée, avec un maximum de 250.000 euros.

La société Herbalife «est l᾿un des grands acteurs du marché des produits amaigrissants et des suppléments alimentaires» en Belgique. Son système de vente se fonde «sur un réseau extrêmement ramifié» qui compte «plus d᾿un million de distributeurs» en Europe, en Asie et sur le continent américain.

Ce sont les distributeurs qui sont au cœur du système. Dans son verdict, le tribunal de commerce explique que «pour obtenir des produits à un prix intéressant, le consommateur doit devenir distributeur. Le consommateur qui pense qu᾿il a besoin des produits Herbalife, est forcé de rentrer dans le système ou alors il doit payer beaucoup pour les produits et ce de manière injustifiée et inexplicable».

 


 

(Source: L᾿UNADFI (Union Nationale des Associations pour la Défense des Familles et de l᾿Individu Victimes de Sectes), http://www.unadfi.org/belgique-la-societe-herbalife.html)

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας