Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ

>
(ἀπό τοῦ 1950)

Πανηγυρίζει: 23 Ἀπριλίου ἤ τήν Δεύτερη μέρα τοῦ Πάσχα.

Ἁγίου Γεωργίου 3.
Τ.Κ. 166 71, Καβούρι - Βουλιαγμένη.
τηλ.: 210-8964.068 - Fax: 210-8964.033.

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα

Ὁ Ἱερός Ναὸς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ Τροπαιοφόρου στρατιωτικοῦ ἁγίου, οἰκοδομήθηκε σὲ πευκόφυτη κοινόχρηστη ἔκταση τῆς Κοινότητος Βουλιαγμένης τὸ ἔτος 1950, πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν μονάδος Δυνάμεων Καταδρομῶν, ἡ ὁποία τότε στρατοπέδευε στὸ Καβούρι. Ἀφιερωματικὴ μαρμάρινη ἐπιγραφὴ μνημονεύει:

Ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος ναὸς οὖτος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, φροντίδι τῆς εὐσεβεστάτης Λιλίκας, συζύγου τοῦ Στρατηγοῦ Ἀνδρέου Καλίνκση † Διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν Δυνάμεων Καταδρομῶν καὶ ἄλλων εὐσεβῶν χριστιανῶν, τῇ πολυχρονίῳ χαρᾷ τοῦ λαοφιλοῦς ἡμῶν Βασιλέως Παύλου καὶ Φρειδερίκης τῆς εὐσεβεστάτης Βασιλίσσης ἡμῶν † Ἔτους σωτηρίου ᾳ Ϡ ν΄ 1950 †

Τὸ ἔτος 1965, ἡ Διοίκησις τῆς 128 Σ.Ε.Τ.Η. τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας παρέδωσε τὸ ναΐδριον εἰς τὴν Κοινότητα Βουλιαγμένης, ἐνῶ οἱ περίπου 150 οἰκογένειες οἱ ὁποίες τότε κατοικοῦσαν «εἰς τὴν Λουτρόπολιν» ὑπέβαλαν αἴτηση πρὸς τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν μὲ θέμα τὴν σύσταση Ἐνορίας. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1966, τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον ἐνέκρινε τὸ αἴτημα καὶ ἀποφάσισε «τὴν ἵδρυσιν Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Βουλιαγμένης Ἀττικῆς».

Κατὰ τὸ ἔτος 1974, στὸ ἀρχικὸ ναΐδριο, «ἔργον ἐξαιρέτου κομψότητος καὶ ἀξιολόγου αἰσθητικῆς ἐμφανίσεως», ἔγινε ἐπέκταση πρὸς ἀνατολὰς βάσει μελέτης τοῦ ἀρχιτέκτονος Περ. Σακελλαρίου, διατηρώντας ἀνέπαφη τὴν γραφικότατη μορφή τῆς προσόψεως καὶ τοῦ Κωδωνοστασίου. Μετά τὴν ἀποπεράτωση τῶν ἐργασιῶν, τὴν ἁγιογράφησή του ἀνέλαβαν ἀπό τὸ 1977 καὶ ἱστόρισαν κατά διαστήματα οἱ Γερ. Μανέττας, Νικ. Μυλωνᾶς καὶ Παν. Χριστόπουλος.

Μὲ τὸν συνεχῆ ἐξωραϊσμὸ τοῦ περιβάλλοντος χώρου, τήν εὐταξία, τὴν ἡσυχία καὶ τὴν καθαριότητα ποὺ διακρίνουν τὸν ἱερὸ τοῦτο τόπο, ὁ Ἐνοριακὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Δήμου Βουλιαγμένης προσελκύει στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ τὴ Θεία Λατρεία, ὄχι μόνο τοὺς ἐνορίτες, ἀλλὰ καὶ πολλούς πιστούς ἀπό τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Λεκανοπεδίου.


Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Γλυφάδα: 115, 117, 122.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας