Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 10ῃ Δεκεμβρίου 2007

 

Τήν παρελθοῦσα Τετάρτη 5ῃ Δεκεμβρίου 2007, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς παγκόσμιας ἡμέρας Ἐθελοντισμοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παῦλος, τιμήθηκε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, μέ τό «Βραβεῖο Υγείας – Πρόσωπο» γιά τό ἔτος 2007.

Ἡ ἐπιλογή τοῦ Σεβασμιωτάτου γιά τό συγκεκριμένο Βραβεῖο Ἐθελοντισμοῦ ἔγινε, ὅπως ἀναφέρεται ἀπό τό Ὑπουργεῖο, «ὡς ἀναγνώριση τῆς σημαντικῆς προσφορᾶς τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν ἐξαίρετων ὑπηρεσιῶν του, στόν χῶρο τῆς ὑγείας».

Τό Βραβεῖο στόν Ποιμενάρχη μας ἀπένειμε ὁ Ὑπουργός Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος, σέ ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης στό Ἀμαρούσιο, παρουσίᾳ δεκάδων φορέων καί προσωπικοτήτων.

Ἡ ἀντιφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐγκάρδια γιά τήν τιμητικήν διάκρισιν, πού μοῦ ἀπονείματε πρίν ἀπό λίγο. Ἄν καί δέν εἶμαι συνηθισμένος σέ τιμητικές διακρίσεις. Γιατί, ὅταν κανείς κάνῃ τό καθῆκον του, διακονῶντας τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν καί δι᾿ Αὐτοῦ τόν ἄνθρωπον, μιμούμενος τό παράδειγμα τοῦ Σωτῆρος Λυτρωτοῦ, προσδοκᾷ τήν ἐπιβράβευσιν ἀπό τόν Ἴδιον καί δέχεται πλούσιες τίς εὐλογίες Του. Ὅμως αὐτήν τήν τιμητικήν διάκρισι τήν ἀποδέχομαι, ὑπό ἕναν καί μοναδικόν ὅρον, ὅτι ἀποδίδεται στήν Μητρόπολί μου, στήν Μητρόπολι Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης - Βαρκίζης, στίς ὁμάδες τῶν ἀφανῶν ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, πού προσφέρουν πρόθυμα, καθημερινά καί ἀνιδιοτελῶς τήν ἀγάπην τους:

α) στό Ἀσκληπιεῖον Νοσοκομεῖον Βούλας, μέ τό νά περιποιοῦνται ποικιλοτρόπως καί νά βοηθοῦν κυρίως τούς ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἐπισκεπτήριον – εἶναι μοναχικά ἄτομα. Ὑπάρχει ὑπεύθυνος Ἱερεύς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πνοή.

β) Στό ΠΙΚΠΑ Βούλας, μέ εἰδική ὁμάδα νέων, πού τίς Κυριακές μεταφέρουν τά παιδιά στούς Ἐνοριακούς Ναούς, γιά Ἐκκλησιασμό, πού τά ψυχαγωγοῦν, πού τά διδάσκουν λόγον Κυρίου, πού τούς προσφέρουν στοργή καί ἀγάπη, μέ διάφορες ἐκδηλώσεις.

γ) Στίς Ἐνορίες ὑπάρχουν ἐθελόντριες κυρίες, πού βοηθοῦν τούς ἀναξιοπαθοῦντας, πολυτέκνους, ἀστέγους, μοναχικά ἄτομα, ναρκομανεῖς. Ὑπάρχει μιά ἐνορία, ἡ ὁποία ἀποδοτικά ἀπεξαρτοποιεῖ τούς ναρκομανεῖς, γνωρίζοντας καί πλησιάζοντας τόν Ἰησοῦν Χριστόν, μέ τήν διδασκαλία Του, μέ τήν λατρείαν καί τήν συνεχῆ παρακολούθησιν καί προσευχή. Καί ἐδῶ ὑπάρχει ὑπεύθυνος Ἱερεύς. Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος τούς μεταμορφώνει. Ἀνθρωπίνως πολύ δύσκολα νά βροῦν τόν σωστόν δρόμον καί νά ἀλλάξουν. Τό ζοῦμε καθημερινά. Ἔχω κηδεύσει νεαρά ἄτομα, κατά τήν πενταετῆ μου διακονία ὡς Ἐπίσκοπος, πολλά. Ἡ ἐμπειρία μου, ἡ ἐθελοντική, ἐπί 27 χρόνια μέσα στίς φυλακές, πολλά μοῦ διδάσκει. Πόσα Κέντρα ἀποθεραπείας ὑπάρχουν; Πόσοι παρακολουθοῦνται καί ἀκολουθοῦν τά προγράμματα συγκριτικά μέ τόν ἀριθμόν τῶν πασχόντων; Μιά κοπέλα ἦτο πρό ἡμερῶν στήν ἐντατική τοῦ Ἀσκληπιείου, 22 ἐτῶν, ἀπό ἰσχυρή δόσι. Ἦτο φυτόν. Ὅταν συνῆλθε, τήν πλησίασα καί μοῦ εἶπε: «Ἐσύ ποιός εἶσαι; Τί θέλεις ἐδῶ;» καί ἄλλα παράξενα.

δ) Στό Μοναστήρι, πού διαμένω, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στήν Τερψιθέα Γλυφάδας, ἔχουμε ἀποθηκευτικούς χώρους, μέ τρόφιμα, ἱματισμόν, ὑπόδησι, παιχνίδια, οἰκοσκευή καί ἄλλα ἀναγκαῖα εἴδη, τά ὁποῖα μέ ἐθελοντάς μεταφέρονται, μέ αὐτοκίνητο εἰδικό, τό ὁποῖον μᾶς ἐδώρισε ἡ Ὑπουργός κ. Φάνη Πετραλιᾶ, ἀπό τήν «Ἀθήνα τοῦ 2004» τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, κατ᾿ οἶκον, καί τήν ὁποίαν καί πάλιν εὐχαριστοῦμε, στούς ἀναξιοπαθοῦντας καί λοιπούς ἔχοντας ἀνάγκη.

ε) Ἡ Μητρόπολίς μας ἀπό τριετίας ἔχει εἰδικό Γραφεῖο, εἰδική ὑπηρεσία, μέ 2 Κοινωνικάς Λειτουργούς καί ὑπεύθυνον Ἱερέα, μέ τό ὄνομα «Φωληά Ἐλπίδος», καί τά ἀπογεύματα δέχονται ἄτομα χρήζοντα βοηθείας καί ἐπιλύοντας ποικίλα προβλήματα. Αἱ Κοινωνικαί Λειτουργοί εἶναι ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, γνωστές μου ἀπό χρόνια καί στήν πρόσκλησι τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀνταποκρίθηκαν πρόθυμα, ἀνιδιοτελῶς, ἐθελοντικά, νά βοηθήσουν τό ἔργο Της. Καί ἀπό τοῦ Βήματος αὐτοῦ τίς εὐχαριστοῦμε. Μετά ἀπό τήν ὑπηρεσία τους στό Ὑπουργεῖο, ἔρχονται τά ἀπογεύματα στό Γραφεῖο καί προσφέρουν τήν ἀγάπη τους, τίς ἐμπειρίες τους. Ὑπάρχει πολύς κόσμος πού ὑποφέρει. Ἄς εἶναι Γλυφάδα, Ἑλληνικό, Βούλα, Βουλιαγμένη καί Βάρη.

στ) Ἐθελόντριες κυρίες ἐπισκέπτονται κατ᾿ οἶκον πενθοῦντας, μοναχικά ἄτομα, ὡς καί διάφορα Ἱδρύματα, γιά νά προσφέρουν βάλσαμον παρηγορίας.

ζ) Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἀπό τῆς Ἱδρύσεώς Της ὑπάρχει Τράπεζα Αἵματος, σέ συνεργασία μέ τό Ἀσκληπιεῖον Νοσοκομεῖον Βούλας, ὅπου μέ ἐθελοντάς αἱμοδότας, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σέ Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας, συλλέγεται ἱκανός ἀριθμός μονάδων αἵματος, αἱ ὁποῖαι χορηγοῦνται σέ ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας.

Ὅλα γίνονται ἀθόρυβα, διακριτικά, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Δέν κάνουμε τίποτε παραπάνω ἀπό τό καθῆκόν μας. Θά μπορούσαμε νά προσφέρουμε πολλά περισσότερα, ἀλλά ὑπάρχουν ποικίλες δυσκολίες. Ἄς μᾶς κατηγοροῦν ὅτι δέν κάνουμε τίποτε, ἄς κατηγοροῦν τήν Ἐκκλησία. Τό τονίσαμε καί στήν ἀρχή. Ὁ Κύριος θά μᾶς ἐπιβραβέυσῃ, ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Δίκαιος Κριτής, πού βλέπει, ἀκούει καί παρακολουθεῖ τά πάντα, μέ τό ἄγρυπνο μάτι Του. Αὐτό ἔχει ἀξία.

Κύριε ὑπουργέ,

Ἀγωνισθῆτε νά αὐξήσουμε τούς ἐθελοντές, τίς ἐθελόντριες. Ἡ Μητρόπολίς μας καί γενικά ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀνοικτή. Βοηθῆστε τό Νοσοκομεῖο μας, τό Ἀσκληπιεῖον. Ἔχουμε μιλήσει καί προφορικά καί γραπτά. Τό θέμα τό γνωρίζετε, σ᾿ ὅλες τίς διαστάσεις του. Εὐελπιστοῦμε. Καί πάλιν Σᾶς εὐχαριστῶ ὁλόθερμα.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας