Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝ Τῌ ΥΠ᾿ ΑΡΙΘΜ. 2897 / 1951 / 19-05-2010 ΕΓΚΥΚΛΙῼ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ἐν Βούλᾳ τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2010


Ἀριθμ. Πρωτ. 1318

Πρός
Τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ


Μακαριώτατε,

Λαβόντες γνῶσιν τῆς «Ἀνοιχτῆς Ἐπιστολῆς», πρός τόν ἐλλογιμώτατον κ. Πρόεδρον τοῦ Τ.Ε.Ι. Ἄρτης, εἰς ἥν ἐφιστᾶται ἡ προσοχή διά τήν, ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἐκπαιδευτικῷ Ἱδρύματι, τέλεσιν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἐν τῇ καθομιλουμένῃ καί οὐχί ἐν τῇ κεκανονισμένη λειτουργικῇ γλώσσῃ, διαμαρτυρόμενοι ἐντόνως, διά τήν καταγγελομένην πρακτικήν τοῦ κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πρεβέζης, παρακαλοῦμεν θερμῶς, διά τήν ἐφαρμογήν τῶν διαλαμβανομένων ἐν τῇ ὑπ᾽ ἀριθμ. 2897 / 1951 / 19-05-2010 Ἐγκυκλίῳ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἵνα μή γενώμεθα ἀνακόλουθοι τῶν Συνοδικῶν Ἀποφάσεων καί προκαλεῖται ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ.

 

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ,

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας