Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

 

1. Πνευματική Ψυχοθεραπεία / Πνευματική Ψυχιατρική / Πνευματική Ψυχολογία / Βουδιστική Ψυχοθεραπεία / Βουδιστική Ψυχολογία.

2. Υπερπροσωπική / Διαπροσωπική Ψυχολογία / Transpersonal Psychology.

3. Γιουνγκιανή Ψυχολογία.

4. Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία / DBT.

5. Γνωσιακή Θεραπεία Επίγνωσης / MBCT.

6. Ελάττωση του άγχους με βάση την Επίγνωση / MBSR.

7. Θεραπεία Morita.

8. Θεραπεία Naikan.

9. Θεραπεία Hakomi.

10. Θεραπεία απωθημένων μνημών.

11. Θεραπεία μέσω αναδρομής (σε περασμένες ή μελλοντικές ζωές).

12. Συμβολοθεραπεία.

13. Θεραπεία μέσω προγόνων.

14. Συστημική αναπαράσταση.

15. Συστημική συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

16. Θεραπεία μέσω Αρχετύπων / Αρχετυπική ψυχολογία.

17. Θεραπεία μέσω Αγκαλιάσματος / Holding Therapy.

18. Θεραπεία μέσω ονείρων.

19. Εργασία με τα όνειρα / Dream Work.

20. Θεραπεία μέσω Διεργασίας / Process Work.

21. Μουσικοθεραπεία.

22. Μέθοδος Τοματίς / Ακουστικο-ψυχο-φωνολογία.

23. Χοροθεραπεία.

24. Δραματοθεραπεία / Ψυχοθεραπεία μέσω Δράματος.

25. Ψυχόδραμα.

26. Εικαστική θεραπεία / Art therapy.

27. Ενεργειακή ψυχολογία.

28. EFT / Θεραπεία με τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης.

29. TFT / Θεραπεία του Νοητικού πεδίου.

30. TAT / Θεραπεία με τεχνικές πιεσοθεραπείας (acupressure).

31. BSFF / Be Set Free Fast.

32. Θεραπεία Σεντόνα.

33. EMDR / Θεραπεία απευαισθητοποίησης και επανεπεξεργασίας μέσω οφθαλμικών κινήσεων.

34. Θεραπεία του εσωτερικού παιδιού.

35. Προγεννητική Ανάλυση - Ψυχολογία.

36. Ψυχοσύνθεση.

37. Θεραπεία Γκεστάλτ / Μορφολογική θεραπεία.

38. Θεραπεία μέσω επίθεσης / Attack therapy.

39. Πρωτογενής θεραπεία / Θεραπεία πρωτογενούς κραυγής.

40. Θεραπεία Βιο-Κραυγής / Bio Scream Psychotherapy.

41. Διεργασία Νέας Ταυτότητας / New Identity Process.

42. Γελωτοθεραπεία.

43. Φιλοσοφική ψυχοθεραπεία.

44. Αυτογενής θεραπεία.

45. Regression / Θεραπεία παλινδρόμησης.

46. Rebirthing / Αναγέννηση.

47. Θεραπεία Focusing / Θεραπεία με τη διαδικασία της εστίασης.

48. Θεραπεία βιοσύνθεσης.

49. Θεραπεία προσκόλλησης / Attachment therapy.

50. Θεραπεία με διαδραστική απεικόνιση / Interactive Guided Imagery.

51. Εννεάγραμμα.

52. Θεραπείες μέσω θετικής σκέψης.

53. Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός / NLP.

54. Έλεγχος του νου Σίλβα / Silva Mind Control.

55. Διευκόλυνση της επικοινωνίας / Facilitated Communication.

56. Θεραπεία μέσω νευρικής οργάνωσης / Neural Organization Technique.

57. Θεραπεία νευρολειτουργικής αναδιοργάνωσης / Μέθοδος Πάντοβαν.

58. Ραϊχική θεραπεία / Nευροφυτοθεραπεία / Oργονοθεραπεία.

59. Βιοενεργειακή θεραπεία.

60. Ανθοθεραπεία.

61. Aνθοθεραπεία με ανθοϊάματα Μπαχ.

62. Αρωματοθεραπεία.

63. Ομοιοπαθητική ψυχοθεραπεία / Γνωστική Ομοιοπαθητική.

64. Βελονισμός.

65. Αγιουρβεδική Ψυχοθεραπεία.

66. Ψυχεδελική θεραπεία (με χρήση LSD).

67. Ολοτροπική θεραπεία / θεραπεία ολοτροπικής αναπνοής.

68. Οικολογική ψυχοθεραπεία / οικοψυχολογία.

69. Σωματο-ψυχο-παιδαγωγική / Μέθοδος Danis Bois.

70. Χρωματοθεραπεία.

71. Θεραπεία Rubenfeld / Συνεργία Rubenfeld.

72. Ψυχοθεραπευτικό ρέικι.

73. Πρανική ψυχοθεραπεία / Ψυχοθεραπεία μέσω πράνα.

74. Σαμανική ψυχοθεραπεία.

75. Κρανιοϊερή θεραπεία.

76. Reconnection / Επανασύνδεση.

77. EMF / Εξισορρόπηση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.

78. SRT / Θεραπεία πνευματικής απόκρισης.

79. Time therapy / Θεραπεία πέρα από το χρόνο.

80. Θεραπεία μέσω Μαθημάτων στα Θαύματα / A Course in Miracles.

81. Ψυχοαρμονική.

82. Αστρολογική ψυχοθεραπεία / Αστροθεραπεία / Ψυχολογική αστρολογία.

83. Θεραπείες 12 βημάτων.

84. Auditing (μέθοδος της Σαϊεντολογίας).

 


 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

* Η λίστα περιλαμβάνει ενδεικτικά ένα μέρος μόνο των ψυχοθεραπειών που εμπίπτουν στην κατηγορία των ψευδοθεραπειών / ασυμβίβαστων με την ορθόδοξη πίστη / επικίνδυνων ψυχοθεραπειών.

** Κάποιες από τις ανωτέρω ψυχοθεραπείες χρησιμοποιούνται και για θεραπεία πολυποίκιλων σωματικών προβλημάτων.

*** Καταγράφηκαν με ξενόγλωσσες λέξεις όσες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα - συχνά ή μόνο - με τους ξενόγλωσσους όρους.

 


 

Αλφαβητικό Ευρετήριο

− Αγιουρβεδική Ψυχοθεραπεία.

− Ανθοθεραπεία.

− Ανθοθεραπεία με ανθοϊάματα Μπαχ.

− Αρωματοθεραπεία.

− Αστρολογική ψυχοθεραπεία / Αστροθεραπεία / Ψυχολογική αστρολογία.

− Auditing (μέθοδος της Σαϊεντολογίας).

− Αυτογενής θεραπεία.

− Βελονισμός.

− Βιοενεργειακή θεραπεία.

− BSFF / Be Set Free Fast.

− Γελωτοθεραπεία.

− Γιουνγκιανή Ψυχολογία.

− Γνωσιακή Θεραπεία Επίγνωσης / MBCT.

− Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία / DBT.

− Διευκόλυνση της επικοινωνίας / Facilitated Communication.

− Διεργασία Νέας Ταυτότητας / New Identity Process.

− Δραματοθεραπεία / Ψυχοθεραπεία μέσω Δράματος.

− Εικαστική Θεραπεία / Art therapy.

− EFT / Θεραπεία με τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης.

− Ελάττωση του άγχους με βάση την Επίγνωση / MBSR.

− Έλεγχος του νου Σίλβα / Silva Mind Control.

− EMDR / Θεραπεία απευαισθητοποίησης και επανεπεξεργασίας μέσω οφθαλμικών κινήσεων.

− EMF / Εξισορρόπηση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.

− Ενεργειακή ψυχολογία.

− Εννεάγραμμα.

− Εργασία με τα όνειρα / Dream Work.

− Θεραπεία απωθημένων μνημών.

− Θεραπεία Βιο-Κραυγής / Bio Scream Psychotherapy.

− Θεραπεία βιοσύνθεσης.

− Θεραπεία Γκεστάλτ / Μορφολογική θεραπεία.

− Θεραπεία Hakomi.

− Θεραπεία Focusing / Θεραπεία με τη διαδικασία της εστίασης.

− Θεραπεία με διαδραστική απεικόνιση / Interactive Guided Imagery.

− Θεραπεία μέσω Αγκαλιάσματος / Holding Therapy.

− Θεραπεία μέσω αναδρομής (σε περασμένες ή μελλοντικές ζωές).

− Θεραπεία μέσω Αρχετύπων / Αρχετυπική ψυχολογία.

− Θεραπεία μέσω Διεργασίας / Process Work.

− Θεραπεία μέσω επίθεσης / Attack therapy.

− Θεραπείες μέσω θετικής σκέψης.

− Θεραπεία μέσω Μαθημάτων στα Θαύματα / A Course in Miracles.

− Θεραπεία μέσω νευρικής οργάνωσης / Neural Organization Technique.

− Θεραπεία μέσω ονείρων.

− Θεραπεία μέσω προγόνων.

− Θεραπεία Morita.

− Θεραπεία Naikan.

− Θεραπεία νευρολειτουργικής αναδιοργάνωσης / Μέθοδος Πάντοβαν.

− Θεραπεία προσκόλλησης / Attachment therapy.

− Θεραπεία Rubenfeld / Συνεργία Rubenfeld.

− Θεραπεία Σεντόνα.

− Θεραπεία του εσωτερικού παιδιού.

− Θεραπείες 12 βημάτων.

− Κρανιοϊερή θεραπεία.

− Μέθοδος Τοματίς / Ακουστικο-ψυχο-φωνολογία.

− Μουσικοθεραπεία.

− Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός / NLP.

− Οικολογική ψυχοθεραπεία / οικοψυχολογία.

− Ολοτροπική θεραπεία / θεραπεία ολοτροπικής αναπνοής.

− Ομοιοπαθητική ψυχοθεραπεία / Γνωστική Ομοιοπαθητική.

− Πνευματική Ψυχοθεραπεία / Πνευματική Ψυχιατρική / Πνευματική Ψυχολογία / Βουδιστική Ψυχοθεραπεία / Βουδιστική Ψυχολογία.

− Πρανική ψυχοθεραπεία / Ψυχοθεραπεία μέσω πράνα.

− Προγεννητική Ανάλυση - Ψυχολογία.

− Πρωτογενής θεραπεία / Θεραπεία πρωτογενούς κραυγής.

− Ραϊχική θεραπεία / Nευροφυτοθεραπεία / Oργονοθεραπεία.

− Rebirthing / Αναγέννηση.

− Reconnection / Επανασύνδεση.

− Regression / Θεραπεία παλινδρόμησης.

− Σαμανική ψυχοθεραπεία.

− SRT / Θεραπεία πνευματικής απόκρισης.

− Συμβολοθεραπεία.

− Συστημική αναπαράσταση.

− Συστημική συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

− Σωματο-ψυχο-παιδαγωγική / Μέθοδος Danis Bois.

− TAT / Θεραπεία με τεχνικές πιεσοθεραπείας (acupressure).

− TFT / Θεραπεία του Νοητικού πεδίου.

− Time therapy / Θεραπεία πέρα από το χρόνο.

− Υπερπροσωπική / Διαπροσωπική Ψυχολογία / Transpersonal Psychology.

− Φιλοσοφική ψυχοθεραπεία.

− Χοροθεραπεία.

− Χρωματοθεραπεία.

− Ψυχεδελική θεραπεία (με χρήση LSD).

− Ψυχοαρμονική.

− Ψυχόδραμα.

− Ψυχοθεραπευτικό ρέικι.

− Ψυχοσύνθεση.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας