Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

1. Ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας εἶναι ἀπό τίς προσφάτως ἱδρυθεῖσες Μητροπόλεις, ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί εὑρίσκεται στά Νότια προάστια τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς. Προέρχεται ἀπό τήν διχοτόμησιν τῆς ἑνιαίας τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης (τῶν ἐννέα Δήμων), κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυροῦ Χριστοδούλου καί ἐγκρίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας (Φ.Ε.Κ. 152, 28/6/2002). Σύμφωνα μέ τό Φ.Ε.Κ. 152, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας περιλαμβάνει 5 Δήμους (Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης) καί ἀποτελεῖται ἀπό 20 Ἐνορίας.

2. Ἐκλογή τοῦ πρώτου Μητροπολίτου Γλυφάδας

Ὁ Κλῆρος καί ὁ Λαός τῆς θεοσώστου νέας Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης ἀνέμενε τήν ἀνάδειξιν τοῦ νέου Μητροπολίτου. Πράγματι ὅλοι οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μαζί μέ πλῆθος κόσμου εἶχαν συναχθῆ τήν Παρασκευή 11/10/2002, ἡμέρα Ἐκλογῆς καί πληρώσεως τεσσάρων Μητροπόλεων, (Νέας Σμύρνης, Κερκύρας, Γλυφάδας καί Ἐδέσσης) «ἐπί τῷ αὐτῷ» στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας, συμμετέχοντες στήν εὐχαριστιακή Σύναξη - Θεία Λειτουργία. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στις 11/10/2002 ἐξέλεξε, ὡς πρῶτον Μητροπολίτην Γλυφάδας, τόν Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη Ἀρχιμ. Παῦλον Τσαούσογλου, γεννηθέντα εἰς Ἑρμούπολιν τῆς Σύρου. Τήν ἰδίαν ἡμέραν ἐδόθη τό Μικρόν καί Μεγάλον Μήνυμα ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Συνοδικόν Παρεκκλήσιον καί Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, ὅπου διηκόνησεν ἀπό τό 1989 ὡς ἀδελφός καί ἀπό τόν Μάϊον 1999 ὡς Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Τήν 14/10/2002 εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἀθηνῶν ἐτελέσθη ἡ Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου, ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, μέ τήν συμμετοχήν τριάκοντα Ἀρχιερέων, μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ Μητροπολίτου Καρθαγένης Χρυσοστόμου, ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὅπου ἐπί δεκαπενταετίαν ἐθελοντικῶς προσέφερεν εἰς τήν Ἱεραποστολήν, ἐπισκεφθείς χώρας τῆς Ἁφρικῆς καί πλήθους κόσμου ἀπό τά μέρη ὅπου ὑπηρέτησε (Πρέβεζαν, Τῆνον, Νίκαιαν, Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, Σύρον, γενέτειράν του) καί φυσικά ἀπό τό ποίμνιον «τῆς κληρωθείσης αὐτῷ Ἐπαρχίας». Τήν 21/11/2002 ἔδωσεν τήν κατά νόμον διαβεβαίωσιν ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου, τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου κ. Χριστοδούλου καί τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Πέτρου Εὐθυμίου. Τήν 1ην Δεκεμβρίου 2002, Κυριακή, παρουσίᾳ τῶν ἀρχῶν τῶν 5 Δήμων, Ὑπουργῶν, Βουλευτῶν, Στρατιωτικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν καί πλήθους πιστοῦ λαοῦ, ἐνεθρονίσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου-Τοποτηρητοῦ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης Γλυφάδας μέ πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν τάξιν καί λαμπρότητα. Κοιμήθηκε τήν 19ην Φεβρουαρίου 2019.

 3. Ἐκλογή τοῦ δευτέρου Μητροπολίτου Γλυφάδας


Ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης  Γλυφάδας κ. Ἀντώνιος  τό 2012 ἐχειροτονήθη Έπίσκοπος Σαλώνων ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου . Μητροπολίτης Γλυφάδας ἐξελέγη τήν 20-3-2019.  Τήν 10ην Άπριλίου 2019 ἔδωσεν τήν κατά νόμον διαβεβαίωσιν ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου κ. Ἱερωνύμου καί τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου. Τήν 16ην Ἀπριλίου 2019,  παρουσίᾳ τῶν ἀρχῶν τῶν Δήμων, Ὑπουργῶν, Βουλευτῶν, Στρατιωτικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν καί πλήθους πιστοῦ λαοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος ἐνεθρονίσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου-Τοποτηρητοῦ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης Γλυφάδας μέ πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν τάξιν καί λαμπρότητα.

 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας