Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ ΑΠΟ ΛΑΪΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ;

 

Βασκαίνονται οι ανεξομολόγητοι.

Βασκαίνουν οι μάγοι και γενικά όσοι έχουν πονηρό πνεύμα (φθονεροί, κ.λπ.).

 

Για να «μη βασκαθείς» δεν επιτρέπεται το «φτύσιμο», διότι είναι απαξίωση, περιφρόνηση του ανθρώπινου προσώπου.

 

«Ξεμάτιασμα» από λαϊκούς δεν επιτρέπεται. Την ευχή της βασκανίας επιτρέπεται να την διαβάζουν μόνο οι ιερείς.

Όσοι είναι εξομολογημένοι δεν «ματιάζουν», ούτε «ματιάζονται». Όσοι έχουν βαριές αμαρτίες ανεξομολόγητες και «ματιάζουν» και «ματιάζονται».

 

Η Εκκλησία μας δέχεται την βασκανία, δηλαδή την επέμβαση του πονηρού πνεύματος, και τη θεωρεί έργο του διαβόλου.

Σχετίζεται κυρίως με τον φθόνο και την ζήλεια.

Γι᾽ αυτό και η ευχή κατά της βασκανίας (που διαβάζεται μόνο από Ιερέα) λέει μεταξύ άλλων:

Απόστησον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδο.

Και πάσα επιβουλήν, περιέργειαν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν των φθονερών ανθρώπων από του δούλου σου (...όνομα...).

Και ή υπό ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου ή και φθόνου βασκανίας συνέβη,...

 

Στην απάντησή μας αυτή δεν θα αναφερθούμε σε αυτόν που «ματιάζεται» αλλά σε αυτόν που «ματιάζει»· και αυτό, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και να πολεμήσουμε την πηγή της βασκανίας.

Το ερώτημα δεν είναι γιατί «μας πιάνει το μάτι», αλλά γιατί κάποιοι έχουν αυτή την αρνητική ικανότητα...

Μπορεί ο καθένας από εμάς να ματιάσει;

Ο Χ Ι.

´Αρα αυτός που μπορεί να ματιάσει, τι έχει ή μάλλον τι του λείπει και ματιάζει;

Είπαμε ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας μας αποδίδουν το μάτι σε «δαιμόνιο».

Αυτός που ματιάζει έχει «δαιμόνιο».

Ακούγεται βαρύ, αλλά έτσι είναι.

Αυτός που ματιάζει συνήθως απέχει από την Εκκλησία και τα Μυστήριά της, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνεί των Αχράντων μυστηρίων, δεν κάνει τον Σταυρό του ή τέλος πάντων ανήκει στο Σώμα της Εκκλησίας αλλά δεν μετέχει συνειδητά στα Μυστήριά της...

Και μάλλον έτσι είμαστε οι περισσότεροι: «Ο λαός ούτος τω στόματι αυτών και τοις χείλεσί με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ᾿ εμού» (Ματθ. ιε΄, 8).

Δυστυχώς έτσι είναι, όσο και αν ακούγεται άσχημα.

 

Όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε: η αποχή και η απομάκρυνση από τον θείο δρόμο, από τον εκκλησιασμό, μόνο πόρτες ανοίγει στον διάβολο με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Ο καθένας από εμάς λοιπόν, πρέπει να εξετάσει τον εαυτό του σχετικά με την ειλικρινή συμμετοχή του στα Μυστήρια και στον εκκλησιασμό και να ασφαλίσει τον εαυτό του με το μεγαλύτερο όπλο κατά του διαβόλου, που είναι ο Σταυρός.

 


 

(Πηγή: Αγιορείτικο Βήμα)

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας