Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ - ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ


(ἀπό τοῦ 1966)

Πανηγυρίζει: 6 Αὐγούστου, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 27 Αὐγούστου (Ἁγίου Φανουρίου) καί 4 Νοεμβρίου (Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Καρσλίδου).

Λ. Ἰασωνίδου καί Χρυσάνθου Τραπεζοῦντος.
Τ.Κ. 166 77, Ἑλληνικό.
Τηλ.: 210-9618.624, Fax: 210-9604.808.
Site (Ἱστοσελίδα) Ἱεροῦ Ναοῦ:
https://sites.google.com/site/inmetamorphoseossourmenon
Email: metamorfosisourmenon@gmail.com,
inmsourmenon@hotmail.com.

 

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Στέφανος Σουλιμιώτης*, Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Βασιλείου, Σταυροφόρος Οἰκονόμος. Λάζαρος Δημητρόπουλος. 

Ψάλτες: Χαράλ. Στεφανίδης, Ἀθηνόδ. Κορίζης.

Βοηθ. Νεωκόρου: Θεοφανία Παπαχρήστου.

Ἐκκλησ. Συμβούλιο: Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Βασιλείου. Μέλη: Ἠλίας Φωτόπουλος, Γεώργ. Ἰατρίδης, Ἰωάν. Ράντης, Ἰωάν. Ἀναστασιάδης.

Μέλη Φιλοπτ. Ταμείου: Πρωτοπρ. Ἀθαν. Βασιλείου (πρόεδρος), Μαρία Σπηλιώτη, Γεωργία Γεωργοκώστα, Μαρία Φώτου.

Ὑπεύθυνος Νεότητος : π. Λάζαρος Δημητρόπουλος - Κατηχητές, -τριες: Νικ. Θεοχάρης, Νικ. Γιαννικόπουλος, Σωτήριος Σταυρίδης, Βαρβ. Μακρή, Δέσπ. Τριανταφυλλοπούλου, Ἰωάννα Ζήρα, Ἰουλία Μπαλῆ, Μαρία Κατοπόδη, Νεκταρία Χανδρᾶ.

Δραστηριότητες - Ἐκδηλώσεις: Κυριακή τοῦ Θωμᾶ: Ποντιακό Πανηγύρι. Ἐξομολόγηση κάθε Πέμπτη μέ σταθερή ὥρα 4 μ.μ. ὅλον τόν χρόνο. Κατά μήνα τέλεση Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας. Ἑσπερινό Κήρυγμα κάθε Τετάρτη μετά τήν Παράκλησιν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκο. Προσκυνημ. Ἐκδρομές· ὑπεύθ: Ἀνδριάννα Βασιλείου, Ἀθηνόδ. Κορίζης. Δέματα ἀγάπης πρός τούς ἔχοντας ἀνάγκη. Ἐπισκέψεις σέ οἰκίες ἀσθενῶν, Νοσοκομεῖα, Γηροκομεῖα. Ὑλική βοήθεια στήν Ιεραποστολική Ἐπισκοπή Μαδαγασκάρης. Προσφορά γεύματος σέ ἀπόρους τῆς ἐνορίας κατά τίς μεγάλες ἑορτές καί Κυριακές (ὑπεύθυνη: Μαρία Φώτου). Φροντιστήρια γιά μαθητές. Ὁμάδα συμπαράστασης γιά τά παιδιά τοῦ τοπικοῦ Κ.Α.Α.Π. Βούλας.

Ἐρανική Ἐπιτροπή: Πρωτοπρ. Ἀθαν. Βασιλείου (πρόεδρος), Ἰωάν. Ἀναστασιάδης, Φιλιώ Γεωργαντοπούλου, Σοφία Γεωργαντοπούλου, Μαρία Νηματᾶ, Ἀφροδίτη Χριστογιάννη, Εὐφημία Τρούσσα, Ἀργυρώ Ράντη, Μαρία Λαμπροπούλου.

Παρεκκλήσιο: Ἁγίου Φανουρίου (ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ).

 

Περιληπτικά Ἱστορικά στοιχεῖα

Ὁ ὑπάρχων σήμερον Ἐνοριακός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἄρχισε νά λειτουργῇ ἀπό τά μέσα τοῦ ἔτους 1966. Πρό αὐτοῦ καί παράπλευρα τοῦ ὑπάρχοντος ὑπῆρχε, ὡς Ἱ. Ναός, ἑτοιμόρροπος παράγκα ἀπό τό 1927, ἡ ὁποία καί κατεδαφίσθη.

Ὁ νέος Ἱερός Ναός ἄρχισε νά ἀνοικοδομεῖται εἰς τάς ἀρχάς τοῦ 1963 ἕως τά μέσα τοῦ 1966 μέ ἐφημέριον - πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τόν ἐκ Κεφαλληνίας καταγόμενον, πατέρα Σωκράτη Σταματᾶτον.

Τήν ἀρχιτεκτονικήν μελέτην τοῦ νέου Ἱ. Ναοῦ συνέταξεν δωρεάν, τό ἔτος 1960, ὁ ἄρτι ἀποφοιτήσας Ἀρχιτέκτων κ. Κοσμᾶς Σαββίδης (Ποντιακῆς καταγωγῆς), κάτοικος Σουρμένων (ὁδός Πόντου 30, τηλ. 210-9618754), τήν δέ στατικήν μελέτην συνέταξε, δωρεάν, ὁ κ. Πᾶνος Κωνσταντινίδης, Πολιτικός Μηχανικός (ἐπίσης Ποντιακῆς καταγωγῆς) κάτοικος Βούλας (ὁδός Ι. Μεταξᾶ 30, τηλ. 210-8953497).

Σημειωτέον ὅτι ὁ Ἀρχιτέκτων Κοσμᾶς Σαββίδης συνεχίζει ἔκτοτε καί μέχρι σήμερον (πάντοτε δωρεάν) νά συντάσσῃ τίς μελέτες καί νά ἐπιβλέπῃ τίς ἐργασίες ὁλοκληρώσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ (πρόπυλα, κωδωνοστάσιον, αἴθουσαι κατηχητικῶν σχολείων, ἐντευκτήριον, παρεκκλήσιον κ.λπ.).

Ἀπό οἰκονομικῆς πλευρᾶς τό Ἔργον ἐστήριξαν, μέ σημαντικές ἐπιχορηγήσεις, ἡ τότε Κοινότης Ἑλληνικοῦ, ἐπί Προεδρίας τοῦ ἀειμνήστου Ξενοφῶντος Παπαγεωργίου (προϊόν ἐκ πωλήσεως ὁλοκλήρου οἰκοπέδου), καθώς καί ὁ μετέπειτα Δῆμος Ἑλληνικοῦ, ἐπί Δημαρχίας Κωνσταντίνου Κορτζίδη (κατασκευή παρεκκλησίου) καί Ἰορδάνη Εὐφραιμίδη (ἐγκατάσταση κλιματισμοῦ).

Τέλος, τεραστία ὑπῆρξε ἡ προσφορά, ἀπ᾽ ἀρχῆς μέχρι σήμερον, τῆς συσταθείσης Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ πού μέ ζῆλον, ἀγάπην καί ἀρκετήν κούρασιν συνεκέντρωνε χρήματα, ἀπό ἐράνους καί ἐκδρομές, κατόπιν διορισμοῦ καί ἐγκρίσεώς της ἀπό τά ἑκάστοτε Μητροπολιτικά Συμβούλια.


Λεωφοριακαί γραμμαί πού ἐξυπηρετοῦν τόν Ἱερόν Ναόν:

Ἀπό Ἀθήνα (Πλ. Συντάγματος, ὁδός Ἀκαδημίας): Β4.
Ἀπό Πειραιᾶ: 101.
Ἀπό Ἑλληνικό: 154.
Ἀπό Γλυφάδα: 205.

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας