Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

Κατάλογος πού καταρτίστηκε ἀπό τήν Ε΄ Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας (Ναύπακτος, 13-18/05/1993) καί ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο:

 

1. Ἀδελφότητα Παιδικοῦ εὐαγγελισμοῦ.

2. ΑΜG – Προωθώντας τίς Διακονίες τοῦ Εὐαγγελίου.

3. Ἀνώνυμοι Χριστιανοί.

4. Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς.

5. Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.

6. Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

7. Ἀποστολική Χριστιανική Ἐκκλησία.

8. Ἀρχέγονη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

9. Βιβλική Ἑταιρεία Λόγος Ζωντανός.

10. Βιβλικό Μήνυμα.

11. Βιβλικός Κύκλος.

12. Βιβλικός Σύνδεσμος.

13. Γυναικεία Ἀδελφότητα AGLOW.

14. Διακονίες τοῦ Εὐαγγελίου ὁ Φᾶρος.

15. Διεθνές Ἱεραποστολικό Κέντρο.

16. Διεθνής Ἀδελφότης Ἐπαγγελματιῶν τοῦ Πλήρους Εὐαγγελίου.

17. Διεθνής Ἐκκλησία τοῦ Τετραγωνικοῦ Εὐαγγελίου.

18. Εἰκονογραφημένη Διεθνής Φιλολογία.

19. Ἐκκλησία Εὐαγγελιστῶν.

20. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ / Anderson.

21. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ / Κλήβελαντ.

22. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς.

23. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Προφητείας.

24. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τοῦ Πλήρους Εὐαγγελίου.

25. Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν (Μορμόνοι).

26. Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

27. Ἐκκλησία τῶν Ἀδελφῶν.

28. Ἐκκλησία τῶν Ἀντβεντιστῶν τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας.

29. Ἐλευθέρα Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς.

30. Ἐλευθέρα Εὐαγγελική Ἐκκλησία (ΕΕΕ).

31. Ἑλληνική Ἐκκλησία Ἀποστολικῆς Πίστεως.

32. Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνωση (ΕΙΕ).

33. Ἑλληνική Κίνηση Πνευματικῆς Ἀναγέννησης (ΕΚΠΑ).

34. Ἑλληνικό Κέντρο τῆς Βίβλου (ΕΚΒ).

35. Ἐπιχείρηση Κινητοποίηση (ΟΜ).

36. Ἐρευνᾶτε τάς Γραφάς – Ἱεραποστολή.

37. Ἑταιρεία Βιβλικῶν Σπουδῶν.

38. Ζωντανή Μαρτυρία.

39. Ἡ Ἀποκαταλλαγή τῶν Πάντων.

40. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

41. Ἡ Κίνηση Μαραναθᾶ (ΜCΜ).

42. Ἡ Κίνηση Φιλαδελφείας.

43. Ἡ Μάχαιρα τοῦ Πνεύματος.

44. Ἰνστιτοῦτο Ἐμμαούς.

45. Κίνηση γιά τή Χριστιανική διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ.

46. Κίνηση Unity.

47. Κοινωνία Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ.

48. Λόγοι Ζωῆς.

49. Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.

50. Μελετητές τῆς Βίβλου.

51. Νεοαποστολική Ἐκκλησία.

52. Νεολαία μέ Ἀποστολή.

53. Ὁμάδα Ἐργασίας Χριστιανῶν Ἐκδοτῶν (ΑCP).

54. Ὀρθόδοξη Πίστη.

55. Ὁ Χριστός γιά τά Ἔθνη.

56. Παγκόσμια Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.

57. Πανελλήνια Ἀδελφότητα Χριστιανική Ἀναμόρφωση (ΠΑΧΑ).

58. Πανελλήνια Ἱεραποστολή Συμπαράστασης (ΠΙΣ).

59. Πανεπιστημιακός Βιβλικός Σύνδεσμος.

60. Πνευματικό Κέντρο Ἐπιστημόνων καί Φοιτητῶν.

61. Reinhard Bonnke.

62. Σύναξη τοῦ Θεοῦ (Assemblies of God).

63. Σταυροφορία Παγκοσμίου Λογοτεχνίας.

64. Σταυροφορία Χριστιανικῆς Λογοτεχνίας (CLC).

65. Σταυροφορία Χριστιανικοῦ Ἐντύπου (ΣΧΕ).

66. Τά Καλά Νέα.

67. Τό Εὐαγγέλιο σέ κάθε Σπίτι.

68. Χριστάδελφοι.

69. Χριστιανική Ἀλήθεια.

70. Χριστιανική Ἐπιστήμη.

71. Χριστιανική Κίνηση Ἀγάπης (ΧΚΑ).

72. Χριστιανική Παραγωγή Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης (CMP).

73. Χριστιανικό Κέντρο Σταυροδρόμι.

74. Χριστιανοί.

(Ἀπό τά ἐπίσημα κείμενα τῆς Συνδιασκέψεως).

 

Σημείωση: Στούς τίτλους αὐτούς πρέπει νά προστεθοῦν καί τίτλοι νεωτέρων ὁμάδων. Γιά περισσότερες πληροφορίες βλέπε στό βιβλίο τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καί παραχριστιανικῶν ὁμάδων».

 


 

(Πηγή: Συνοδική ἐπιτροπή ἐπί τῶν αἰρέσεων, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος)

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας