Τι καινούργιο προστέθηκε στην ιστοσελίδα... | Χάρτης Ιστότοπου
Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς

Ο ΣΟΥΦΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ Ι. Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ε. Β. Β. & Β.

 

Δελτίο Τύπου Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης

 

Στό πλαίσιο τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Σεμιναρίου, τή Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, μίλησε ὁ μοναχός π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Δρ Θεολογίας - Πτ. Φιλοσοφίας, μέ θέμα «Σουφισμός».

Ὁ ὁμιλητής ἀρχικῶς ἔκανε μία σύντομη γενική εἰσαγωγή περί Ἰσλάμ (Μωαμεθανισμοῦ). Ἀναφέρθηκε στή διαίρεση σέ Σουνίτες - Σιΐτες - Ἀλεβῆδες - Μπεκτασῆδες, ὅπου Ἀλεβῆδες ἤ Ἀλεβίτες ἤ Ἀλαουΐτες καί Μπεκτασῆδες εἶναι πολύ πιό κοντά στόν Σιϊτισμό καί μακρυά ἀπό τόν Σουνιτισμό.

Ὁ ὁμιλητής ἐξήγησε τήν σημερινή εὐρύτατη προβολή τοῦ Ἰσλάμ καί τῶν μυστικιστικῶν - μοναστικῶν του ταγμάτων (σουφισμός) τῶν δερβίσηδων ἤ φακίρηδων στή Δύση, ἀπό τό γεγονός τῆς σχέσεως τοῦ ρεύματος αὐτοῦ μέ τίς ἀντιλήψεις τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου, στήν ὁποία καί ἐντάσσεται.

Ἐτόνισε ἐπίσης τή συγγένεια τοῦ σουφισμοῦ μέ τή μασονία (ἐλευθεροτεκτονισμό), ὅπως συνάγεται ἀπό τή διεθνῆ βιβλιογραφία καί ὁμολογεῖται ἐπίσημα ἀπό τούς ἴδιους τούς μασόνους.

Ἀναφέρθηκε στήν ἐπίκληση τῶν σούφι, τό λεγόμενο ντίκρ, τό ὁποῖο μοιάζει μέ τήν γιόγκα καί τόν διαλογισμό, πρακτικές οἱ ὁποῖες δουλεύουν κυρίως μέ τήν φαντασία καί εἶναι μέθοδοι ψευδοῦς θεώσεως, διά τῆς παραχωρήσεως δικαιωμάτων στά πονηρά πνεύματα. Ἐτόνισε ὅτι ἡ ὀρθόδοξη νοερά προσευχή εἶναι τό ἀντίθετο τῆς γιόγκα καί τοῦ ντίκρ.

Μετά τήν ἀναφορά στήν ἱστορική ἐξέλιξη τοῦ σουφισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται τόν 9ο αἰώνα καί ἀκμάζει κυρίως τούς 13ο καί 14ο αἰῶνες, ἀναφέρθηκε σέ ἐπιμέρους τάγματα καί κυρίως σέ αὐτό τοῦ Μεβλεβήδων τοῦ Τζελαλεντίν Ρούμι ἤ Ρουμί, ὁ ὁποῖος δέν ἦταν Ρωμιός, ὅπως παραπλανητικά προβάλλεται, οὔτε Πέρσης, ἀλλά Τοῦρκος ἀπό τό Χορασάν.

Ἀνέλυσε τόν χορό τῶν στροβιλιζομένων Μεβλεβί δερβίσηδων, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι καλλιτεχνική παράσταση, ὅπως παραπλανητικά προβάλλεται στή Δύση, ἀλλά ἀναπόσπαστο τμῆμα ἰσλαμικῆς θρησκευτικῆς πρακτικῆς ἐκστατικοῦ τύπου, πού ἔχει μεγάλες ὁμοιότητες μέ ἀνάλογες προχριστιανικές καί ἐξωχριστιανικές σαμανιστικές πρακτικές.

Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε σέ τελετές σουφικῶν ταγμάτων, ἀπό τίς ὁποῖες, μέ βάση τά ὀρθόδοξα ἑρμηνευτικά κλειδιά, συνάγεται ὅτι τά τελούμενα ἐκεῖ λαμβάνουν χώρα μέ τή συνέργεια δαιμονικῶν δυνάμεων. Στά σουφικά τάγματα διαφυλασσόταν ἕνα μυστικό, τό ὁποῖο μεταδιδόταν «ἀπό στόμα σέ αὐτί». Τό μυστικό αὐτό γιά τά Σιϊτικά καί Μπεκτασικά τάγματα, ἀλλά «περιέργως» καί γιά τό γνωστότερο Σουνιτικό τάγμα τῶν Μεβλεβί, ἦταν ὅτι «Θεός εἶναι ὁ Ἀλῆς», γαμβρός τοῦ Μωάμεθ στήν κόρη του Φατμά!

Στό πλαίσιο ἀνάπτυξης τοῦ θέματος, ἔγινε ἐκτενής ἀναφορά στούς γνωστούς γενιτσάρους, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στό τάγμα τῶν Μπεκτασήδων.

Ἰδιαίτερα τονίσθηκε ὅτι τά σουφικά τάγματα δέν ἦσαν ὁμάδες διανοουμένων ἤ καλλιτεχνῶν ἀλλ᾽ εἶχαν στενότατη διαπλοκή μέ τά πολιτικοθρησκευτικά δρώμενα στόν χῶρο τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στήν τελετή καθιερώσεως κάθε νέου σουλτάνου τό ξίφος ἐδίδετο σέ αὐτόν ἀπό τόν σεΐχη (ἡγούμενο) τοῦ τάγματος τῶν Μεβλεβί, ὁ ὁποῖος ἤρχετο γιά τόν σκοπό αὐτόν ἀπό τό Ἰκόνιο στήν Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα μέ τούς σοβαρούς ἐρευνητές, οἱ δερβίσες ἦταν οἱ ἱεραπόστολοι τοῦ Ἰσλάμ καί οὐσιαστικά αὐτοί ἐπέτυχαν, στό ὄνομα τάχα τῆς θρησκευτικῆς ἀνοχῆς, νά ἐξισλαμίσουν τούς χριστιανικούς πληθυσμούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Τά ἰσλαμικά σουφικά τάγματα, Σουνιτικά, Σιϊτικά καί Μπεκτασικά (300 τόν ἀριθμό τότε, μόνο στήν Κωνσταντινούπολη) κατήργησε διά νόμου τό 1925 ὁ Κεμάλ Ἀτατούρκ. Σήμερα ἀναβιώνουν, στό πλαίσιο τῆς νεο-οθωμανικῆς πολιτικῆς Ἐρντογάν. Μάλιστα ἡ δράση τους διαπλέκεται μέ τήν πολιτική, ἐνῶ ἔχουν κατηγορηθεῖ γιά υἱοθέτηση πρακτικῶν Μαφίας!

Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε ἐπίσης στήν ἐπίθεση ἐναντίον τῆς ποιμαντικῆς καί ἀπολογητικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἔκαναν ἀπό κοινοῦ ἡ ἐν Ἑλλάδι Σαϊεντολογία (Κ.Ε.Φ.Ε.) καί ὁ, κατά δήλωσή του, σεΐχης δύο ἰσλαμικῶν ταγμάτων Τάκις Ἀλεξίου, κατά τά ἔτη 1994-1996. Στόχος ἦταν κυρίως τό πρόσωπο τοῦ τότε Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τό 1996.

Ὁ ὁμιλητής, μέ ἀφορμή σχετικές ἐρωτήσεις, ἀναφέρθηκε στόν ἰσλαμικό νόμο, τή γνωστή σαρία, τήν ὁποία δέχονται καί ἐφαρμόζουν τόσον οἱ Σουνίτες, πού σήμερα κόβουν κεφάλια στή Μέση Ἀνατολή, ὅσο καί οἱ Σιίτες, τούς ὁποίους ἀντιμάχονται οἱ Σουνίτες. Τονίσθηκε τό ἀσυμβίβαστο τῆς σαρίας μέ τόν νομικό πολιτισμό τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Εὐρώπης.

Τέλος, μέ ἀφορμή πάλι σχετική ἐρώτηση, ἔγινε ἀναφορά στό Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν μέσα στή Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, ἐγχείρημα ἀντισυνταγματικό, μέ τό ὁποῖο ἀφ᾽ ἑνός διεκδικοῦμε «παγκόσμια πρωτιά ἀνοησίας», ἀφοῦ κάτι παρόμοιο δέν ὑπάρχει πουθενά στόν κόσμο, καί ἀφ᾽ ἑτέρου ἀνοίγουμε τούς ἀσκούς τοῦ Αἰόλου, ἀφοῦ ἡ χρηματοδότηση τοῦ ὑπό ἵδρυση Τμήματος θά γίνεται ἀπό τό Ὀμάν καί τό Κατάρ, χῶρες πού χρηματοδοτοῦν τήν ἰσλαμική τρομοκρατία τῶν τζιχαντιστῶν!

Ὁλόκληρη ἡ ὁμιλία τοῦ π. Ἀρσενίου, ἀπομαγνητοφωνημένη, εὑρίσκεται ἀναρτημένη στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας: www.imglyfadas.gr.

 

 


 

 


 

Εκτύπωση Σελίδας Μείωση Γραμματοσειράς Αύξηση Γραμματοσειράς
Ἐπιστροφή στήν ἀρχή τῆς σελίδας