Για βάπτιση

Oδηγίες για τέλεση μυστηρίου Βαπτίσεως να σας ζήσει

Ἀγαπητοί μας γονεῖς,

             Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, θεοσύστατα καί σωτηριώδη, ἔχουν σκοπό νά θεραπεύσουν τόν ἄνθρωπο, νά τοῦ δώσουν ἐφόδια γιά τήν ἰσορροπημένη πορεία του ἐπί τῆς γῆς, νά τόν καταστήσουν ἐνεργό καί συνειδητό μέλος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.  Εἰδικότερα, ἡ Βάπτιση ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτή-ματος καί τόν ἐντάσσει στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στή μεγάλη δηλαδή οἰκογένεια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ὁ νέος Χριστιανός, συντασσόμενος μέ τόν Ζωοδότη τοῦ κόσμου, ζεῖ μέσα στή Θεία Χάρη, νικᾶ τή φθαρτότητα καί γεύεται τήν αἰώνια  ζωή. 

Προκειμένου νά διαφυλαχθεῖ ἡ ἱεροπρεπής τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελεῖται πάντοτε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συνιστᾶται ἡ πιστή ἐφαρμογή τῶν παρακάτω, τόσο ἀπό τούς γονεῖς ὅσο καί ἀπό τούς ἀναδόχους:

 • ἐπειδή εἶναι σκεῦος λειτουργικό, δέν στολίζεται σέ καμιά περίπτωση μέ λουλούδια ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο διακοσμητικό ὑλικό. 
 • ἐπειδή ἔχει ἱερό συμβολισμό (ἀνάβει καί λάμπει Φῶς Χριστοῦ), καθώς καί τό φιαλίδιο γιά τό λάδι, εἶναι φρόνιμο νά στολίζονται ὄμορφα καί διακριτικά. Δέν διακο-σμοῦνται μέ ἀρκουδάκια καί ἄλλου εἴδους παιχνίδια. 
 • Τό φιαλίδιο γιά τό λάδι, πρέπει νά περιέχει ἐλαιόλαδο, ὅπως ἀκριβῶς «τῆς ἐλαίας τόν καρπόν» καθορίζει ἡ Ἐκκλησία μας. Προσοχή: Πολλά καταστήματα Βαπτιστικῶν, δίδουν σπορέλαιο ἤ κολώνια (!) καί ὄχι λάδι ἐλιᾶς.
 • πού φοροῦν οἱ νεοφώτιστοι ἀμέσως μετά τήν ἔξοδό τους ἀπό τήν Κολυμβήθρα, συμβολί-ζοντας τήν καινούργια ὁλόλαμπρη καί ἀκηλίδωτη ζωή τοῦ νέου χριστιανοῦ,  πρέπει νά εἶναι λευκά

 • πού φέρει κάθε νεοφώτιστο παιδί στό  στῆθος  του,   ἀποτελώντας  τό  κατ’  ἐξοχήν  σύμβολο  τῆς σταυραναστάσιμης ἔνταξής μας στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἐξυπακούεται, ὅτι θά εἶναι ἀντίγραφο τοῦ καθιερωμένου  στήν Ἐκκλησιαστική ζωή, σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί  ὄχι ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπινόηση κοσμηματοπωλείου. Τό ἴδιο καί τά μαρτυρικά, πού πρέπει νά εἶναι χριστιανικά. 

 • Μέσα στόν Ἱερό Ναό, στό περιστύλιο, στά σκαλοπάτια καί στό προαύλιο,  δὲν ἐπιτρέπονται μπαλόνια.  

 • πρέπει νά εἶναι διακριτική καί νά κινεῖται μέσα στά πλαίσια τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας τοῦ Σωματείου τους. Καλόν θά εἶναι νά περιορίζεται στό ἐλάχιστο δυνατόν τό πλῆθος τῶν φωτιστικῶν καί ἡ συνεχής κινητικότητά τους, τήν ὥρα τελέσεως τοῦ  Μυστηρίου.
 • Στά προαύλια τῶν Ἱερῶν Ναῶν, πέραν τοῦ  καθιερωμένου γλυκίσματος,  πού  προσφέρεται  μαζί  μέ  τήν «μπομπονιέρα», δέν ἐπιτρέπεται σέ καμμία περίπτωση ἡ παράθεση δεξίωσης ἤ ὁποιασδήποτε μορφῆς Catering.

Σημέιωση

Ἐάν ἐπιθυμεῖτε συμμετοχή χορωδίας στό Ἱερό Μυστήριο, ἐπικοινωνεῖστε μέ τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ  Ναοῦ, περίπου δέκα ἡμέρες πρίν ἀπό τή Βάπτιση.
 • Σκέψου

  Σκέψου

  Κατά τήν τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου, ἄς προσεχθεῖ ἡ ἐνδυμασία, τοὐλάχιστον τῶν ἀμέσως ἐνδιαφερομένων (γονέων καί ἀναδόχων), ἀφοῦ εὑρισκόμαστε σέ χῶρο ἱερό καί ὄχι σέ κοσμικό κέντρο διασκέδασης. 

 • Αγαπητοί γονείς

  Αγαπητοί γονείς

  Τό νεοφώτιστο παιδί σας, θα εἶναι πλέον μέλος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Κύριο μέλημά σας θά πρέπει νά εἶναι ἡ κατά Χριστόν πορεία του καί ἡ χαρά, πού προσφέρει ὁ Χριστός μας. Γιαυτό, μή παραμελεῖτε νά τό Κοινωνεῖτε, ὅσο πιό τακτικά μπορεῖτε.
           Μετά τή Βάπτιση, παρακαλοῦμε νά φροντίσετε, ὅταν γίνει ἡ πρώτη «Ἀπόλουσις» τοῦ νεοφωτίστου, τά νερά ἐπειδή περιέχουν Ἅγιο Μῦρο, νά μήν καταλήγουν σέ ἀποχέτευση, ἀλλά νά τά πηγαίνετε στόν Ἐνοριακό Ναό σας (προορισμός τό Χωνευτήρι)  ἤ νά τά ρίχνετε στή θάλασσα.

Πρώτο Βήμα

Η επιλογή του Ναού που θα τελέσετε το μυστήριο

Βρείτε στοιχεία επικοινωνίας της ενορίας σας

Δεύτερο Βήμα

Γιά τόν προσδιορισμό μερομηνίας καί ὥρας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, ἕνας ἀπό τούς γονεῖς πρέπει νά προσκομίσει στόν Ἱερό Ναό :

 • Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως

  τοῦ παιδιοῦ πού πρόκειται νά βαπτιστεῖ. Στήν περίπτωση πού οἱ γονεῖς κατοικοῦν ἐκτός τῆς Ἐνορίας μας, πρέπει νά ζητήσουν ἀπό τήν Ἐνορία τους,  γραπτή  Ἄδεια  τελέσεως  τοῦ Βαπτίσματος στό Ναό μας

 • Ταυτότητα Γονέων
 • Ταυτότητα Αναδόχου

Π ρ ο σ ο χ ή :

Στήν περίπτωση πού οἱ γονεῖς κατοικοῦν ἐκτός τῆς Ἐνορίας του ναού τελέσεως του μυστηρίου, πρέπει νά ζητήσουν ἀπό τήν Ἐνορία τους,  γραπτή  Ἄδεια  τελέσεως  τοῦ Βαπτίσματος στό Ναό που θα τελεστεί το μυστήριο.

H Ιστορία μας

Ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας εἶναι ἀπό τίς προσφάτως ἱδρυθεῖσες Μητροπόλεις από την Ἱερᾶ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυροῦ Χριστοδούλου καί ἐγκρίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας (Φ.Ε.Κ. Α 152/28.6.2002).  Εὑρίσκεται στά Νότια προάστια τοῦ Λεκανοπεδίου της Ἀττικῆς και προέρχεται ἀπό τήν διχοτόμηση τῆς ἑνιαίας τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.  Η Ἱερά Μητρόπολις  περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης καί ἀποτελεῖται ἀπό 20 Ἐνορίες και απο ένα Μοναστήρι.

 

περισσότερα 

 

Τελευταία Νέα

Έλα και σύ

Εγγράψου να λαμβάνεις νέα μας

Σύνδεση Χρήστη

Copyright © 2020 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση