Μητροπολίτης

Μητροπολίτης (52)

Ὁ Σεβ.  Μητροπολίτης  Γλυφάδας κ. Ἀντώνιος ἐγεννήθη εἰς Κέρκυραν. Ἐσπούδασεν εἰς τό Νομικόν, Θεολογικόν και Οἰκονομικόν Τμ. τοῦ Παν. Ἀθηνῶν. Γνωρίζει Ἀγγλικά καί ἀρκετά καλά Γαλλικά, Γερμανικά και Ἰταλικά. Ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ τότε Διαυλείας καί νῦν πρ. Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλεξίου καί Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός του  Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου. Τό 2012 ἐχειροτονήθη Έπίσκοπος Σαλώνων ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου . Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ εἰς τήν Ἱ.Μ. Νικοπόλεως καί Πρεβέζης καί ὡς Ἐφημέριος εἰς τό Νοσοκομεῖον Παίδων «Ἀγλαΐα Κυριακοῦ»  καί εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ.Σκέπης Παπάγου. Ἐγκατεβίωσεν ἐπί 4ετίαν εἰς Ἁγ. Ὄρος  καί διετέλεσεν Ἡγουμενοσύμβουλος τῆς Ἱ.Μ. Ἀσωμάτων – Πετράκη. Εἰργάσθη ἐπί μακρόν εἰς τήν Οἰκονομικήν Ὑπηρεσίαν τῆς Ἱ.Συνόδου, τῆς ὁποίας ἦτο ἐπί 8ετίαν Γενικός Διευθυντής. Κατά τήν διάρκειαν τῆς θητείας του συνετέλεσεν εἰς τήν ἀνόρθωσιν τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν κατασκευήν ἀρκετῶν κτηρίων καί εἰς τήν ριζικήν ἀνακαίνισιν τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου.Ἔχει συγγράψει ἄρθρα καί ἐπιστημονικάς μελέτας. Διεκρίθη ἰδιαιτέρως  ὡς ἱεροκήρυξ καί ἐξομολόγος. Μητροπολίτης Γλυφάδας ἐξελέγη τήν 20-3-2019.

                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

      ΑΠΟ 21ης ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 11ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023    

                          21  Μαΐου  Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ - Ἁγ. Κωνστανίνου καί Ἑλένης

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος  καί  Πολυαρχιερατική   Θ. Λειτουργία εἰς Μητρ.Ἱ. Ν.  Ἁγ.

                           Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας

Ὥρα 19:00      Μεθέορτος Ἑσπερινός εἰς Μητρ.Ἱ. Ν.  Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης

                          Γλυφάδας

 

                           23 Μαΐου Τρίτη

Ὥρα 20:30       Ἱ. Ἁγρυπνία εἰς Ἱ. Μ. Ἁγ. Νεκταρίου Γλυφάδας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς

                           Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα

                           24 Μαΐου Τετάρτη  

Ὥρα 19:00       Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Μ. Ἁγ. Χρυσοστόμου Γλυφάδας καί εἰς Μοναχόν 

                             Κουρά

                           25 Μαΐου Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως

Ὥρα 07:00       Ὄρθρος καί  Θ.Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βούλας

                           27 Μαΐου Σάββατον Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

Ὥρα 07:00       Ὄρθρος καί  Θ.Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Ἰωάννου Βούλας

                          28  Μαΐου  Κυριακή

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Παύλου καί Δημητρίου Γλυφάδας

                          3  Ἰουνίου  Ψυχοσάββατον

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Παμμεγ.  Ταξιαρχῶν  Γλυφάδας  Νέου

                                       Κοιμητηρίου

Ὥρα 18:00      Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος καί Ἁγ. Νεκταρίου Γλυφάδας

                          4  Ἰουνίου  Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Τριάδος Ἑλληνικοῦ

Ὥρα 19:00      Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Τριάδος Ἑλληνικοῦ καί Λιτάνευσις Ἱ. Εἰκόνος

                          5  Ἰουνίου  Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Τριάδος Γλυφάδας

Ὥρα 19:00      Μεθέορτος Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ.  Τριάδος  Γλυφάδας  καί  Λιτάνευσις Ἱ. Εἰκόνος

                          9  Ἰουνίου  Παρασκευή - Ἁγ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Κοιμ. Θεοτόκου  Ἀμαρουσίου 

                          10  Ἰουνίου  Σάββατον

Ὥρα 19:00      Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας ἐπί τῇ

                          ἑορτῇ τοῦ ἁγ. Λουκά τοῦ ἰατροῦ

                          11  Ἰουνίου  Κυριακή - Ἁγ. Λουκά τοῦ ἰατροῦ

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας

 

                                                                                                  Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                                             
 

  

               Ἀρ.  Πρωτ. 199                       Ἐν Βούλᾳ τῇ 6 Ἀπριλίου 2023

                              Πρός τόν

                                 Ἱερό κλῆρο

                                            καί τόν εὐσεβῆ λαό

                                                                 τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2023

 

δελφοί μου γαπητοί,

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

«Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει», διότι «Πάσχα Κυρίου» σήμερα. Ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας, «ὁ ὡραῖος κάλλει παρά τούς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων», ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ παθών καὶ σταυρωθείς γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὴν σωτηρία μας, ΑΝΕΣΤΗ!  ΑΝΕΣΤΗ ἐκ νεκρῶν!

 

«Ἐκ τοῦ τάφου δικαιοσύνης ἡμῖν ἔλαμψεν ἥλιος»! Ἀπό τόν Πανάγιο καὶ Ζωοδόχο Τάφο ἀνέτειλε ἡ ὄντως ζωή. Τά “πάντα” πλέον “πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια”. Τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Θείας Ἐγέρσεως ἐφώτισε ὁλόκληρη τήν κτίση. Ξεχύθηκε ἀπό τό ζωοποιό μνῆμα καί ἄστραψε ἐπάνω σέ ὅλη τὴν γῆ. Καταλάμπρυνε τούς οὐρανούς καὶ περιέλαμψε τὰ ὑποχθόνια, τὸ σκοτεινό βασίλειο τοῦ θανάτου. Τὸ σήμερα δὲν εἶναι πιά ὅπως τὸ χθές. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ τέμνει τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅμως, τό παράδοξο εἶναι, ὅτι δὲν τὴν χωρίζει, ἀλλὰ τὴν ἑνώνει, δίνοντάς της νόημα καὶ προοπτική.

«Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν»! Σημαίνουν χαρμόσυνα οἱ καμπάνες τῶν Ναῶν μας καί διακηρύσσουν τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Διακηρύσσουν, ὅτι ὁ θάνατος νικήθηκε κατά κράτος ἀπό τόν Ἀναστάντα ἀρχηγό τῆς ζωῆς, διότι μέ τήν Ἔγερσι Του «θανάτῳ θάνατον ἐπάτησε». Τό σκοτάδι τοῦ θανάτου καί τό κάθε σκοτάδι τοῦ κόσμου διελύθη. Κι ἐμεῖς πανηγυρίζουμε αὐτήν τήν νίκη τῆς πίστεως, κρατώντας ἀναμμένες τίς λαμπάδες μας, σάν σύμβολο τοῦ φωτός πού ἐξῆλθε ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο.

          «Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως»! Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες, οἱ πρῶτοι μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, πού ἤλθαν λίαν πρωΐ τῆς «μιᾶς τῶν Σαββάτων» γιά νά ἀλείψουν μέ ἀρώματα τό σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἄκουσαν ἐμβρόντητες τὰ λόγια τοῦ Ἀγγέλου· «Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ᾧδε˙ ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν». Ὅταν ἄκουσαν τά λόγια αὐτά, αἰσθάνθησαν ἔκπληξη καί ἀπορία, διότι δέν μποροῦσαν νά συνειδητοποιήσουν τί ἀκριβῶς σημαίνουν. Ἀλλά σέ λίγο συνάντησαν τόν Ἀναστημένο Κύριο, ὁ Ὁποῖος μόλις τίς εἶδε, τούς εἶπε “Χαίρετε”. Καί τότε ἡ ἀπορία τους μετετράπη σέ χαρά, χαρά ἀνεκλάλητη. Χαρά πού ἔδιωξε μακριά ἀπό τήν καρδιά τους τά θλιβερά σύννεφά πού τούς εἶχε προκαλέσει ὁ θάνατός Του.

«Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως»! Τήν συνάντηση τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μέ τίς Μυροφόρες γυναῖκες ἀκολούθησε ἡ συνάντηση Του μέ τούς Μαθητές. Ἐκεῖνοι ἦσαν συγκλονισμένοι καί ἀπογοητευμένοι. Ἐκρύβοντο ἀπό τόν φόβο μήπως συλληφθοῦν καί τιμωρηθοῦν ἀπό τούς Ἐβραίους, ἐπειδή ἦσαν μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Διδάσκαλος τους, ὅμως, δέν τούς ἀφήνει. Ἔρχεται νά τούς συναντήσει. Εἰσέρχεται στόν χῶρό τους «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων». Καί τούς χαιρετᾶ μέ δύο μόνον λέξεις· “Εἰρήνη ὑμῖν”· Εἰρήνη σέ σᾶς! Δύο λέξεις, καί ἡ παρουσία Του, χαρίζουν βάλσαμο στόν ψυχικό τους πόνο καί ἀπέραντη εἰρήνη στήν ὕπαρξή τους.

«Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως»! Καί μέ τήν τριήμερο Ἔγερσή Του εὐαγγελίζεται καί χαρίζει σέ ὅλους ὅσους Τόν ἀγαποῦν ὅ,τι ποθεῖ ἄσβεστα κάθε ἀνθρώπου ψυχή, ἀνεξαρτήτως τόπου καί χρόνου, τήν χαρά καί τήν εἰρήνη˙ τούς καρπούς τῆς Ἀναστάσεώς Του. Αὐτούς πού ἐχάρισε στίς Μυροφόρες καί στούς Ἀποστόλους. Δωρήματα ὑπερπολύτιμα, ἰδιαιτέρως γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος βιώνει μέ λύπη τήν ταραχή τῆς βίας, τῆς τρομοκρατίας, τῶν συρράξεων, τῶν ποικίλων ἀνταγωνισμῶν, τῆς ἀβεβαιότητας καί τῆς πολυπρόσωπης ἀνασφάλειας σέ συλλογικό καί προσωπικό ἐπίπεδο.

Παρ᾿ ὅλ᾿ αὐτά, ἡ Ἐκκλησία «ταύτην τήν κλητήν καί ἁγίαν ἡμέραν» μᾶς καλεῖ ὅλους «πρός μετουσίαν χαρᾶς καί εἰρήνης». Ὑπενθυμίζοντάς μας, ὅμως, ὅτι ἡ δίψα τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης σβήνει μόνον μέ τό νερό τῆς συγχωρήσεως. Γι᾿ αὐτό μᾶς προσκαλεῖ νά «συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει», διότι ὅποιος δέν συγχωρεῖ, δέν εἰρηνεύει ποτέ, οὔτε μέ τόν ἑαυτό του, οὔτε μέ τούς ἄλλους. Καί ἀφοῦ δέν εἰρηνεύει δέν μπορεῖ νά ἔχη καί χαρά. Διότι ἀληθινή χαρά χωρίς ἐσωτερική καί ἐξωτερική εἰρήνη δέν μπορεῖ νά ὑπάρξη.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἄς δοξολογήσουμε τόν Ἀναστάντα Σωτῆρα Κύριό μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά ἑορτάζουμε καί ἐφέτος, γιά μιά ἀκόμη φορά στήν ζωή μας, τήν λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἐγέρσεώς Του˙ τό Ἅγιο Πάσχα. Ἄς Τοῦ ἐκφράσουμε τήν ἐυγνωμοσύνη τῆς καρδιᾶς μας γιά ὅλα ὅσα ἔπραξε ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἀναξίων καί ἁμαρτωλῶν. Καί ἄς Τόν παρακαλέσουμε νά καταυγάζη τήν ὕπαρξη μας μέ τό ἀνέσπερο φῶς τῆς ἁγίας Του Ἀναστάσεως καί νά χαρίζη στήν ζωή μας τήν χαρά καί τήν εἰρήνη Του.

Διάπυρος πρός τόν ναστάντα Κύριο εχέτης σας

Ὁ Μητροπολίτης

καί Πνευματικός σας Πατέρας

 

† Ὁ Γλυφάδας,

Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

Σελίδα 1 από 7

H Ιστορία μας

Ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας εἶναι ἀπό τίς προσφάτως ἱδρυθεῖσες Μητροπόλεις από την Ἱερᾶ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυροῦ Χριστοδούλου καί ἐγκρίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας (Φ.Ε.Κ. Α 152/28.6.2002).  Εὑρίσκεται στά Νότια προάστια τοῦ Λεκανοπεδίου της Ἀττικῆς και προέρχεται ἀπό τήν διχοτόμηση τῆς ἑνιαίας τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.  Η Ἱερά Μητρόπολις  περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης καί ἀποτελεῖται ἀπό 20 Ἐνορίες και απο ένα Μοναστήρι.

 

περισσότερα 

 

Τελευταία Νέα

Έλα και σύ

Εγγράψου να λαμβάνεις νέα μας

Σύνδεση Χρήστη

Copyright © 2020 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση