Νέα

Αναζήτηση

Προσοχή

Για την αναδημοσίευση ή την αναπαραγωγή του παρόντος χρειάζεται είτε η αναφορά της πηγής, είτε η παραπομπή στην ιστοσελίδα μας . Οι απόψεις και και οι θέσεις που λαμβάνει κάποιο ενυπόγραφο άρθρο δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη την μητρόπολη μας στο σύνολο τους . Ως εκ τούτου όποια διαφωνία ή υπόδειξη αφορά τον συγγραφέα. Η ιστοσελίδα μας φιλοξενεί κείμενα που θεωρεί ότι λειτουργούν προς την ενημέρωση του πιστού, εμπιστεύεται την κρίση του και την κοινή λογική.  

                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

      ΑΠΟ 21ης ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 11ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023    

                          21  Μαΐου  Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ - Ἁγ. Κωνστανίνου καί Ἑλένης

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος  καί  Πολυαρχιερατική   Θ. Λειτουργία εἰς Μητρ.Ἱ. Ν.  Ἁγ.

                           Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας

Ὥρα 19:00      Μεθέορτος Ἑσπερινός εἰς Μητρ.Ἱ. Ν.  Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης

                          Γλυφάδας

 

                           23 Μαΐου Τρίτη

Ὥρα 20:30       Ἱ. Ἁγρυπνία εἰς Ἱ. Μ. Ἁγ. Νεκταρίου Γλυφάδας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς

                           Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα

                           24 Μαΐου Τετάρτη  

Ὥρα 19:00       Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Μ. Ἁγ. Χρυσοστόμου Γλυφάδας καί εἰς Μοναχόν 

                             Κουρά

                           25 Μαΐου Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως

Ὥρα 07:00       Ὄρθρος καί  Θ.Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βούλας

                           27 Μαΐου Σάββατον Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

Ὥρα 07:00       Ὄρθρος καί  Θ.Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Ἰωάννου Βούλας

                          28  Μαΐου  Κυριακή

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Παύλου καί Δημητρίου Γλυφάδας

                          3  Ἰουνίου  Ψυχοσάββατον

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Παμμεγ.  Ταξιαρχῶν  Γλυφάδας  Νέου

                                       Κοιμητηρίου

Ὥρα 18:00      Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος καί Ἁγ. Νεκταρίου Γλυφάδας

                          4  Ἰουνίου  Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Τριάδος Ἑλληνικοῦ

Ὥρα 19:00      Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Τριάδος Ἑλληνικοῦ καί Λιτάνευσις Ἱ. Εἰκόνος

                          5  Ἰουνίου  Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Τριάδος Γλυφάδας

Ὥρα 19:00      Μεθέορτος Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ.  Τριάδος  Γλυφάδας  καί  Λιτάνευσις Ἱ. Εἰκόνος

                          9  Ἰουνίου  Παρασκευή - Ἁγ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Κοιμ. Θεοτόκου  Ἀμαρουσίου 

                          10  Ἰουνίου  Σάββατον

Ὥρα 19:00      Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας ἐπί τῇ

                          ἑορτῇ τοῦ ἁγ. Λουκά τοῦ ἰατροῦ

                          11  Ἰουνίου  Κυριακή - Ἁγ. Λουκά τοῦ ἰατροῦ

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν.  Ἁγ. Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας

 

                                                                                                  Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                                             
 

 

                                                                                                                                                                                                                                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

      ΑΠΟ 7ης ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023      

    

 

                           7 Μαΐου Κυριακή τοῦ Παραλύτου

Ὥρα 07:00       Ὄρθρος καί  Θ.Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος  Γλυφάδας

                          10 Μαΐου Τετάρτη Μεσοπεντηκοστής  

Ὥρα 07:00       Ὄρθρος καί  Θ.Λειτουργία εἰς Ἱ.Ἡσυχαστήριον ‘’Ἂξιον Ἐστίν’’ Γλυφάδας

 

                           13 Μαΐου Σάββατον

Ὥρα 07:00       Ὄρθρος καί  Θ.Λειτουργία εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Διλόφου Βάρης

Ὥρα 19:00      Μέγας Ἑσπερινός εἰς Μητρ.Ἱ. Ν. Ἁγ. Φωτεινῆς  Νέας Σμύρνης

                           14 Μαΐου Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Ὥρα 07:00       Ὄρθρος καί  Θ.Λειτουργία εἰς Μητρ.Ἱ. Ν. Ἁγ. Φωτεινῆς  Νέας Σμύρνης

Ὥρα 18:30      Μεθέορτος Ἑσπερινός εἰς Μητρ.Ἱ. Ν.  Ἁγ. Φωτεινῆς  Νέας Σμύρνης

                          19  Μαΐου  Παρασκευή

Ὥρα 18:00      Μέγας Ἑσπερινός εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Καβουρίου (Ἀερ. Βάσις)

                          20  Μαΐου  Σάββατον

Ὥρα 19:00      Μέγας  Πολυαρχιερατικός ἑσπερινός ἐπί  τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων

                          Θεωστέπτων Βασιλέων  καί Ἱσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς  

                          Μητρ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας           

                          21  Μαΐου  Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ - Ἁγ. Κωνστανίνου καί Ἑλένης

Ὥρα 7:00        Ὄρθρος  καί  Πολυαρχιερατική   Θ. Λειτουργία εἰς Μητρ.Ἱ. Ν.  Ἁγ.

                           Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας

Ὥρα 19:00      Μεθέορτος Ἑσπερινός εἰς Μητρ.Ἱ. Ν.  Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης

                          Γλυφάδας

 

                                                                                                  Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

                Μέσα στήν Ἀναστάσιμη χαρά τῆς πασχάλιας περιόδου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Ἀντώνιος πραγματοποίησε τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος ποιμαντική ἐπίσκεψη στο Ἀσκληπιεῖο Νοσοκομεῖο Βούλας.

            Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν στόν χῶρο τοῦ Νοσοκομείου ὁ Πρωτοπρ. π. Κωνσταντῖνος Μαλτέζος, ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀσκληπιείου,  ὁ Πρεσβ. π. Ἀθανάσιος Μπαλῆς, ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Γλυφάδας, ὁ Διάκονος π. Ἠλίας Ζολώτας, τό Νοσηλευτικό Προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου, καθώς καί οἱ πολυάριθμες ἐθελόντριες κυρίες τῆς Διακονίας ἀγάπης, οἱ ὁποῖες συνεπικουροῦν στό ποιμαντικό του ἔργο τόν ἐφημέριο τοῦ Νοσηλευτικοῦ Ἱδρύματος.

            Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος, συνοδευόμενος ἀπό τούς προαναφερθέντες Κληρικούς, μετέβη σέ ὅλους τούς θαλάμους τῶν ἀσθενῶν καί ἐπισκέφθηκε ἕναν πρός ἕναν τούς νοσηλευομένους, στούς ὁποίους εὐχήθηκε τά κράτιστα, τούς εὐλόγησε καί τούς προσέφερε ἀπό ἕνα δῶρο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Σελίδα 1 από 15

H Ιστορία μας

Ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας εἶναι ἀπό τίς προσφάτως ἱδρυθεῖσες Μητροπόλεις από την Ἱερᾶ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυροῦ Χριστοδούλου καί ἐγκρίσεως τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας (Φ.Ε.Κ. Α 152/28.6.2002).  Εὑρίσκεται στά Νότια προάστια τοῦ Λεκανοπεδίου της Ἀττικῆς και προέρχεται ἀπό τήν διχοτόμηση τῆς ἑνιαίας τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.  Η Ἱερά Μητρόπολις  περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης καί ἀποτελεῖται ἀπό 20 Ἐνορίες και απο ένα Μοναστήρι.

 

περισσότερα 

 

Τελευταία Νέα

Έλα και σύ

Εγγράψου να λαμβάνεις νέα μας

Σύνδεση Χρήστη

Copyright © 2020 Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας 

Αναζήτηση