Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΠΟΙΑ Η ΖΩΗ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥΣ;

Η ονομασία «Απόστολος» συνδέεται αποκλειστικά με τον στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού, οι οποίοι εκλέχθηκαν από τον Κύριο, παρακολούθησαν ολόκληρη τη δημόσια δράση του μέχρι την Ανάληψη και έλαβαν την εντολή να περιμένουν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο τίτλος του Αποστόλου ήταν...