Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η εξάπλωση της ψυχολογίας στις δυτικές κοινωνίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησε σταδιακά στη δημιουργία μιας «νέας ψυχολογοποιημένης κοινωνίας» όπου οι παραδοσιακές αξίες που έθεταν ως κέντρο το Θεό και το συνάνθρωπο αντικαταστάθηκαν από τις ποικίλες φιλοσοφίες ανάπτυξης του «Εαυτού» και τα πολυάριθμα σεμινάρια, εργαστήρια και προγράμματα ατομικής ευδαιμονίας και «αυτοβελτίωσης». Ο ψυχαναλυτής Otto Rank είχε δηλώσει ότι η δημιουργικότητα και ο μυστικισμός θα αποτελέσουν τη βάση του «νέου ψυχολογικού ατόμου» μέσω του οποίου θα έλθει ο «νέος πολιτισμός»...