Αποστολή με Mail
Ονοματεπώνυμο αποστολέα *

Τό πεδίο "Όνομα αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.
Email αποστολέα *

Το πεδίο "Email αποστολέα" είναι υποχρεωτικό.

Το email του αποστολέα δεν είναι έγκυρο
Email Παραληπτή *

Το πεδίο "Email παραλήπτη" είναι υποχρεωτικό.

Το email του παραλήπτη δεν είναι έγκυρο.
Μήνυμα *

Το πεδίο "Περιεχόμενο Μηνύματος" είναι υποχρεωτικό.
Τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά
ORTHODOX CONFESSION AND PSYCHOTHERAPY

We have before us an immensely significant issue; and a very delicate one, which we need to examine very seriously, because this very comparison that the subject denotes – Orthodox Psychotherapy versus Secular Therapeutic Techniques – can generate a lot of confusion and even unnecessary oppositions. Given that the subject is a huge one, I will try –in the limited time that I have at my disposal- to give a simple outline, a somewhat broad one, and also to present to your kind attention some very important concepts with simple words, so that you might have some sort of clue, some level of understanding, whenever you encounter these analyses, which will enable you to comprehend them a little better...[by Protopresbyter Constantine Strategopoulos]